โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว พระเกจิชื่อดังของฉะเชิงเทรา

ภาพถ่ายหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา

         หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว หรือ พระครูสุวรรณศีลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ที่บ้านตำบลประทุมชีวราราม อำเภอนีกา จังหวัดพนมเปญ ประเทศเขมร ท่านมีเชื้อสายกษัติย์มีนามเดิมว่าทอง เนรมิต โยมบิดาชื่อนายมิ่ง เนรมิต โยมมารดาชื่อนางเอี่ยง เนรมิต

         ในวัยหนุ่ม หลวงพ่อทองท่านเดินทางจากไซ่ง่อนโดยทางเรือสำเภามาพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อประกอบอาชีพค้าขาย ต่อมาท่านได้รู้จักกับพระลูกวัดสัมพันธวงศ์รูปหนึ่ง ได้ชวนท่านบวชเณรแล้วชวนท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสมานรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดธรรมยุต 

         แต่ท่านเกิดป่วยหนักมีคนรู้จักจึงพาท่านมาอยู่ที่บ้านไผ่แสวง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาคนที่พาท่านมาได้เสียชีวิตลงและเผาที่วัดจุกเฌอ หลวงพ่อเลยบวชหน้าไฟให้ ตั้งแต่นั้นมาท่านไม่ได้ลาสิกขาบทอีกเลย

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หลวงพ่อทอง ขณะนั้นท่านมีอายุได้ ๒๙ ปี ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดจุกเฌอ ตำบลจุกเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับฉายาว่า "คงฺครตโน" โดยมี

         พระครูคณานุกิจวิจารย์ วัดสายชลณรังษี เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระสมุห์เหลี่ยม วัดสัมปทวน เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการแสง วัดจุกเฌอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดจุกเฌอ เพื่อศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแสง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากัมมัฏฐานในสมัยนั้น

         หลวงพ่อทองศึกษาอักขระสมัยทั้งภาษาขอมไทยบาลีจนมีความเชี่ยวชาญ หลังจากออกพรรษาแล้ว ท่านก็ได้ออกธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ ท่านเคยธุดงค์ไปถึงประเทศเขมรและพม่า ศึกษาเล่าเรียนกับหลายอาจารย์ พระอาจารย์ของหลวงพ่อทองเท่าที่มีการบันทึกไว้มีดังนี้

         ๑. พระอธิการแสง วัดจุกเฌอ ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน

         ๒. ท่านอาจารย์สุวรรณ ศึกษาพระเวทย์อาคม

         ๓. พระครูเขาพระ จังหวัดกาญจนบุรี

         ๔. ฆราวาสเฒ่ามุ้ย ศึกษาวิชาลงกระหม่อม

         หลวงพ่อทอง ท่านออกธุดงค์เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี จึงกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดจุกเฌอตามเดิมเพื่อโปรดญาติโยม 

         ซึ่งในขณะนั้นวัดก้อนแก้วซึ่งในสมัยนั้นเกือบจะเป็นวัดร้างอยู่แล้ว คุณยายแฉล้ม ละมั่งทองจึงได้ไปอาราธนานิมนต์หลวงพ่อไปจำพรรษาที่วัดก้อนแก้ว 

         เนื่องจากพระอาจารย์วงศ์ เจ้าอาวาสรูปก่อนมรณภาพลง ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดว่างลง

         หลวงพ่อทอง จึงเดินทางมาจากวัดจุกเฌอมารักษาการเจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว ซึ่งก่อนที่ท่านจะมานั้นคุณยายแฉล้ม ละมั่งทอง ได้มานิมนต์ท่านถึง ๓ ครั้งก็ไม่ยอมมา 

          สุดท้ายเจ้าคณะจังหวัดในสมัยนั้นคือเจ้าคุณพุทธิรังสีมุณีวงศ์ ต้องจัดขบวนแห่จากวัดจุกเฌอนำท่านมาวัดก้อนแก้ว โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้นำขบวนเอง หลวงพ่อทองท่านจึงยอมมาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว

          วัดก้อนแก้ว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔  โดยที่ตั้งเดิมของวัดเป็นบ่อกุ้งของนายทวี จันกลัด ซึ่งเป็นอ่างใหญ่ลักษณะกลมเป็นท้องกะทะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เส้นกว่า ลึกประมาณ ๓ เมตร เรียกว่า วังก้นแก้วพิกุลทอง 

         จนประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พระครูนันทศรีราจารย์ (หลวงพ่อเหลือ) เจ้าอาวาสวัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านจึงชักชวนชาวบ้านใกล้วังก้นแก้วสร้างเป็นวัด แต่เห็นว่าชื่อก้นแก้วฟังดูไม่เป็นมงคล จึงตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดก้อนแก้ว" และเป็นชื่อของหมู่บ้านและตำบลในเวลาต่อมา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ หลังจากที่ท่านรักษาการเจ้าอาวาสอยู่นานจนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ หลวงพ่อทอง ท่านจึงได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดก้อนแก้วอย่างเป็นทางการ โดยมีเจ้าคุณพุทธิรังสีมุณีวงศ์เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นที่พระครูสุวรรณศีลาจารย์

         หลวงพ่อทองท่านเป็นคนพูดน้อยแต่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ น้อยครั้งที่ท่านจะดุด่าศิษย์ ท่านเป็นพระที่มากไปด้วยความเมตตา เป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งหลายเมื่อยามทุกข์ร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะได้รับหยูกยาการรักษาจากท่าน

         ท่านไม่เคยขัดศรัทธาชาวบ้าน ปัจจัยที่ได้ท่านจะนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก้อนแก้วจนหมดสิ้น ไม่มีการสะสม ท่านให้ความเมตตากับทุกคน ให้อยู่ในระเบียบวินัย

         วัดก้อนแก้วจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยที่ท่านปกครองดูแลวัด ท่านสร้างพระอุโบสถไว้อย่างงดงามสร้างกุฏิหลายหลัง ทำถนนเข้าวัด สร้างความเจริญให้วัดมากมาย

         หลวงพ่อทอง ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายแบบได้แก่ เหรียญ, พระเนื้อว่าน, ตะกรุดโทน, ผ้ายันต์ 

         นอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังมีชื่อเสียงเรื่องการสักยันต์ โดยท่านจะตั้งศาลเพียงตาบูชาครูหน้าพระอุโบสถ แล้วสักยันต์ให้ในพระอุโบสถนั่นเอง

ภาพถ่ายหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา

         วัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาในสมัยนั้น ส่วนมากมักจะเป็นเหรียญ พระผงก็มีแต่จำนวนน้อย นอกนั้นก็มี พระปิดตา, รูปหล่อ, ตะกรุด, ผ้ายันต์สีแดงสีขาว ที่ทำขึ้นพร้อมกับเหรียญ

         การสร้างเหรียญของท่านท่านมักจะสร้างในปีที่มีเสาร์ ๕ เดือน ๕ และจะปลุกเสกกันเต็มพรรษาปลุกเสกจนท่านพอใจแล้วจึงนำออกมาให้บูชา

         การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อทอง ท่านมีจุดมุ่งหมายคือนำปัจจัยไปสร้างสาธารณกุศล ทุกครั้งวัตถุมงคลของท่านจะต้องมียันต์หยุดศาสตราวุธของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นพระผงอย่างน้อยจะต้องเป็นยันต์เฑาะว์และมะอะอุ

         ท่านจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดที่จะนำรูปท่านไปสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วนำไปออกที่วัดอื่น ท่านจะอนุญาตให้สร้างที่วัดก้อนแก้ววัดเดียว

         การสร้างวัตถุมงคลทุกครั้งลูกศิษย์หรือคณะกรรมการจะต้องขออนุญาตจากท่านและขอความคิดเห็นจากท่าน

          มีวัดอื่นนำรูปของท่านไปสร้างเป็นเหรียญแล้วนำมาให้ท่านปลุกเสกขอร้องอย่างไรท่านก็ไม่ยอมปลุกเสกให้ แต่ถ้าสร้างเป็นวัตถุมงคลแบบอื่นๆนอกจากรูปท่านท่านจะปลุกเสกให้ด้วยความยินดี

         เมื่อครั้งหลวงพ่อทอง ท่านยังมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านอยู่วัดก็ไม่เป็นอันมีเวลาว่าง ต้องมีประชาชนมาขอให้ท่านรดน้ำมนต์กันตลอดทั้งวัน คนที่มาวัดเป็นประจำจะทราบเป็นอย่างดี

        ส่วนใหญ่ท่านจะรับนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงภาคตะวันออกทั้งภาค ต้องมานิมนต์ให้ท่านปลุกเสกทุกงาน เวลาท่านฌาณสมาบัติปลุกเสกจะไม่มีการขยับนั่งได้รวดเดียวโดยไม่มีการพักแม้ว่าท่านชราภาพมากแล้วก็ตาม 

         สมัยนั้น วัดไหนมีพิธีพุทธาภิเษก ต้องมานิมนต์ท่านทุกวัด ล้วนแต่เป็นงานใหญ่ๆทั้งนั้น ท่านมักได้รับกิจนิมนต์ให้ปลุกเสกร่วมกับ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่, หลวงปู่โต๊ะ ประดู่ฉิมพลี เป็นประจำ และเวลาท่านนั่งปรกปลุกเสก ท่านจะเสกจนมั่นใจในวัตถุมงคลนั้นๆ จึงจะถอนจาก ญาณสมาบัติ

         ก่อนเข้าร่วมปลุกเสก ท่านจะให้หลวงพี่ทุ้ย พระใกล้ชิดท่าน ไปถามว่ากำหนดการสิ้นสุดพิธีปลุกเสกกี่โมง แล้วท่านจะกำหนดจิต เข้าสมาธิปลุกเสก นั่งรวดเดียวจนถึงเวลากำหนดก็จะถอนจากสมาธิลืมตาพอดีทุกครั้ง

         โดยที่ไม่มีใครไปเรียกแต่อย่างใด ไม่ว่างานนั้นจะมีลั่นฆ้องพัก ฉันน้ำชา แต่สำหรับท่าน นั่งรวดเดียวเลย ยันสว่างก็รวดเดียว จิตท่านนิ่งมาก เวลาเสกของท่านบอกต้องเสกให้ทะลุถึงจะได้ผล

         ของทุกอย่างของท่านที่ท่านปลุกเสก จึงมีประสบการณ์มากมาย ขนาดเด็กนั่งหัวเรือ โดนฟ้าผ่าเต็มๆ ยังแค่สลบไป พ่อพาไปให้ท่านรดน้ำมนต์ แล้วก็กลับบ้านได้เลย ในตัวเด็กมีเหรียญของท่าน แขวนอยู่เหรียญเดียว

         มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เหรียญรุ่นบาทใหญ่ วัดก้อนแก้ว ว่าในสมัยนั้นมีงานวัด วัยรุ่นแถบนั้นเขม่นกัน ตะลุมบอล เสียงปืนดังขึ้นมีคนล้มลง โดนลูกหลง ลูกปืน ๑๑ ม.ม. เจอะเข้าที่ขมับเป็นรอยบุบ สลบไป สักพักก็ฟื้นขึ้นมา ในกระเป๋าเสื้อมีเหรียญบาทใหญ่ ที่เช่าจากวัด เพียงเหรียญเดียว

         เรื่องยิงไม่เข้า ปืนด้าน มีให้เล่ากันเป็นประจำกับวัตถุมงคลของท่าน สมัยนั้นถนนทางวัดเปลี่ยวมาก โจรชุมยิ่งนัก วัยรุ่นก็ห้าวข้ามถิ่นกันไม่ได้ แต่วัยรุ่นแถบวัด ยังไงต้องมีวัตถุมงคลของท่านติดตัวทุกคน ถึงขนาดทหารในค่ายศรีโสธร ต้องมาขอจัดสร้างเหรียญให้ท่านปลุกเสก เพื่อติดตัวไปออกสงคราม ในยุคนั้นท่านโด่งดังมาก

         เรื่องเล่าม้าพยศของหลวงพ่อทอง ที่มีคนนำมาปล่อยเพราะเลี้ยงไม่ไหวเล่ากันต่อมาว่า ไม่มีใครคนใดเอามันอยู่ แต่หลวงพ่อทอง ท่านเสกหญ้าให้มันกิน จนมันเชื่องกับท่านคนเดียว แต่มันเกเร มักออกไปนอกวัดเดินเหยียบสวนผักของชาวบ้านทำลายข้าวของ จนชาวบ้านทนไม่ไหว เอามีด เอาปืนไล่ยิง ไล่ฟันแต่ไม่เข้าสักราย เพราะมันมีผ้าจีวรที่ท่านผูกคอมันไว้ จนหลวงพ่อทองท่านมรณภาพลง ม้าตัวนี้ก็ได้ตายหลังจากนั้นไม่นาน

      หลวงพ่อทองปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมสิริอายุได้ ๙๒ ปี ๖๓ พรรษา ร่างของหลวงพ่อทองไม่เน่าเปื่อยทางวัดได้ใส่โลงแก้วให้สาธุชนเคารพกราบไหว้

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๕๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2493 เงินลงยาธงชาติ
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื้อเงินลงยา ของคุณณัฐพงศ์ ศรีเจิมทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2493 เงินลงยาเขียว
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื้อเงินลงยา ของคุณกรวิชญ์ ช่วยประสิทธิ์

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2493 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื้อเงินลงยา ของร้านศิริมงคล

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก 2493 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื้อเงินลงยา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองวัดก้อนแก้ว"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่น 2 หูไม่ขีด 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ๒ (หูไม่ขีด) ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณกรวิชญ์ ช่วยประสิทธิ์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่น 2 หูขีด 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ๒ (หูขีด) ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อเล็กครึ่งองค์ห่มคลุมไหล่

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ทอง วัดก้อนแก้ว จ.ว.ฉะเชิงเทรา"

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ๒๕๐๘

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัวแบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรก มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่น2508 ลงยากระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ๒๕๐๘ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้ออัลปาก้าลงยา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองวัดก้อนแก้ว"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้ยันต์เฑาะห์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๘"

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น บาทใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ โดยแบ่งเป็นเนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทองจำนวน ๑๐๐ เหรียญ และเนื้ออัลปาก้าจำนวน ๙๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นบาทใหญ่ 2510 อัลปาก้ากระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น บาทใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นบาทใหญ่ 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น บาทใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองวัดก้อนแก้ว"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้ยันต์เฑาะห์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๘"

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น บาทเล็ก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกในงานฉลองอายุครบ ๗ รอบของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกลมขนาดเล็กเท่าเหรียญบาทแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน ๓๐ เหรียญ และเนื้ออัลปาก้า ๓,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่น7 รอบ 2517 เงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น บาทเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่น7 รอบ 2517 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น บาทเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้ยันต์เฑาะห์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญอายุครบ ๗ รอบ"

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ฟ้าผ่า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว แบ่งออกเป็น ๒ บล็อกคืออุชิด และอุห่าง มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๕๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นฟ้าผ่า 2519 นิยมอุชิด ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฟ้าผ่า (อุชิด นิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นฟ้าผ่า 2519 อุห่าง ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฟ้าผ่า (อุห่าง) ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณศีลาจาร (หลวงพ่อทอง)"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้ยันต์เฑาะห์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานฉลองสมณศักดิ์ วัดก้อนแก้ว ๒๕๑๙"

         เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ฉลองสมณศักดิ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำจำนวน ๖๒ เหรียญ เนื้อเงินลงยาจำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ และเนื้ออัลปาก้าจำนวน ๗,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นฉลองสมณศักดิ์ 2519 ทองคำลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ฉลองสมณศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองคำลงยา

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นฉลองสมณศักดิ์ 2519 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ฉลองสมณศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อเงินลงยา

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา รุ่นฉลองสมณศักดิ์ 2519 อัลปาก้าลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น ฉลองสมณศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้ออัลปาก้าลงยา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อทองครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณศีลาจาร ทอง"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้ยันต์เฑาะห์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองสมณศักดิ์ วัดก้อนแก้ว"

         เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มวงกลม และรูปสี่เหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ ๒๒ เหรียญ เนื้อนวะ ๒๐ เหรียญ เนื้อเงินลงยาเต็ม ๕ เหรียญ  เนื้อเงินลงยา ๒๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา 2525 เงินลงยาเขียวเต็ม
เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อเงินลงยาเต็ม ของคุณแชมป์ มาร์วิน

เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา 2525 นวะ
เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อนวะ

เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา 2525 กลม เงินลงยา
เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อเงินลงยา

เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา 2525 เงินลงยา
เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อเงินลงยา

เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา 2525 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญนางกวักหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของนางกวักหันข้างลงยา พื้นเหรียญตอกโค้ด "ท"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ ใต้ยันต์เฑาะห์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว"

         พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาเนื้อผงสีเทาดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก หลังยันต์เฑาะว์บุ๋ม
พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก หลังยันต์เฑาะว์บุ๋ม

         ด้านหน้า เป็นรูปพระปิดตา

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ตัวเฑาะห์บุ๋มลงไปในเนื้อพระ

 

 

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น