โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พระเกจิสายเหนียวชื่อดังของเมืองนนทบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี
หลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี

         หลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ หรือ พระครูนนทวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท่านพระเกจิชื่อดังที่ชาวเมืองนนท์ให้ความคารพนับถือมากองค์หนึ่ง

         หลวงพ่อช่วง ท่านมีนามเดิมว่า ช่วง เพ็งแจ่ม พื้นเพเป็นชาวบ้านคลองบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๔ โยมบิดาชื่อนายสิงโต เพ็งแจ่ม โยมมารดาชื่อนางเฟี้ยม เพ็งแจ่ม

         ปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ท่านมีเมื่ออายุ ๙ ขวบ โยมบิดาและโยมมารดา ได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระที่วัดขวิด (วัดแสงสิริธรรม) ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในละแวกบ้าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ หลวงพ่อช่วง ท่านมีอายุ ๑๒ ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่ วัดเขมาภิรตาราม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พระครูเขมาภิมุขธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุ ๑๙ ปี ได้ลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ หลวงพ่อช่วง ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้รับฉายาว่า "จันทโชโต" โดยมี

         พระอธิการทับ วัดนครอินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการศรี วัดบางแพรกใต้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์เสือ วัดนครอินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบางแพรกใต้เรื่อยมาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานกับพระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวดของท่านทั้ง ๓ รูป รวมทั้งด้านพุทธาคมต่างๆ ซึ่งท่านทั้ง ๓ รูปมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้น

         ในด้านวิชาอาคมอื่นๆนั้นหลวงพ่อช่วง ท่านยังได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เพื่อศึกษาวิทยาคมเรียนวิชาโสฬสมงคลและไตรสรณคม 

         รวมทั้งยังได้ไปฝากตัวกับพระธรรมมานุสรี (สว่าง) วัดเทียนถวาย เพื่อเรียนวิชาทำผ้าประเจียดและธงแดง ฝากตัวเป็นศิษย์พระครูนิโรธมุนี วัดตำหนักเหนือ เพื่อเรียนวิชาทำผงวิเศษ ๕ ประการ และไปฝากตัวกับหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน เรียนวิชาทางคงกระพันชาตรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อสว่าง วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
หลวงพ่อสว่าง วัดเทียนถวาย ปทุมธานี

         ปี พ.ศ.๒๔๓๕ พระอาจารย์ศรี เจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้ ได้มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อช่วง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน 

         วัดบางแพรกใต้ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้านหลังของวัดติดกับเรือนจำกลางบางขวางบริเวณแดน ๙ และแดน ๑๑ (นักโทษประหาร)

         โดยศพนักโทษที่ถูกประหารแล้วจะถูกนำออกมาทางประตูแดง หรือเรียกอีกชื่อว่า ประตูผี มีลักษณะเป็นประตูเล็กเตี้ยทรงคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาสีแดงสด ปัจจุบันประตูแดงนี้คล้ายปิดตาย เพราะมีนักโทษประหาร ๒ รายสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒

         วัดบางแพรกใต้ ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๕ โดยไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ในช่วงหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ประชาชนพร้อมด้วยพระสงฆ์ต่างอพยพล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ขึ้นจากเรือที่ปากคลองบางแพรก จังหวัดนนทบุรี มาพักที่สวน 

         ซึ่งต่อมาพระภิกษุรูปดังกล่าวได้สร้างวัด โดยมีประชาชนท้องถิ่นได้ร่วมกันอุปถัมภ์สร้างวัดและตั้งชื่อวัดตามชื่อคลอง แต่เพื่อไม่ให้ชื่อซ้ำกับวัดอีกแห่งคือวัดบางแพรกเหนือ จึงเรียกว่า "วัดบางแพรกใต้" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๘

         หลังจากที่หลวงพ่อช่วงได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ รวมทั้งยังสร้างซ่อมถาวรวัตถุตางๆในวัด ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น 

         ท่านได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆ อาทิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ หอระฆัง ฯลฯ ทั้งยังได้เอาใจใส่บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ตลอดมา จนทำให้วัดบางแพรกใต้ คืนสภาพจากความเสื่อมโทรมสู่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ หลวงพ่อช่วง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดสวนใหญ่ (เจ้าคณะตำบล)

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อช่วง ในการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูศัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูนนทวุฒาจารย์

         หลวงพ่อช่วง ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลจารวัตรงดงามเคร่งครัดในระเบียบวินัย และมีเมตตาธรรมสูงจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ด้วยเพราะเมื่อหลวงพ่อช่วง ท่านได้เป็นพระอุปัชฌายะ ท่านได้บวชคนมาตั้งแต่บิดาจนถึงคนรุ่นลูกหลานเหลน

         นับอยู่ในเกณฑ์ยาวถึง ๓-๔ ชั้นแม้ในยามที่ชราภาพ ท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ทุกผู้ทุกคน ที่มาขอความช่วยเหลือจากท่านตลอดมา ในเทศกาลออกพรรษาจึงมีลูกศิษย์ของท่านมาให้ท่านช่วยลงกระหม่อมจำนวนมาก โดยท่านจะใช้ดินสอพองที่ทำไว้มาลงให้

         ในส่วนของวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นมีผ้าประเจียด เสื้อยันต์ ตะกรุด พิศมร ผู้ใดต้องการจะต้องนำวัตถุดิบมาขอให้ท่านทำให้ปัจจุบันหาดูได้ยากมาก ท่านเคยสร้างพระเครื่องเนื้อดินสอพองผสมผงวิเศษและใบแคอัดพิมพ์ เพื่อแจกในคราวสงครามเอเชียบูรพา ซึ่งปัจจุบันหาชมยากยิ่ง

         วัตถุมงคลของท่านเป็นที่มีผู้แสวงหากันมาก จัดเป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลของเมืองนนท์ กิตติศัพท์โด่งดัง ด้านแคล้วคลาด มหาอุดเป็นยอด

         หลวงพ่อช่วง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ นับรวมสิริอายุได้ ๙๔ ปี ๗๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้

         เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ โดยลูกศิษย์ได้ขออนุญาตสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นเป็นรุ่นแรก เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุครบ ๘๕ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว ตามคำบอกเล่าว่ามีการสร้างด้วยเนื้อเงินประมาณ ๘๕ เหรียญ เนื้อทองแดงประมาณ ๒๐๐ เหรียญ และเนื้อฝาบาตรประมาณ ๓,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488 เงินหลังเข็มกลัด
 เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อเงิน หลังเข็มกลัด ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488 ทองเหลือง
 เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488 ทองเหลือง
 เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อทองเหลือง ของคุณกอล์ฟ ฟันดะ
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488 ทองเหลือง
 เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อทองเหลือง ของคุณเก่ง กลิ่นรสสุคนธ์

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อช่วงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลอายุครบ ๘๕ ปี พรรษา ๖๔ ของหลวงพ่ออัปัชฌาย ช่วง วัดบางแพรกไต้ พ.ส. ๒๔๘๘" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ในเหรียญที่แจกกรรมการจะมีการทำเป็นเข็มกลัด

         เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก(เสริม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัวแบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรก แต่บล็อกชำรุดจึงมีกลากที่พื้นเหรียญ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง ประมาณ ๔,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488เสริมแตก ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก (เสริม) ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อทองเหลือง ของคุณอ้น สายนนท์
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488เสริม ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก (เสริม) ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก 2488เสริม ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก (เสริม) ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อช่วงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลอายุครบ ๘๕ ปี พรรษา ๖๔ ของหลวงพ่ออัปัชฌาย ช่วง วัดบางแพรกไต้ พ.ส. ๒๔๘๘" พื้นเหรียญมีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ที่พื้นเหรียญมีกลาก

         เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นสอง ออกวัดลานบุญ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานจำลองพระคันธาระราช ของวัดลานนาบุญ โดยพระอธิการเอิบเจ้าอาวาสวัดลานนาบุญ ได้ขออนุญาติหลวงพ่อช่วงจัดสร้าง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 2 2496 เงิน
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น ๒ บล็อกทับ ๕ นิยม ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 2 2496 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น ๒ บล็อกทับ ๕ นิยม ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 2 2496 ทับ 4 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น ๒ บล็อกทับ ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

        ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อช่วงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานจำลองพระคันธาระราช วัดลานนาบุญ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนนทาฒาจารย์ (ช่วง จันทโชติ) อายุ ๙๓ ปี พรรษา=๗๒ ๒/๕/๙๖" 

         เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น ๓ ออกวัดบางแพรกเหนือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานยกเครื่องก่อสร้างพระอุโบสถวัดบางแพรกเหนือ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 3 2497 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 3 2497 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อช่วงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนนทาฒาจารย์ หลวงปู่ช่วง อายุ ๙๔ ปี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า ที่ระลึกงานยกเครื่องบนอุโบสถ วัดบางแพรกเหนือ จ.นนทบุรี ๑๕มี.ค.๙๗" 

         เหรียญหลวงพ่อช่วง หลังหลวงพ่อโสธร วัดบางแพรกใต้

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด แต่หลวงพ่อได้มรณภาพลงเสียก่อนทางวัดจึงไม่ได้แจก ในปีต่อมาทางวัดจึงได้นำมาแจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน ลักษณะเป็นพระปั๊มรูปสามเหลี่ยมคล้ายหลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๙๗ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่ช่วง หลังหลวงพ่อโสธร วัดบางแพรกใต้ 2497 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อช่วง หลังหลวงพ่อโสธร วัดบางแพรกใต้ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อช่วงนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อช่วง พ.ศ. ๒๔๙๗ อายุ ๙๔ ปี" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปหลวงพ่อโสธรโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น