โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา เจ้าของเหรียญลงยาราคาแพงของฉะเชิงเทรา

ภาพถ่ายหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา

         หลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม หรือ พระอธิการคง อดีตเจ้าอาวาสวัดชำป่าง่าม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเชต จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านเป็นพระภิกษุชาวเขมร แขวงเมืองพระตะบอง กัมพูชา ท่านถือกำเนิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๗ แต่ไม่ปรากฏชื่อของโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน 

         ปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ท่านมีอายุได้ ๑๕ ปี ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาเขียนอ่านตามแบบสมัยนิยมในสมัยนั้น

         ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายาว่า "สุวัณณ" โดยไม่ปรากฏวัดที่บวชและชื่อพระอุปัชฌาย์ 

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและเริ่มศึกษาพุทธาคมและไสยเวทจากพระคณาจารย์ชาวเขมรที่มีชื่อเสียงด้านเวทมนตร์ จนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ หลังจากสำเร็จวิชาอาคมต่างๆแล้ว ท่านจึงได้ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ จนเมื่อมาถึงวัดชำป่าง่าม แถบอำเภอพนมสารคาม ซึ่งในสมัยนั้นเป็นวัดเล็กๆ และพื้นที่เป็นป่าดงดิบ 

         หลวงพ่อคง ท่านเห็นว่าเป็นอาณาบริเวณที่เงียบสงบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านจึงขอพำนักจำพรรษาในบริเวณดังกล่าว

         ในสมัยนั้นเมืองพระตะบองอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทย มีเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลอยู่ ท่านมีความเคารพเลื่อมใสใน หลวงพ่อคงเป็นอย่างสูง

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ครั้นเมื่อไทยต้องเสียเมืองพระตะบองเสียมราฐและศรีโสภณให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดตราด (ประจันตคีรีเขต) ตลอดจนการที่ประเทศอาจต้องตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าอาณานิคมในยุคนั้น 

         เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์จะเดินทางกลับเมืองไทย เนื่องจากต้องยกเมืองพระตะบองให้ฝรั่งเศส ท่านจึงแวะนมัสการ หลวงพ่อคง และเมื่อเห็นถึงจริยวัตรของหลวงพ่อก็เกิดความเลื่อมใส

         เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์จึงได้สร้างกุฏิและเสนาสนะถวาย หลวงพ่อคง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความที่ท่านเจริญด้วยวัตรปฏิบัติและด้วยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ปรากฏ

         ชาวบ้านในแทบนั้นก็เริ่มเดินทาง ไปกราบนมัสการท่านมากขึ้น และร่วมกันปลูกสร้างศาสนสถานและเสนาสนะต่างๆ จนกลายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดชำป่าง่าม และเจริญรุ่งเรืองจนปัจจุบัน 

         วัดชำป่าง่าม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย วัดตั้งอยู่ในตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๖ แต่ด้วยพื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีชาวบ้านอาศัยอยู่น้อย จึงทำให้เป็นวัดเล็กๆ ไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัด

         จนมีหลวงพ่อคง สุวัณณ ซึ่งเป็นชาวเขมร แขวงเมืองพระตะบอง เดินทางมาจำพรรษาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

         หลังจากที่หลวงพ่อคง ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านก็ได้เริ่มพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จึงทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

          หลวงพ่อคง ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวเมืองฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง 

         ถึงแม้ว่าในสมัยนั้น "วัดชำป่าง่าม" จะเป็นเพียงวัดเล็กๆ อยู่เข้าไปในป่าลึก แยกจากอำเภอพนมสารคามไป การเดินทางในสมัยนั้นยากลำบากมาก แต่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพศรัทธาก็ยังดั้นด้นไปเพื่อกราบนมัสการท่าน 

         แม้กระทั่งพระอาจารย์ทิม วัดปากคลองบางขนาก แห่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่เป็นพระที่อาวุโสยังเดินทางไปกราบนมัสการท่านทุกปี แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในตัว หลวงพ่อคงอย่างแท้จริง

          หลวงพ่อคง ท่านได้สร้างวัตถุมงคล เพื่อแจกจ่ายหลายชนิด ทั้งสมเด็จ, ชานหมาก, เหรียญ, แหวน, ตะกรุด, ผ้ายันต์, เสื้อยันต์, และผ้าประเจียด ฯลฯ ความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธาคมและไสยเวทท่าน เป็นที่ลือเลื่อง ท่านสร้างวัตถุมงคล

         ในการสร้างพระเครื่องแต่ละครั้งจำนวนน้อยมาก ดังนั้นผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงหวงแหน วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่นิยมและเสาะแสวงหากันทั้งนั้น จากประสบการณ์

          หลวงพ่อคง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ นับรวมสิริอายุได้ ๑๐๘ ปี ๘๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มมีหูในตัว หรือที่นิยมเรียกกันว่า "เหรียญปาดตาล" มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2483 อังปาก้าลงยาแดง-ขาว
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อเงินลงยา ของคุณนิคม มีวันดี
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2483 อัลปาก้าลงยาน้ำเงิน-ขาว
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อเงินลงยา ของคุณบอล บัญชา
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2483 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษารไทยเขียนา "หลวงพ่อคง สุวณฺณ" 

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์อ่านว่า "มะ อะ อุ อุ อะ มะ พุท โธ" บนอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา ๒๔๘๓" 

         เหรียญกลมหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมมีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2483 อัลปาก้า
เหรียญกลมหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษารไทยเขียนา "หลวงพ่อคง ฉายาสุวณฺณ" 

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์อ่านว่า "มะ อะ อุ อุ อะ มะ พุท โธ" บนอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา ๒๔๘๓" 

         เข็มกลัดหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเข็มกลัด มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เข็มกลัดหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2483 เงินลงยา
เข็มกลัดหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อเงินลงยา ของคุณเพชร ท่าพระจันทร์

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปอักขระยันต์ 

         ด้านหลัง เชื่อมด้วยโลหะทองเหลือง ทำเป็นเข็มกลัด

         เหรียญแปดกลับหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยหลวงพ่อมิ เจ้าอาวาสในสมัยนั้น เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มมีหูในตัว หรือที่นิยมเรียกกันว่า "เหรียญแปดกลับ" มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแปดกลับ 2499 อัลปาก้าลงยาน้ำเงิน-ขาว
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแปดกลับ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้ออัลปาก้าลงยา
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม ฉะเชิงเทรา รุ่นแปดกลับ 2499 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา รุ่นแปดกลับ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษารไทยเขียนา "หลวงพ่อคง สุวณฺณ" 

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์อ่านว่า "มะ อะ อุ อุ อะ มะ พุท โธ" บนอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดชำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา ๒๔๘๓" (เลขแปดจะกลับด้านจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์)โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น