โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง "จาด จง คง อี๋"

ภาพถ่ายหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี

         หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา หรือ พระครูสิทธิสารคุณ (คังคสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ท่านเป็นพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมมีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่แถบภาคตะวันออก 

         ท่านถือเป็นพระเกจิชื่อดังมีชื่อเสียงควบคู่มากับหลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา หลวงพ่อจง วัดหน้าตางนอก และหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันดีในสงครามมหาเอเชียบูรพาว่า "จาด จง คง อี๋"

         หลวงพ่อจาด ท่านมีนามเดิมว่า "จาด วงษ์กำพุช" พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านดงน้อย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ตรงกับวันอังคาร เดือนสี่ ปีวอก แรม ๖ ค่ำ  โยมบิดาชื่อนายปอ วงษ์กำพุช (บางตำราว่าชื่อ นายเป๊อะ) โยมมารดานั้นไม่ทราบชื่อ เนื่องจากถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเยาว์ 

         เมื่อยังเล็กท่านมีความเฉลี่ยวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป ชอบการศึกษาหาความรู้ แต่ด้วยที่บ้านยากจนและสูญเสียโยมมารดาไปตั้งแต่ยังเล็ก โยมบิดาของท่านจึงยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของนายถิน และนางหลิน สีซัง คหบดีชาวบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ หลวงพ่อจาด ท่านมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ โยมบิดาบุญธรรมนำท่านจึงนำท่านไปฝากกับพระอาจารย์ที่วัดบ้านสร้าง เพื่อเรียนขานนาค และรับใช้ปรนนิบัติ เมื่อได้เวลาพอสมควรจึงจัดพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับฉายาว่า "คังคสโร" โดยมี

         พระครูปราจีนบุรี(หลวงพ่อทอง) วัดหลวงปรีชากุล เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์อ้วน วัดบ้านสร้าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์หลี วัดบางคาง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านสร้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์อ้วน

         ต่อมาได้เดินทางไปโปรดโยมบิดา ที่วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดดังกล่าวเป็นเวลา ๑ พรรษา

         ขณะที่หลวงพ่อจาดได้อยู่จำพรรษาที่วัดเวฬุวันนััน ท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระอาจารย์จัน (บางตำราว่าชื่อ พระอาจารย์จีน) ซึ่งเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น และยังเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติ ฝึกกรรมฐานจนแก่กล้า

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ขณะนั้นหลวงพ่อจาดบวชบวชอยู่ในช่วงพรรษาที่ ๒ ท่านจึงได้ติดตามพระอาจารย์อ้วน วัดบ้านสร้าง ไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์อยู่ วัดไกรสีห์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ หลังจากที่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จ โดยใช้เวลา ๔ พรรษา ท่านจึงได้กลับมาที่จังหวัดปราจีนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ท่านได้ถูกนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในช่วงก่อตั้งวัด

         วัดบางกระเบา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ตั้งวัด ๓๒ ไร่ ๙ ตารางวา ภายในบริเวณวัดบางกระเบามีค้างคาวแม่ไก่จำนวนนับพันตัวอาศัยอยู่ตามต้นไม้

         วัดบางกระเบา เดิมชื่อว่า วัดน้อยนางหงส์ โดยมีนายน้อยและนางหงส์เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อก่อตั้งวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๘ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑

         ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ภาพถ่ายหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อจาด ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนสนะต่างๆ และถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

         ขณะที่จะพรรษาที่วัดบางกระเบานี้เอง หลวงพ่อจาด ท่านได้เริ่มออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาวิชาอาคม โดยท่านมักจะธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ แทบทุกปี จนเมื่ออายุมากขึ้นและงานในทางสงฆ์มากขึ้นท่านจึงได้หยุดธุดงค์ 

         เล่ากันว่าในช่วงที่ท่านธุดงค์นั้น ท่านได้พบพระภิกษุมากมายและได้แลกเปลี่ยนวิชากัน อาทิ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม เป็นต้น

         หลวงพ่อจาด ท่านศึกษาวิชาหลายแขนง เช่น คาถาการปล่อยคุณไสย เมตตามหานิยม และอยู่ยงคงกระพัน เมื่อถึงราวปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ท่านมีอายุประมาณ ๔๐ ปี จึงได้เดินทางกลับไปจำพรรษา ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

         หลวงพ่อจาด ท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญวิทยาคม โดยเฉพาะในด้านวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพัน แต่จะไม่แสดงตนอวดวิชา แต่จะใช้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

         คนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นมักเล่าสืบต่อกันมาว่า ในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา วัตถุมงคลหลวงพ่อจาดจัดสร้างกันหลายครั้ง แต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมทั่วประเทศ ถูกร้องขอจากทางราชการให้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกทหาร

         หลวงพ่อจาด ท่านได้รับนิมนต์จากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ร่วมประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ ด้านหลังเป็นพระมหาอุตม์ นั่งอยู่กลางดอกบัว มีทั้งเนื้อเงินลงยาและทองแดง ซึ่งถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่าน

         เกียรติคุณของหลวงพ่อได้มาประจักษ์ขึ้น เมื่อเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิด แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเกิดปาฏิหาริย์เลื่องลือไปทั่ว จนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก

          หลวงพ่อจาด ท่านเป็นพระภิกษุที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุทั่วไป และเป็นที่เคารพนับถือของพระเถระผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ท่านให้ความนับถือหลวงพ่อจาดเป็นอย่างมาก เมื่อมีการปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อกริ่ง ก้มักจะให้มานิมนต์หลวงพ่อจาดให้มาร่วมปลุกเสกด้วยเสมอ

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ หลวงพ่อจาด ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน ที่พระครูจาด ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะหมวดบางกระเบา (เจ้าคณะตำบล) 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงบ้านสร้าง (เจ้าคณะอำเภอ) จังหวัดปราจีนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อจาด ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระครูสิทธิสารคุณ

         เล่ากันว่าในสมัยที่ท่านยังดำรงขรรธ์อยู่นั้น ท่านถือเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองปราจีนบุรี ว่ากันว่าท่านได้เดินธุดงค์ไปศึกษาวิชาอาคมถึงประเทศเขมร จนเชี่ยวชาญในคาถาอาคมอย่างหลากหลาย

         โดยเฉพาะวิชาการถอนคุณไสย และวิชามหาอุด คงกระพันชาตรี ท่านได้ปลุกเสกวัตถุมงคลจนโด่งดังไปทั่ว มีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือทั่วมืองไทย รวมถึงข้าราชการนายทหารตำรวจผู้ใหญ่สมัยนั้น

         และที่สำคัญสุดคือ ท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่มักจะถูกคุณไสยจากอาจารย์ชาวเขมรที่ชอบลองวิชาปล่อยของในสมัยก่อน แต่ต้องถูกหลวงพ่อสยบจนสิ้นฤทธิ์ทุกรายไป

          หลวงพ่อจาด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ นับรวมสิริอายุรวมได้ ๘๕ ปี ๖๔ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอก มีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก พิมพ์ผมหยิก 2484 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก พิมพ์ผมหยิก ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดง ของคุณปอ เหมวงศ์วิทยา

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก พิมพ์ผมหยิก 2484 ทองแดง-ข้าง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก พิมพ์ผมหยิก ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดง ของคุณปอ เหมวงศ์วิทยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระขอมเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ อ่านว่า "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสิทธิสารคุณ"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปพระปิดตาอยู่ภายในวงกลม ด้านข้างพระปิดตามีอักขระยันต์ตัว "อุณาโลม" และมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ส่วนรอบนอกของวงกลมเป็นกลีบบัวบานซ้อนกันอย่างสวยงาม

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น จ.เจริญลาภ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวทำบุญอายุ ๗๐ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอก มีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น จ เจริญลาภ 2485 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก จ.เจริญลาภ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น จ เจริญลาภ 2485 ทองแดงรมดำ-ข้าง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก จ.เจริญลาภ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น จ เจริญลาภ 2485 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก จ.เจริญลาภ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดง ของคุณเด่น อยุธยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระขอมเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ อ่านว่า "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง" ขอบเหรียญครึ่งล่างรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศรีสร้างสนองพระคุณ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระครูสิทธิสารคุณ (จาด) ปีที่ ๗๐ แห่งอายุขัย"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปพระปิดตาอยู่ภายในวงกลม ด้านข้างพระปิดตามีอักขระยันต์ตัว "อุณาโลม" และมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" มีอักขระภาษาไทยด้านล่างเขียนว่า "จ.เจริญลาภ" ส่วนรอบนอกของวงกลมเป็นกลีบบัวบานซ้อนกันอย่างสวยงาม

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกมีหูเชื่อม แบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์คือพิมพ์บัวคว่ำ และพิมพ์บัวหงาย มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น 2 2485 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น ๒ พิมพ์บัวคว่ำ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณใหญ่ มรดกไทย
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น 2 2485 เงินลงยา-ข้าง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น ๒ พิมพ์บัวคว่ำ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณใหญ่ มรดกไทย
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น 2 บัวหงาย 2485 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่น ๒ พิมพ์บัวหงาย ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระขอมเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ อ่านว่า "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง" ใต้อาสนะมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "จาด" รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสิทธิสารคุณ"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปพระปิดตาอยู่ภายในวงกลม ด้านข้างพระปิดตามีอักขระยันต์ตัว "อุณาโลม" และมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ส่วนรอบนอกของวงกลมเป็นกลีบบัวบานซ้อนกันอย่างสวยงาม

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นสี่เหลี่ยม ออกวัดบางยาง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดบางยาง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสี่เหลี่ยมมีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นสี่เหลี่ยม ออกวัดบางยาง 2485 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นสี่เหลี่ยม ออกวัดบางยาง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระขอมเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ อ่านว่า "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง" ใต้อาสนะมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "จาด" รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสิทธิสารคุณ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามอ่านได้ว่า "นะ มะ อะ อุ" 

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์สามเหลี่ยมหลังยันต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสามเหลี่ยมมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พิมพ์สามเหลี่ยมหลังยันต์ หูเบี่ยง 2492 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พิมพ์สามเหลี่ยมหลังยันต์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีรัดประคต ขอบเหรียญด้านข้างมีอักขระขอมเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ อ่านว่า "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสิทธิสารคุณ (จาด)"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์ใบพัด ด้านบนมีตัว "อุณาโลม" 

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปห้าเหลี่ยมมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พิมพ์หลังหลวงพ่อคุ้ม 2492 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พิมพ์หลังหลวงพ่อคุ้ม ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสิทธิสารคุณ (จาด)"

         ด้านหลัง เป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานบัว ๒ ชั้น ซึ่งจำลองมาจากพระหลวงพ่อคุ้ม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อคุ้ม" (หลวงพ่อคุ้มเป็นพระพุทธรูปประธานของวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอยู่อู่ทอง เป็นเนื้อหินศิลาแกะสลักทั้งองค์) 

         เหรียญหลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน (หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปห้าเหลี่ยมมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระคุ้ม วัดบางแตน หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี 2492 เงิน
เหรียญพระคุ้ม วัดบางแตน (หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เสก) ปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อเงิน ของคุณไท บางบัวทอง
เหรียญพระคุ้ม วัดบางแตน หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี 2492 ทองแดง
เหรียญพระคุ้ม วัดบางแตน (หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เสก) ปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง
เหรียญพระคุ้ม วัดบางแตน หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี 2492 ทองแดง
เหรียญพระคุ้ม วัดบางแตน (หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เสก) ปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง ของคุณปกร ปการ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคุ้ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางแตน องค์พระประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย 

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์ใบพัด ด้านบนมีตัว "อุณาโลม" 

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา แจกกรรมการ พิมพ์หลังเรียบ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกเป็นที่ระลึก ให้กับคณะกรรมการ วัดบางกระเบา ลักษณะเป็น เหรียญปั้มรูปทรงใบโพธิ์แบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้ามีแบบเดียว แต่ด้านหลังมีสองแบบ คือพิมพ์หลังหนังสือ และพิมพ์หลังเรียบ มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๒๕ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแจกกรรมการ-หลังเรียบ 2495 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแจกกรรมการ-หลังเรียบ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิลงยาสีเหลือง อยู่ในซุ้มรูปทรงเสมาลงยาสีแดง ด้านข้างเป็นกนก ด้านบนเป็นยันต์ตัว "อุณาโลม" ด้านล่างจารึกข้อความ "(จาด) พระครูสิทธิสารคุณ" ขอบด้านข้างลงยาสีน้ำเงิน

         ด้านหลัง แบบหลังเรียบ มีรอยจารอักขระยันต์ของหลวงพ่อจาด

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา แจกกรรมการ พิมพ์หลังหนังสือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกเป็นที่ระลึก ให้กับคณะกรรมการ วัดบางกระเบา ลักษณะเป็น เหรียญปั้มรูปทรงใบโพธิ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๖๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแจกกรรมการ-หลังหนังสือ 2495 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแจกกรรมการ-หลังหนังสือ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิลงยาสีเหลือง อยู่ในซุ้มรูปทรงเสมา ด้านข้างเป็นกนก ด้านบนเป็นยันต์ตัว "อุณาโลม" ด้านล่างจารึกข้อความ "(จาด) พระครูสิทธิสารคุณ" ขอบด้านข้างลงยาสีน้ำเงิน เหลือง เขียว

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พัดที่ด้านบนของเหรียญ ใต้อักขระยันต์พัดมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกคณะกรรมการ วัดบางกระเบา ๒๔๙๕" มีรอยจารของหลวงพ่อจาด

         เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดพระสิงห์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ ในคราวยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดป่าพานิชวราราม อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในสมัยพระครูเสิงหชัยสิทธิ์ (เจริญ) เป็นเจ้าอาวาส  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี ออกวัดพระสิงห์ 2496 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี ออกวัดพระสิงห์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจาด"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์ตัว "เฑาะห์" และมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" พื้นเหรียญมีวงเดือนสวยงาม

         รูปหล่อหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ทำบุญบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยนายสวัสดิ์ ผ่องสกุลสร้างถวาบ ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พิมพ์หน้าหนุ่ม หนังสือ3แถว 2484 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี พิมพ์หน้าหนุ่ม หนังสือ ๓ แถว ปีพ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองเหลือง ของร้านเทวดาทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจาดนั่งเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัตประคต 

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานตอกอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจาด สวัสดิ์ผ่องสกุล ผู้สร้าง" 

         พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดบางหอย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อออกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับวัดบางหอย ลักษณะเป็นพระกริ่งเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง วรรณะเหลืองอมขาวเล็กน้อย ผิวโลหะสีน้ำตาลแห้งด้านและมีพรายเงินติดบางจุด 

         พระกริ่งรุ่นนี้เททองที่วัดสุทัศนเทพวราราม โดยท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์)เป็นเจ้าพิธี มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบางหอย จังหวัดนครนายก โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ๙ รูปนั่งปรกปลุกเสกคือ

         ๑. หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

         ๒. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         ๓. หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ๔. หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

         ๕. หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ๖. หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

         ๗. หลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ๘. หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ๙. หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

         จากนั้นหลวงพ่อจาด ได้นำกลับไปปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งที่วัดบางกระเบา แบ่งออกเป็น ๓ พิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ ออกวัดบางหอย 2485 ทองผสม
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดบางหอย พิมพ์ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองผสม
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง ออกวัดบางหอย 2485 ทองผสม
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดบางหอย พิมพ์กลาง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองผสม

พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง ออกวัดบางหอย 2485 ทองผสม-ข้าง
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดบางหอย พิมพ์กลาง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองผสม

พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก ออกวัดบางหอย 2485 ทองผสม
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดบางหอย พิมพ์เล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองผสม ของคุณเดชา สลายจักร์

พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก ออกวัดบางหอย 2485 ทองผสม-ข้าง
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ออกวัดบางหอย พิมพ์เล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองผสม ของคุณเดชา สลายจักร์

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าปางหนึ่งของลัทธิมหายาน) ประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย องค์พระห่มจีวรเฉียง มือถือหม้อน้ำมนต์

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นตัวอักขระขอมตัว "อุ" ข้างองค์พระมีรอยตะเข็บ ใต้ฐานมีรอยอุดกริ่ง

         เสื้อยันต์หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาในช่วงสงครามมหาเอเซียบูรพา ลักษณะเป็นเสื้อยันต์พิมพ์ลายอักขระยันต์ มีเชือกผูกที่ข้างลำตัว เข้าพิธีปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ ปลุกเสกหมู่มีพระเกจิชื่อดังอาทิ หลวงพ่อจาด หลวงพ่อจง หลวงพ่อแฉ่ง หลวงพ่อโอภาสี ฯลฯ  เมื่อแจกแล้วมีประสบการณ์มากมาย 

         ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในอดีตนั้น ทหารที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาด รอดตายกันมามากมายหลายชีวิต ที่เขาเรียกว่า ทหารผีหรือกองทัพเสื้อยันต์ เพราะเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของทหารต่างชาติที่เข้าร่วมสมรภูมิ ว่าทหารไทยถูกยิงแล้วก็ยังลุกขึ้นมาได้โดยไม่เป็นอะไร จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เสื้อยันต์หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก 2483 สีขาว
เสื้อยันต์หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ สีขาว ของคุณยุรนัน จิตสว่าง

         ด้านหน้า มีอักขระยันต์ต่างๆ พิมพ์ด้วยหมึก มีเชือกสำหรับผูกข้างลำตัว สูงประมาณ ๒๐ นิ้ว กว้างประมาณ ๑๖.๕ นิ้ว 

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ ในบางผืนมีอักขระยันต์โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น