โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงตลหลวงปู่จัน วัดโมลี เจ้าของพระปิดตาแร่บางไผ่ของนนทบุรี

พระปิดตาหลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี

         หลวงปู่จัน วัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันในนามพระอาจารย์ผู้สร้าง "พระปิดตาแร่บางไผ่" ตามประวัติท่านเป็นพระที่เล่นแร่แปรธาตุและมีเวทมนต์อาคมขลัง 

         หลวงปู่จัน พื้นเพท่านเป็นชาวไทยเกิดที่พระตะบอง (ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา) ท่านเกิดปีวอก ตรงกับราวปี พ.ศ. ๒๓๕๕ โดยไม่ปรากฏชื่อโยมบิดา-มารดาของท่าน ราวปี พ.ศ. ๒๓๗๖ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆ จนเข็มขลัง หลังจากนั้นท่านจึงได้เดินธุดงค์เข้ามายังประเทศไทย และได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดใหม่สุวรรณโมลี จังหวัดนนทบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโมลีได้ว่างลง ชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงปู่จัน ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ของวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดโมลี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ บ้านคลองบางไผ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๖ แปลง รวมเนื้อที่ ๑๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตารางวา

         วัดโมลีสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อว่า วัดใหม่สุวรรณโมลี มีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งได้สลักปิ่นปักมวยผมออกขาย นำเงินมาสร้างวัด และใช้ปิ่นปักมวยผมเป็นสัญลักษณ์ของวัดมาตลอดจนทุกวันนี้ 

         วัดมีเจ้าอาวาสรูปแรกมีชื่อว่า พระอธิการเถื่อน ซึ่งต่อมาได้ลาสิกขา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งก่อนเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ผูกพัทธสีมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๗ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

         เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในถิ่นนี้ ทรงเห็นว่าชื่อวัดยาวเกินไปจึงประทานชื่อใหม่ว่า "วัดโมลี"

         ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ได้แก่ พระประธานนามว่า หลวงพ่อพุทธวิหาร บุทองทั้งองค์ หอสวดมนต์สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ และวิหารสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ 

         หลังจากที่หลวงปู่จัน ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาว่า หลวงปู่จัน ท่านธุดงค์เสาะแสวงหาค้นคว้าตามสายแร่เหล็กไหลจากประเทศเขมร ลัดป่าฝ่าดงมาจนถึงเมืองไทย ในตามตำนานเล่าว่าท่านได้เดินธุดงค์มากับหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ ซึ่งเป็นศิษย์ผู้น้องของท่าน

ภาพถ่ายหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ นนทบุรี
หลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ นนทบุรี ศิษย์น้องของหลวงปู่จัน

          สำหรับพระปิดตาของท่านนั้น สร้างจากแร่เหล็กไหล ซึ่งร่อนได้จากคลองน้ำในเขตตำบลบางไผ่ อยู่ในอาณาเขตแขวงเมืองนนทบุรีในยุคนั้น

         ในด้านพุทธคุณ สมัยก่อนพระปิดตาแร่บางไผ่ ถือเป็นพระปิดตายอดนิยมอันดับ ๑ เหนือกว่าปิดตาวัดทอง ปิดตาวัดหนัง หลายเท่าตัว แต่ด้วยความหายากไม่ค่อยมีหมุนเวียนจึงทำให้ถูกลืมเลือนไป 

         เล่ากันว่าคนโบราณนำพระปิดตาแร่บางไผ่ไปแช่น้ำมันงาไว้ เวลาออกจากบ้านเอาน้ำมันงาทาตัวก็ใช้การได้แล้ว โดยเฉพาะในด้านอยู่ยงคงกระพัน มหาอุด คุ้มครองรักษาร่างกายจากศาสตราวุธ มีคุณวิเศษเลื่องลือมาตราบทุกวันนี้

         หลวงปู่จัน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ นับศิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่จัน วัดโมลี

         พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี พิมพ์เศียรตัด

         สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคืรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาลอยองค์ สร้างด้วยเนื้อโลหะที่หาได้จากคลองบางไผ่ โดยการนำแร่เหล็กหรือที่คนในสมัยโบราณเรียกกันว่า "แร่เหล็กไหล" มาจัดสร้างพระโดยการปั้นหุ่นเทียนด้วยมือทีละองค์ แต่ละองค์จะมีรูปร่างแตกต่างกันบ้าง แต่มีความโดดเด่นของการเล่นยันต์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เนื้อแร่บางไผ่ ของคุณสุชาติ ตรีมูรติ

พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เนื้อแร่บางไผ่ ของคุณสุชาติ ตรีมูรติ
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เนื้อแร่บางไผ่

พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เนื้อแร่บางไผ่

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระปิดตาภควัมบดี โดยแต่ละองค์จะมีรูปร่างแตกต่างกันบ้าง แต่มีความโดดเด่นของการเล่นยันต์ โดยเฉพาะเป็นเส้นยันต์ "นะ" ขมวดที่หน้าอก บางองค์มีหางม้วนขึ้นไปเป็นอุณาโลม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ "เฑาะว์" ขนาดใหญ่ และอักขระยันต์หัวใจธาตุทั้งสี่อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" 

         พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี พิมพ์หมวกแก๊ป

         สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคืรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาลอยองค์ สร้างด้วยเนื้อโลหะที่หาได้จากคลองบางไผ่ โดยการนำแร่เหล็กหรือที่คนในสมัยโบราณเรียกกันว่า "แร่เหล็กไหล" มาจัดสร้างพระโดยการปั้นหุ่นเทียนด้วยมือทีละองค์ แต่ละองค์จะมีรูปร่างแตกต่างกันบ้าง แต่มีความโดดเด่นของการเล่นยันต์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่ หมวกแก๊ป
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พิมพ์หมวกแก๊ป เนื้อแร่บางไผ่ ของคุณอ้วน พระราม๕
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่ หมวกแก๊ป
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พิมพ์หมวกแก๊ป เนื้อแร่บางไผ่ ของคุณอ้วน พระราม๕

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระปิดตาภควัมบดี โดยแต่ละองค์จะมีรูปร่างแตกต่างกันบ้าง แต่มีความโดดเด่นของการเล่นยันต์ โดยเฉพาะเป็นเส้นยันต์ "นะ" ขมวดที่หน้าอก บางองค์มีหางม้วนขึ้นไปเป็นอุณาโลม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ "เฑาะว์" ขนาดใหญ่ และอักขระยันต์หัวใจธาตุทั้งสี่อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" 

         พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี พิมพ์เศียรโต

         สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคืรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาลอยองค์ สร้างด้วยเนื้อโลหะที่หาได้จากคลองบางไผ่ โดยการนำแร่เหล็กหรือที่คนในสมัยโบราณเรียกกันว่า "แร่เหล็กไหล" มาจัดสร้างพระโดยการปั้นหุ่นเทียนด้วยมือทีละองค์ แต่ละองค์จะมีรูปร่างแตกต่างกันบ้าง แต่มีความโดดเด่นของการเล่นยันต์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่ เศียรโต
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พิมพ์เศียรโต เนื้อแร่บางไผ่ ของคุณอ้วนลอยฟ้า
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี นนทบุรี 2430 แร่บางไผ่ เศียรโต
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พิมพ์เศียรโต เนื้อแร่บางไผ่ ของคุณอ้วนลอยฟ้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระปิดตาภควัมบดี โดยแต่ละองค์จะมีรูปร่างแตกต่างกันบ้าง แต่มีความโดดเด่นของการเล่นยันต์ โดยเฉพาะเป็นเส้นยันต์ "นะ" ขมวดที่หน้าอก บางองค์มีหางม้วนขึ้นไปเป็นอุณาโลม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ "เฑาะว์" ขนาดใหญ่ และอักขระยันต์หัวใจธาตุทั้งสี่อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น