โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เหรียญดีของเมืองเพชรบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี
หลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี

         หลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ หรือ พระอธิการรวม วัดลาดโพธิ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอคลองกระแชง(เมือง) จังหวัดเพชรบูรี มีนามเดิมว่า รวม เอมทิพย์ เกิดเมื่อวันพุธ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ โยมบิดาชื่อนายเทียบ เอมทิพย์ โยมมารดาชื่อนางหลง เอมทิพย์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๘ คน ประกอบไปด้วย

         ๑. เทียน เอมทิพย์

         ๒. เก็บ ยอดโต

         ๓. รวม เอมทิพย์ (หลวงพ่อรวม)

         ๔. แป้น เอมทิพย์

         ๕. ยา เอมทิพย์

         ๖. พร้อม เอมทิพย์

         ๗. พรม เอมทิพย์

         ๘. บุญมาก เอมทิพย์

         ราวปี พ.ศ. ๒๔๔๒ หลวงพ่อรวมมีอายุได้ ๑๒ ขวบ โยมบิดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือไทยกับพระอธิการนุ่น เจ้าอาวาสวัดลาดโพธิ์ จนสามารถอ่านออกเขียนได้

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ท่านมีอายุได้ ๑๗ ปี จึงกราบลาพระอาจารย์ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนา

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ หลวงพ่อรวม ท่านรับราชการทหารโดยการเกณฑ์ทหาร ต่อมาได้รับยศว่าที่สิบตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ (ร.ศ. ๑๒๕) 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ท่านได้รับยศว่าที่สิบโท เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ หลวงพ่อรวม ท่านมีอายุได้ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษู ณ พัทธสีมาวัดลาดโพธิ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ โดยมี

         พระครูญาณเพ็ชรัตน (พุ่ม) เจ้าอาวาสวัดยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระครูเพ็ชรโรปมคุณ (เหลื่อม) เจ้าอาวาสวัดเกาะ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอธิการป่อง วัดลาดโพธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดลาดโพธิ์เรื่อยมา เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิปัสสนากรรมฐาน

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังจากที่ท่านอุปสมบทได้ ๖ พรรษา พระอธิการป่องได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านพร้อมทั้งคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อรวม ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี
หลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี

         วัดลาดโพธิ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่สร้างมานานวัดหนึ่ง ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ วัดได้รับวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

         หลังจากหลวงพ่อรวมได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญขึ้นตามลำดับ

         หลวงพ่อรวม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เวลา ๐๑.๒๐ น. นับรวมสิริอายุได้ ๖๓ ปี  ๔๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์

         เหรียญหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ในสมัยที่หลวงพ่อหริ่งเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญนี้แม้จะไม่ทันท่านแต่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมของเมืองเพชรบุรีด้วยมีพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นร่วมกันปลุกเสกมากมาย เหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี รุ่นแรก 2496 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี รุ่นแรก 2496 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อรวมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระยันต์อ่านว่า "พุท ธะ สัง มิ"

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"  เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการรวม" ใต้อักขระยันต์มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๙๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ 



ข้อมูล : หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวัชรโพธิคุณ (หริ่ง มโหสโถ) พระปลัดท้อม กิตติภทโท (เจียมดี) ณ เมรุวัดลาดโพธิ์้  

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น