โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน หนึ่งในพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์

ภาพถ่ายหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์

         หลวงพ่อพวง วัดหนองโดน หรือ พระครูนิวิฐธรรมสาร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน ตำบลบ้านหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านฟากคลอง ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ เดือนสิบ ปีวอก ตรงกับปีพ.ศ. ๒๔๑๕ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและชื่อโยมมารดาของท่าน

         เมื่อเยาว์วัยท่านได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดหนองกระโดน ซึ่งการเรียนนั้นมุ่งไปที่การอ่านหนังสือไทย และหนังสือขอม การท่องบทสวดมนต์ และต่อหนังสือกับพระในตอนเย็น จนเมื่ออายุย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ท่านจึงลาออกจากวัดไปช่วย บิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพ

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ หลวงพ่อพวง ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดมหาโพธิใต้ ตำบลมหาโพธิ อำเภอบรรพตพิสัยเดิม (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอเก้าเลี้ยว) โดยมี

         พระครูพิสิษฐ์สมถคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ หลังจากที่ท่านอยู่ในสมณเพศได้ ๑ พรรษา ท่านลาสิกขาเพื่อออกไปช่วยบิดามารดาทำนาทำไร่ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ หลังจากที่ท่านครองเพศฆราวาส อยู่ได้ไม่นานนักก็เบื่อหน่ายใน ฆราวาสวิสัย จึงกลับเข้าอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุ ๒๓ ปีบริบูรณ์ ณ พัทธสีมาวัดมหาโพธิใต้ ตำบลมหาโพธิ อำเภอบรรพตพิสัยเดิม (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอเก้าเลี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี

         พระครูพิสิษฐ์สมถคุณ(หลวงพ่อเฮง) วัดเขาดินใต้ เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านก็กลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองกระโดน เรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาความรู้และวิปัสนากรรมฐาน ซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้ หลวงพ่อพวงได้ตั้งปณิธาน ไว้ว่าจะดำรงสมณเพศตลอดไป

         ท่านจึงตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจากพระปลัดเคลือบ เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน โดยท่านเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ ท่านจะออกบิณฑบาตรเป็นกิจวัตร มีการทำวัตรเช้า-เย็นทุกวันไม่มีขาด 

         เวลากลางคืนท่านจะนั่งเจริญกรรมฐานจนดึกทุกคืน จริยาวัตรของท่าน เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก ยึดมั่นในสัจธรรมที่ว่า "ยถาวาที ตถาการี" หมายถึง "คนตรงพูดอย่างไรทำอย่าวนั้น" จนมีคำพูดว่าหลวงพ่อพวงเป็นพระจริงๆ

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ พระปลัดเคลือบเจ้าอาวาสท่านเดิมนั้นประชาชนได้อาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเมือง(วัดนครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านและคณะสงฆ์จึงพร้อมใจกัน นิมนต์หลวงพ่อพวง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน ซึ่งขณะนั้นท่านบวชได้ ๑๒ พรรษา

         หลวงพ่อพวง ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเก่งกาจด้านเชิงช่าง เป็นอย่างมากท่านได้ช่วยพัฒนาวัดและก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ จนหลายๆวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้น อาทิเช่น

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ท่านได้เป็นผู้นำการสร้างศาลาวัดหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลวงพ่อพวง ท่านได้บูรณะวัดหนองกระโดน โดยสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่านได้เป็นกำลังสำคัญสร้างศาลาการเปรียญให้แก่วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ภาพถ่ายหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์

         ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ทางราชการได้ทำการยกฐานะของตำบลลาดยาว ขึ้นเป็นอำเภอลาดยาว และขณะนั้นตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลาดยาวได้ว่างลง ขุนนิพัธ์ประสาสน์ นายอำเภอลาดยาวขุนลาดบริบาล พ่อค้า ประชาชน จึงได้จัดขบวนไปรับหลวงพ่อพวงที่วัดหนองกระโดน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลาดยาวและเจ้าคณะแขวงลาดยาว

         ปี พ.ศ.๒๔๖๙ ได้สร้างศาลาการเปรียญให้แก่วัดทัพชุมพลและไปช่วยสร้างวัดหนองโรง ตำบลหนองกรด อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลวงพ่อพวงได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอตรี ชื่อ "พระครูนิวิฐธรรมสาร" และเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตแขวงลาดยาว เมื่อมีอายุ ๕๘ ปี พรรษาที่ ๓๕

         หลวงพ่อพวง ท่านมีความรู้ด้านการช่างฝีมือเป็นอย่างดี โดยได้ช่วยพระปลัดเคลือบสร้างศาลาวัดหัวเมืองจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปช่วยหลวงพ่อขัน สร้างวัดลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ก่อสร้างมณฑปที่วัดหนองกระโดน เพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และก่อสร้างศาลาวัดเนินขี้เหล็ก และวัดบ้านไร่ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลวงพ่อพวงได้เริ่มก่อสร้างวัดเขาสมุกโดยสร้างศาลาการเปรียญ โรงน้ำร้อน กุฏิ ๔ หลัง หอฉัน ศาลา ๙ ห้อง สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองไว้บนยอดเขาสมุก และสร้างมณฑปครอบไว้ การก่อสร้างใช้เวลา ๕ ปี แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยวัดมีเนื้อที่ดิน ๓๐ ไร่เศษ

         หลวงพ่อพวงท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์ ในสมัยนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้คือเหรียญเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

         เหรียญรุ่นแรกของท่านหายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมบูชาพระเครื่องเป็นอย่างมาก ด้วยเหรียญของท่านมีประสบการณ์ด้านของมหาอุดและคงกระพันชาตรี เป็นที่กล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน

         หลวงพ่อพวง ท่านเป็นพระนักพัฒนา ซึ่งการที่ท่านตรากตรำพัฒนาวัดต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้สุขภาพร่างกายของท่านเสื่อมโทรมและเริ่มเจ็บป่วยลง

         ลูกศิษย์ของท่านพยายามขอให้หลวงพ่องดการตรากตรำงาน และขอให้ลดภาระงานของท่านลง แต่ท่านก็มิยอม ด้วยท่านได้ตั้งปณิธานแนวแน่ตั้งแต่ก่อนบวชครั้งที่ ๒ ไว้ว่าจะพัฒนาพระพุทธศาสนาอย่างสุดกำลัง

         หลวงพ่อพวง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ นับรวมสิริอายุได้ ๖๑ ปี ๓๘ พรรษา หลังจากหลวงพ่อพวงได้มรณะภาพแล้ว ได้มีการปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อพวงไว้ที่วัดหนองกระโดน วัดลาดยาว วัดเขาสมุก วัดหนองยาว และวัดศรีสุธรรมาราม เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน

         เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างศาลาการเปรียญวัดหนองกระโดน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยทรงสี่เหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแเดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์ รุ่นแรก (ยันต์ใบพัด) 2470 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของร้านอานนท์ มอเตอร์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์ รุ่นแรก (ยันตืใบพัด) 2470 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดง ของร้านเล็กสรรพยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพวง นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม หรือยันต์พัด ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ,ศ, ๒๔๗๐" 

         เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก พิมพ์หลังหนังสือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างศาลาการเปรียญวัดหนองกระโดน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยทรงสี่เหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแเดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์ รุ่นแรก (หลังตัวหนังสือ) 2470 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน นครสวรรค์ รุ่นแรก พิมพ์หลังหนังสือ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพวง นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤกในงานฉลองศาลา วัดหนองกระโดน พ,ศ, ๒๔๗๐" โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น