โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสิน หรือ พระครูอุทัยธรรมวินิต วัดหนองเต่า สุดยอดพระเกจิลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี

ภาพถ่ายหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี
หลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี

         หลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า หรือ พระครูอุทัยธรรมวินิต อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ท่านเป็นพระอาจารย์ ของหลวงพ่อเคลือบ (สวรธัมโม) วัดหนองกระดี่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย

         หลวงพ่อสิน พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอน้ำซึม (อ.เมือง ปัจจุบัน) จังหวัดอุทัยธานี โดยท่านมีนามเดิมว่าสิน เคยเหล่า เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๓  ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดา โดยครอบครัวของท่านประกอบอาชีพกสิกรรม

         เมื่อเยาว์วัยท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป เมื่อท่านมีอายุสมควรที่จะศึกษาเล่าเรียนได้บิดามารดา จึงพาท่านไปฝากเรียนที่วัดหนองเต่า ครั้นได้ศึกษาอักขระหนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้แล้ว จึงได้ศึกษาอักษรขอมต่อจนอ่านออก เขียนได้พอสมควรแล้ว ท่านจึงได้หยุดเรียนไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพจนมีครอบครัว

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ หลวงพ่อสิน ท่านมีอายุได้ ๒๕ ปี ท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลก จึงละเพศฆราวาส เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ได้รับฉายาว่า "จันทสโร" โดยมี

         พระครูสุนทรมุนี (เจี้ยม) วัดทุ่งนาไทย เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีรูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์ขำ วัดหนองเต่า เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระใบฎีกาแจง วัดทุ่งนาไทย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองเต่าเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอยู่เป็นเวลา ๒ พรรษา

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ท่านจึงลาพระอาจารย์ไปศึกษาเล่าเรียนมูลบทกัจจายน์ และธัมมปทัฏฐกถา ในสำนักวัดสำโรง แขวงอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท่านศึกษาเล่าเรียนกับพระสุนทรมุนี (ใจ คังคสโร) และพระอาจารย์อินทร์ ซึ่งได้เล่าเรียนอยู่ ๔ พรรษา

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ท่านจึงได้ย้ายกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(วัดทุ่งแก้ว) เป็นอาจารย์สอนมูลบทกัจจายน์ให้แก่พระภิกษุ-สามเณรและศิษย์วัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ พระเมธาธรรมรส (ท้วม) เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งหลวงพ่อสินเป็นฐานานุกรมในพระครูอุทานธรรมนิเทศ หรือพระสุนทรมุนี (ใจ) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระสมุห์สิน และต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระปลัดสิน ในเวลาต่อมา

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ท่านได้ย้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานี และวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๓ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระครูเจ้าคณะแขวงทัพทัน และเป็นพระอุปัชฌาย์

ภาพถ่ายหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี
หลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี

         ปี พ.ศ.๒๔๖๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม "พระครูอุทัยธรรมวินิต เจ้าคณะแขวงทัพทัน"

         หลวงพ่อสิน ท่านเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งการปฏิบัติและการบริหาร ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนพระธรรมวินัยและมูลบทกัจจายน์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณรและศิษย์วัดทุ่งแก้ว 

         หลวงพ่อสิน ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้มีอัธยาศัยเยือกเย็น กว้างขวาง โอบอ้อมอารีจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

         วัตถุมงคลของท่านเป็นที่เลื่องลือได้แก่ เหรียญเสมา ปี พ.ศ.๒๔๗๐ และพระปิดตาเนื้อปรอท ปัจจุบันราคาเช่าบูชาอยู่ระดับสูง พระเครื่องของท่านนั้น มีความต้องการของผู้สะสมมาก หากเอ่ยถึงพระปิดตา คนอุทัยต่างหวงแหนเนื่องจากในปัจจุบันของปลอมทำออกมาเยอะ จึงทำให้หาชมได้ยากอีกด้วย

         หลวงพ่อสิน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรภาพลงด้วยโรคชราด้วยอาการสงบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นับรวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี  ๕๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า

         เหรียญหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก 2470 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณจ่าเจี๊ยบ ปากน้ำโพ

เหรียญหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก 2470 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดง ของคุณกอร์ฟ ฟันดะ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสินนั่งมากวิชัยเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูอุทัยธรรมวินิต" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์รูปองค์พระอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ นะ อะ ระ หัง"

         พระปิดตาหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า รุ่นแรก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาหล่อขนาดเล็ก มีการสร้างด้วยเนื้อชินตะกั่วเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระปิดตาหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก 2470 ชินตะกั่ว
พระปิดตาหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตาหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก 2470 ชินเงิน
พระปิดตาหลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อุทัยธานี รุ่นแรก ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เนื้อชินตะกั่ว ของคุณอาร์ม เมืองน่าน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระปิดตาภควัมบดี

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏมีอักขระใดๆ


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น