โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ เจ้าของปิดตาบางเดื่ออันโด่งดังของนนทบุรี

ภาพถ่ายหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ นนทบุรี
หลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ นนทบุรี

         หลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ หรือ พระอธิการเกิด อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท่านเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ตามประวัติท่านไม่ค่อยมีผู้จดบันทึกไว้มากเท่าใด ทำให้ประวัติท่านเลือนลางไปบ้าง ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวเมืองนนท์ นับถือกันมานานแล้ว

         วัดมะเดื่อ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๙ บ้านคลองมะเดื่อ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

         วัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ กล่าวกันว่า สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเป็นผู้สถาปนาวัดนี้ขึ้น พระนามของพระองค์มีความหมายถึงมะเดื่อ วัดนี้จึงชื่อว่า "วัดมะเดื่อ" 

         แต่ก็มีผู้สันนิษฐานว่า บริเวณที่สร้างวัดคงมีต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อยู่มากจึงให้ชื่อว่า "วัดมะเดื่อ" หากการสร้างวัดได้เริ่มเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจริงตามคำบอกเล่าข้างต้น ก็คงเป็นเพียงการเริ่มดำเนินการเพราะขณะนั้นกรุงศรีอยุธยากำลังถูกกองทัพพม่าเข้ารุกราน และเมื่อบ้านเมืองสงบในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชาวบ้านจึงได้กลับมาช่วยบูรณะวัด

         ภายในวัดมีอุโบสถ มีขนาด ๔ ห้อง ทรงโรง มีหลังคาลด ๒ ชั้น มีตับหลังคา ๓ ตับ และวิหารจัตุรมุขตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปหล่อหลวงปู่เกิด (อดีตเจ้าอาวาส) มีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดคือ

         ๑. พระอธิการแก่น

         ๒. พระอธิการยัง

         ๓. พระอธิการเกิด

         ๔. พระอธิการสังข์

         ๕. พระอธิการหวาด

         ๖. พระอธิการแจ่ม (แจ่ม ภู่เหมือน)

         ๗. พระครูใบฎีกาจำรัส (จำรัส ชมชู)

         ๘. พระครูนนทสารวิสุทธิ์ (บำเพ็ญ แตงเนียม)

         ๙. พระครูอุทุมพรกิตติคุณ (เลื่อน ภมโร แตงเนียม)

          วัดบางเดื่อ นั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของคลองอ้อม ด้านใต้ อยู่ห่างจากวัดโมลีฯ เพียงเล็กน้อย ทั้งสองวัดนี้อยู่ในเขตปกครองของตำบลบางรักใหญ่ หรือจะเรียกว่า วัดพี่วัดน้องก็ว่าได้ ทั้งสองวัดนี้ดั้งเดิมเป็นถิ่นกำเนิด พระปิดตา เนื้อแร่บางไผ่ ที่ขึ้นชื่อฤาชาไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ทุกคนต่างยอมรับให้เป็นหนึ่งในด้าน "พระปิดตา"

          ชีวประวัติของผู้สร้างพระทั้ง ๒ องค์คือ หลวงปู่จันทร์ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีฯ ส่วนหลวงปู่เกิด ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ ท่านทั้งสองต่างมีความสนิทสนมกันมาก และเป็นพระธุดงค์ทั้งคู่

         หลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ ท่านเกิดในยุคเดียวกับหลวงปู่จันทร์ สำหรับหลวงปู่เกิดท่านมีวัยอ่อนกว่าหลวงปู่จันทร์ประมาณ ๑๐-๑๕ ปี 

         สำหรับพระปิดตามหาอุตม์วัดมะเดื่อ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ปิดตาบางเดื่อ นี้จัดว่าเป็นพระปิดตายอดนิยมอันดับ ๓ ของเมืองนนทบุรี 

         เนื่องจากอันดับ ๑ ต้องยกให้ พระปิดตามหาอุตม์ของหลวงปู่จันทร์ ที่วงการเรียกว่า ปิดตาแร่บางไผ่ อันดับ ๒ ก็เป็นของหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงนั่นเอง 

         ปกติพระปิดตามหาอุตม์ของสำนักวัดบางเดื่อ มีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงละม้ายคล้ายกับพระปิดตามหาอุตม์ของหลวงปู่จันทร์ วัดโมลีฯ มาก และกาลเวลาที่สร้างก็นับว่ามีอายุกาลไล่เลี่ยกัน

         การสร้างพระปิดตาของหลวงปู่เกิด ท่านปั้นหุ่นเทียนขึ้นทีละองค์ ด้วยฝีมือของท่านเอง โดยมิได้ใช้แบบพิมพ์มาตรฐาน ส่วนยันต์นั้น ท่านจะ คลึงขี้ผึ้ง เป็นเส้นเล็กๆคล้ายเส้นขนมจีน แล้วนำมาติดที่องค์พระ เป็นรูปอักขระยันต์นะวิเศษ เป็นเส้นนูนเด่น 

         พุทธลักษณะขององค์พระ แบบลอยองค์ มีทั้งทรงต้อ และทรงชะลูด เป็นแบบภควัมบดี มีพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นปิดพระพักตร์ บางองค์มีพระหัตถ์ทั้งสอง โยงลงมาปิดทวารหนัก ตรงกลางระหว่างท้องเป็นเส้นยันต์นะล้อมยอดอุณาโลม ด้านหลังขององค์พระจะปรากฏเส้นยันต์นูนเด่นเป็นอักขระขอม ตัวเฑาะว์ขัดสมาธิ แถวล่างเป็นตัว นะมะพะทะ 

         พระปิดตาของท่านส่วนมากจะไม่สวยงามเหมือนกับพระปิดตาวัดทอง และวัดหนัง ขนาดของพระปิดตาทั้งสองสำนักคือวัดโมลีฯ กับวัดบางเดื่อ มีขนาดไม่เท่ากัน ในยุคนั้นนักเลงพระปิดตาแร่บางไผ่ จะใช้คำว่าน้ำหนักเป็นหลัก เช่น หนัก ๑ สลึง ๒ สลึง สูงสุดเคยพบ ๒.๕๐ บาท เป็นต้น 

         โดยเฉพาะหลวงปู่จันทร์ นิยมสร้างพระแต่เนื้อแร่ชนิดเดียว ส่วนหลวงปู่เกิด ท่านสร้างหลายเนื้อด้วยกันคือ เนื้อแร่บางไผ่, เนื้อสัมฤทธิ์, เนื้อทองผสม, เนื้อทองแดงเถื่อน, เนื้อตะกั่ว เป็นต้น  

         พระปิดตาหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อนั้น ของแท้ตัวจริง  หายากมากๆเรียกได้ว่า หายากพอๆกับ พระปิดตาแร่บางไผ่เลย 

         ส่วนพุทธคุณของปิดตาบางเดื่อนั้น โดดเด่นทางด้านคงกระพัน และมหาอุตม์ ไม่แพ้ปิดตาแร่บางไผ่วัดโมลีฯ นักเลงรุ่นเก่าของเมืองนนท์ เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอภินิหาร ของพระปิดตาบางเดื่อไว้ว่า 

         "ขนาดเอามือข้างนึงกำองค์พระไว้ และเอามืออีกข้างนึง เหนี่ยวไกปืนยิงขึ้นฟ้ายังยิงไม่ออกเลย"   พระของท่านมหาอุตม์ถึงขนาดนั้นเลย

         หลวงปู่เกิด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ นับรวมสิริรวมอายุได้ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ

         พระปิดตาหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ พิมพ์หมวกแก๊ป

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาภควัมบดีหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อแร่บางไผ่ เนื้อสัมฤทธิ์ เนื้อขันลงหิน เนื้อทองผสม เนื้อทองแดงเถื่อน และเนื้อตะกั่ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

         และมีการค้นพบพระปิดตาของหลวงปู่เกิด ในคราวที่ทางวัดได้จัดสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเก่า ทางวัดได้รื้อเจดีย์ที่หลวงปู่เกิดได้สร้างพระไว้ ทางวัดได้พบพระปิดตา มีหลายเนื้อด้วยกัน บรรจุไว้ในเจดีย์ประมาณ ๒๐๐ กว่าองค์

พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี 2460 สัมฤทธิ์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี พิมพ์หมวกแก็ป ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อสัมฤทธิ์ ของคุณโทน บางแค
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี 2460 สัมฤทธิ์-ข้าง-บน
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี พิมพ์หมวกแก็ป ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อสัมฤทธิ์ ของคุณโทน บางแค
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี 2460 โลหะผสม
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี พิมพ์หมวกแก็ป ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อโลหะผสม ของคุณนา มหาเฮง
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี 2460 โลหะผสม
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดมะเดื่อ นนทบุรี พิมพ์หมวกแก็ป ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อโลหะผสม ของคุณนา มหาเฮง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระปิดตาภควัมบดี มีพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นปิดพระพักตร์ บางองค์มีพระหัตถ์ทั้งสองโยงลงมาปิดทวารหนัก ตรงกลางระหว่างท้องเป็นเส้นยันต์ "นะ" ล้อมยอดอุณาโลม

         ด้านหลัง ขององค์พระจะปรากฏเส้นยันต์นูน ตรงกลางหลังเป็นอักขระยันต์ "เฑาะห์" ขัดสมาธิ แถวล่างเป็นตัว "นะ มะ พะ ทะ" 


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น