โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน พระเกจิชื่อดังของเมืองชุมพร

ภาพถ่ายหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร

         หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน หรือ พระอธิการทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านปลายอวนหรือปลายยวน  หมู่ที่ ๘  ตำบลพรหมโลก  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๗ ตรงกับปีระกา โยมบิดาชื่อนายสังข์ พรหมสุวรรณ์ โยมมารดาชื่อนางล่อง พรหมสุวรรณ์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๗ คน โดยหลวงพ่อเป็นคนสุดท้อง

         ๑. นางหมึก

         ๒. นางทองนวล

         ๓. นายรอด

         ๔. นางส้มแก้ว

         ๕. นางส้มแป้น

         ๖. นายเฟือง

         ๗. หลวงพ่อทอง

         หลวงพ่อทอง ท่านเกิดในครอบครัวชาวนาฐานะพอปานกลาง การศึกษาเบื้องต้นจึงเหมือนกับเด็กชนบททั่วไป ที่ต้องไปเสาะแสวงหาความรู้ที่วัดต่างๆ 

         พอย่างเข้าวัยหนุ่มหลังจากเสร็จฤดูทำนาแล้ว ได้ชวนเพื่อนไปร่ำเรียนวิชาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัว ตามลักษณะนิสัยของหนุ่มๆ สมัยนั้น และเต็มใจบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาที่วัดอินทคีรี หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ หลวงพ่อทอง ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปี บริบูรณ์ ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดอินทคีรี ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับฉายาว่า "พุทฺธสุวณฺโณ" แปลว่า "ผู้มีผิวพรรณดีดั่งพระพุทธเจ้า" แต่ไม่ปรากฏชื่อพระอุปัชฌาย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดอินทคีรี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และบทสวดมนต์ต่างๆ กับพระอาจารย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ หลังจากจำพรรษาอยู่ประมาณ ๒ พรรษา ท่านจึงได้ขออนุญาตอาจารย์เพื่อจาริกออกหาความรู้เพิ่มเติม จึงมาจำพรรษาเพื่อเรียนอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่านได้เรียนวิชาต่างๆจากพระอาจารย์หมดสิ้นแล้ว ท่านจึงได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อหาสำนักเรียนต่อไป  

         และที่พัทลุงนี้เอง หลวงพ่อทองได้มาฝากตัวกับพระอาจารย์จันทร์ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ดังขณะนั้น อยู่พำนักและศึกษาวิชากับท่านพอสมควร  พระอาจารย์จันทร์จึงฝากหลวงพ่อให้เป็นศิษย์ เรียนวิชาต่อกับพระอาจารย์ทอง (ครูทองเฒ่า) วัดเขาอ้อ  ซึ่งเป็นเพื่อนสหธรรมิกของพระอาจารย์จันทร์

          ที่วัดเขาอ้อหรือสำนักเขาอ้อ  อันเป็นสำนักเรียนที่เลื่องชื่อที่สุดแห่งจังหวัดพัทลุง หลวงพ่อทองได้สหธรรมิกที่แก่พรรษากว่าคือ หลวงพ่อเอียด (อริยวํโส) วัดคงคาวงศ์ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของขุนพันธรักษ์ราชเดช 

         และเป็นสหธรรมิกที่รู้ใจกันมากที่สุด เห็นได้จากระยะหลังจากหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดดอนสะท้อน ก็เดินทางไปมาหาสู่กับหลวงพ่อเอียดอยู่เป็นนิตย์ และได้ทดสอบวิชาที่เรียนมาด้วยกันบ่อยๆ

         หลังจากที่หลวงพ่อทองเล่าเรียนวิชาจากสำนักเขาอ้อจนแตกฉานแล้ว  ตั้งใจเดินทางออกธุดงค์ขึ้นไปภาคกลาง โดยเดินทางตามทางรถไฟมาเรื่อย จนมาถึงจังหวัดหลังสวน (ปัจจุบันคืออำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) 

         โดยหลวงพ่อทองได้อยู่จำที่วัดดอนชัย ประมาณ ๒ พรรษา ระหว่างนี้ได้รู้จักและแลกเปลี่ยนวิชาที่ร่ำเรียนมากับเพื่อนสหธรรมิกหลายรูปเช่น หลวงพ่อพัน วัดในเขา หลวงพ่อจีต วัดถ้ำเขาพลู หลวงพ่อพลอย วัดเชิงคีรี เป็นต้น

         จากนั้นหลวงพ่อออกเดินทางมาถึงอำเภอสวี ได้แวะพักจำพรรษาที่วัดพระธาตุสวี แล้วจึงออกเดินทางต่อมายังวัดดอนสะท้อน 

         ระหว่างที่พักจำอยู่ที่วัดดอนสะท้อน หลวงพ่อได้สงเคราะห์ชาวบ้านแถบนี้เป็นอันมาก ด้วยพุทธคุณที่ท่านได้ร่ำเรียนมาทุกครั้งไป จนเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงพ่อพัน เจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน ท่านได้ไปสร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า "วัดหน้าเมรุ"  ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แต่ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่) ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อทอง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน สืบแทน

ภาพถ่ายหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร

         วัดดอนสะท้อน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

         วัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ภายในวัดมีอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นในตำแหน่งของอุโบสถหลังเดิม วัดได้รับการประกาศเขตวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

         หลังจากที่หลวงพ่อทอง ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้บูรณะวิหารของวัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้สร้างกุฏิครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ท่านได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ในพื้นที่ตำแหน่งของอุโบสถหลังเก่า 

         ระหว่างที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดดอนสะท้อน ท่านได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ท่านสร้างศาสนสถานหลายอย่างและยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน  ทั้งเป็นกำลังหลักในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุสวี  

         รวมทั้งตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ประชาบาล)ขึ้นครั้งแรกที่นี่ เข้าใจว่าหลวงพ่อคงมีเจตนาที่ดีและความเมตตาแก่เด็กชนบท ที่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาเท่าที่ควร และเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่ ๖ ของจังหวัดชุมพร (ป.ชพ.๖)  ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว

         ด้วยอำนาจพุทธคุณของหลวงพ่อทอง ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะเกจิอาจารย์สายใต้ ท่านได้รับนิมนต์เข้าร่วมปลุกเสกหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็หลายครั้ง 

          จนเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ ๑๐๘ รูป แห่งแผ่นดินสยาม มีศิษยานุศิษย์จำนวนมากหลายฐานะหลายอาชีพ

ภาพถ่ายหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร ปลุกเสกวัดราชบพิตร
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร (องค์ที่ ๓ นั่งนับจากซ้าย)

         คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาว่า ท่านมีวิชาอาคมสามารถปราบจระเข้ดุร้ายได้ เพราะสมัยก่อนบริเวณแม่น้ำสวีมีจระเข้ชุกชุมมาก เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านเป็นอย่างมาก แต่หลวงพ่อทองท่านก็ปราบจนหมดสิ้น จนพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีใครถูกจระเข้กัดเลยซักคน

         ด้วยความเก่งกล้าของท่าน เป็นที่ประจักษ์ของคนต่างถิ่นก็เมื่อคราวสร้างทางรถไฟสายใต้ นายช่างที่สร้างทางรถไฟ เมื่อสร้างผ่านมาถึงอำเภอสวี ได้ประจักษ์ถึงพุทธาคมของหลวงพ่อหลายอย่าง จนเกิดความศรัทธาต่อหลวงพ่อทอง 

         จึงได้สร้างกุฏิถวายหลวงพ่อ โดยนำแบบแปลนมาจากกรุงเทพฯ และมาช่วยกันสร้างกุฏิหลังดังกล่าวขึ้นในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งกุฏิหลังนี้ด้านบนจะมีห้องเล็ก ๑ ห้อง และห้องสำหรับจำวัด พร้อมห้องโถงใหญ่ ๑ ห้อง ซึ่งกุฏิหลังนี้ยังคงรักษาสภาพความเก่าแก่ความโบราณไว้จนถึงปัจจุบัน

         หลวงพ่อทอง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อตอนสายของวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕  ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๔  นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา

         ในงานฌาปนกิจศพของหลวงพ่อได้มีญาติโยมศิษยานุศิษย์มาร่วมอย่างล้นหลาม  เสร็จงานแล้วต่างก็แย่งกันเก็บอัฏฐิ(กระดูก) ของหลวงพ่อเพื่อนำไปบูชาและระลึกถึง รวมทั้งให้ช่างปั้นปูนฝีมือดีจากบ้านทุ่งคาใช้นามศิลปินว่า "ก.ทุ่งคา"  ปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อเพื่อไว้กราบไหว้สักการะ

         ปัจจุบันรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อประดิษฐานอยู่บนมณฑปตรีมุข ที่สร้างถวายโดยหลวงพ่อแช่มเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  และจัดงานรำลึกหลวงพ่อทุกวันขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๔ ของทุกปี

วัตถุมงคลหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน

         เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่มีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร 2466 เงิน
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เนื้อเงิน ของคุณเซียนไข่ หลังสวน
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร 2466 ทองแดง
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เนื้อทองแดง ของคุณอ๊อฟ ชุมพร

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิภายในฐานเรือนแก้ว องค์พระประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย รอบรูปองค์พระมีอักษรยันต์อ่านได้ว่า "กา นะ อะ เร นะ นะ นะ" ขอบเหรียญมีเส้นบังคับพิมพ์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นิ มะ นะ อะ อุ" 

         เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองศาลาการเปรียญ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาข้างเลื่อยแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร 2473 เงิน
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น ๒ พิมพ์ยันต์สูง ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อเงิน

เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร เข่าตรง 2473 เงิน
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น ๒ พิมพ์เข่าตรง ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อเงิน ของคุณสถิตย์ ราชบุรี
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร เข่าตรง 2473 ทองแดง
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น ๒ พิมพ์เข่าตรง ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิภายในฐานเรือนแก้ว องค์พระประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย รอบรูปองค์พระมีอักษรยันต์อ่านได้ว่า "กา นะ อะ เร นะ นะ นะ" ขอบเหรียญมีเส้นบังคับพิมพ์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มิ มะ นะ อะ อุ" 

         เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มข้างเลื่อยเจาะหูที่ตัวเหรียญ มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จัดเป็นเหรียญหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกและรุ่นสอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น 3 2480 ทองแดง
เหรียญชินราชหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิภายในฐานเรือนแก้ว องค์พระประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย รอบรูปองค์พระมีอักษรยันต์อ่านได้ว่า "อิ อิ อิ อิ" ขอบเหรียญมีเส้นบังคับพิมพ์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มิ มะ นะ อะ อุ" 

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปตะพาบแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก 2486 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนสท้อน" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ทอง" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นิ มะ นะ อะ อุ" ข้างยันต์ครูด้านบนมีอักขระยันต์ตัว "นะ ทรหด" ๒ ตัว ใต้ยันต์ครูด้านล่างมีอักขระยันต์ตัว "นะ ล้อม" ๒ ตัว ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๘๖" 

         แหวนหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลักษณะเป็นแหวนปั๊ม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

แหวนหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก 2486 ทองแดง
แหวนหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นอักขระยันต์ตัว "นะ ล้อม" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ทอง" 

         ด้านข้าง มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๘๖" อีกข้างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์ทอง" 

         เสื้อยันต์หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลักษณะเป็นเสื้อยันต์ผูกข้าง ปั๊มด้วยหมึก ด้วยพระคาถาต่างๆ  มีการสร้างด้วยผ้าเนื้อสีขาวเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เสื้อยันต์หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก 2486
เสื้อยันต์หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๖

         ด้านหน้า มีอักขระยันต์พระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า(อะสิสะติ) , ยันต์ประจำตัวท่าน(หลังเหรียญ) , ยันต์นะมหาอุด , คาถาอิติปิโสแปดทิศ , คาถาหัวใจกรณียเมตตสูตร ฯลฯ

         ด้านข้าง มีอักขระยันต์อิติปิโสรัตนมาลา ๕๖ ช่อง หรือ ยันต์เกราะเพชร

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยหลวงพ่อประเดิม (โกมโล) วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพฯ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปตะพาบแบบมีหูในตัวแบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

         ต่อมาพระสมุห์สว่าง ถาวรจิตฺโต เจ้าอาวาสในขณะนั้น เห็นว่าคณะศิษย์จำนวนมากยังไม่มีเหรียญที่ระลึกและหาทุนสมทบสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดดอนสะท้อน  จึงสร้างเหรียญเพิ่มอีกโดยเป็นเนื้อกะหลั่ยทองจำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ รูปเหรียญมีลักษณะเหมือนกันกับเนื้อทองแดงทุกประการ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น2 2508 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น2 2508 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนสท้อน" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ทอง" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นิ มะ นะ อะ อุ" ข้างยันต์ครูด้านบนมีอักขระยันต์ตัว "นะ ทรหด" ๒ ตัว ใต้ยันต์ครูด้านล่างมีอักขระยันต์ตัว "นะ ล้อม" ๒ ตัว ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๘" 


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น