โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง "จาด จง คง อี๋"

ภาพถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

         หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมมีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่ภาคกลาง 

         ท่านถือเป็นพระเกจิชื่อดังมีชื่อเสียงควบคู่มากับหลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม และหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันดีในสงครามมหาเอเชียบูรพาว่า "จาด จง คง อี๋" และท่านยังเป็นพระสหธรรมมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโค รวมทั้ง หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน อีกด้วย

         หลวงพ่อจง ท่านมีนามเดิมว่า จง พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนมีนาคม ปีวอก พ.ศ. ๒๔๑๕ โยมบิดาชื่อนายยอด โยมมารดาชื่อนางขลิบ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๓  คน ประกอบไปด้วย

         ๑. หลวงพ่อจง พุทธสโร

         ๒. หลวงพ่อนิล ธมมโชติ (วัดหน้าต่างใน)

         ๓. นางปริด สุนสโมสร

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ หลวงพ่อจง มีอายุได้ ๑๑ ขวบ โยมบิดาและโยมมารดาได้นำท่านไปบวชเป็นสามเณร ที่วัดหน้าต่างใน เพื่อศึกษาวิชาเขียนอ่านตามแบบแผนที่นิยมกันในสมัยนั้น 

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ หลวงพ่อจง ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปี ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ณ พัทธสีมาวัดหน้าต่างใน ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับฉายาว่า "พุทธสโร" โดยมี

         หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์อินทร์ วัดหน้าต่างนอก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์โพธิ์ วัดหน้าต่างใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหน้าต่างในเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาปริยัติธรรม พระธรรมวินัย ตลอดจนคาถาอาคม รวมทั้งยังได้ศึกษาอักษรไทยและขอมกับพระอาจารย์โพธิ์ เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างใน ผู้เป็นพระอนุสวนาจารย์ของท่าน ซึ่งท่านอาจารย์โพธิ์นั้นถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญชำนาญในพระเวทย์วิทยาคมยิ่งนัก อักทั้งยังเป็นสหธรรมมิกกับหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมออีกด้วย

ภาพถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

         หลังจากศึกษาวิชาต่างๆจากพระอาจารย์โพธิ์ จนหมดสิ้นแล้ว หลวงพ่อจง ท่านจึงได้เดินทางไปขอฝากตัวเป็นศิษย์เรียนพระกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อปั้น วัดพิกุล และหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ จนเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานได้อย่างชำนาญ

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ พระอาจารย์อินทร์ วัดหน้าต่างนอก ได้ถึงแก่มรณถาพลง ชาวบ้านจึงมาขอนิมนต์และถูกแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้หลวงพ่อจง ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดหน้าต่างนอก เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดมีขนาดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน 

         ตามประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า วัดหน้าต่างนอก ตั้งขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา หรือ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๐๐ โดยหลวงปู่เณร เป็นผู้ก่อตั้งวัด เหตุที่ชื่อ "วัดหน้าต่างนอก" สันนิษฐานมาจากเหตุที่ในสมัยนั้น พระภิกษุสงฆ์ท่านมีความเคร่งครัดในแนวทางปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และได้มีการมีการสันนิษฐานว่า 

          เดิมทีตรงที่ตั้งวัดหน้าต่างนอก เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดหน้าต่างใน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และวัดมีขนาดใหญ่มาก ด้วยมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการแยกวัดและคงจะมีการสร้างเสนาสนะขึ้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ วัดมีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. หลวงปู่เณร

         ๒. หลวงปู่เอี่ยม

         ๓. หลวงปู่อินทร์

         ๔. หลวงพ่อจง พุทฺธสโร พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๕๐๘ 

         ๕. พระอาจารย์ไวยท์  พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๐

         ๖. พระอาจารย์พุท พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๔ 

         ๗. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน) พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

         หลังจากที่หลวงพ่อจง ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนานะและถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

         นอกจากนี้ ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ ชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนทุกข์ใจ ก็มักเดินทางมาขอให้หลวงพ่อช่วยอยู่เสมอๆ จนท่านเริ่มมีชื่อเสียง

         และท่านยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล และพระอาจารย์โพธิ์ วัดหน้าต่างใน ได้มรณะภาพลง ทำให้ชาวบ้านหันมาพึ่งหลวงพ่อจงมากขึ้น จนหลวงพ่อเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวบ้านในจังหวัดอยุธยา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงพ่อจง ท่านเริ่มมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ท่านได้รับการนิมนต์ให้ไปร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆมากมาย ซึ่งหนึ่งในพิธีใหญ่ในปีนั้นก็ คือการปลุกเสกเหรียญพระแก้วมรกต ในคราวฉลองกรุงเทพมหานคร ครบ ๑๕๐ ปี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งเป็นช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือที่เรียกกันว่า สงครามโลก ครั้ง ที่ ๒ หรือสมครามอินโดจีนได้เกิดขึ้น ชื่อเสียงท่านจึงยิ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินสยามประเทศ เนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคล แจกจ่ายให้กับตำรวจ ทหาร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น รวมถึงประชาชนทั่วไป

         วัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นในช่วงนั้นประกอบด้วย เสื้อยันต์สีแดง ตะกรุดโทน ตะกรุดคู่ ๑๒ ดอก ตะกรุดคู่ ๒๔ ดอก และพระเครื่องจำพวกเหรียญปั๊มโลหะต่างๆ ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ด้านมหาอุด คลาดแคล้วคงกระพัน และท่านยังได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมพิธิพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆ ยังหลายสถานที่

         หนึ่งในพิธีที่ทำให้ชื่อเสียงของท่านโด่งดังดั่งพระทองคำคือ พิธีพุทธาภิเษกปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่วัดประสาทบุญญาวาส ได้มีการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยทำการนิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศ จำนวน ๒๓๔ รูปมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก 

ภาพถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา เสกน้ำมนต์จากมือ
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา เสกน้ำมนต์จากมือ

         หนึ่งในนั้นมีการนิมนต์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ แห่งวัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช และหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา มาร่วมปลุกเสกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วย 

         ในสมัยก่อนนั้น การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้การมาร่วมพิธีในครั้งนั้น ทั้งพ่อท่านคล้าย และหลวงพ่อจง จึงเดินทางมาพักที่บ้านลูกศิษย์ท่านหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อนวันงาน และด้วยเป็นเวลาที่เป็นความเป็นมงคลลูกศิษย์ท่านนั้น จึงได้ทำบุญบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัว 

         และได้นิมนต์ ทั้งพ่อท่านคล้าย และหลวงพ่อจง ในพิธีและเมื่อการทำบุญเรียบร้อย ลูกศิษย์ท่านนั้น ได้เข้ากราบพ่อท่านคล้าย พร้อมกับได้ขอน้ำมนต์กับท่านพ่อท่านคล้าย จึงได้ให้ลูกศิษย์ท่านนั้นไปเอาน้ำมา ๑ แก้ว และขวดแก้วเปล่า ๑ ใบ มาให้ท่าน 

         จากนั้นพ่อท่านคล้าย จึงได้ทำการเสกน้ำมนต์ แล้วอมน้ำในปากของท่าน ก่อนจะพ่นลงในขวดใบนั้น ปรากฏว่า เมื่อพ่นน้ำเข้าในขวด จากน้ำ ๑ แก้ว น้ำกลับเต็มขวดใบนั้นอย่างอัศจรรย์ 

         เมื่อขอน้ำมนต์จากพ่อท่านคล้ายแล้ว ลูกศิษย์เจ้าของบ้านจึงได้ทำการขอน้ำมนต์ จากหลวงพ่อจง เช่นกัน แต่ความแตกต่างคือ หลวงพ่อจง เรียกหาขวดเปล่าหนึ่งใบเท่านั้น แต่ท่านไม่ได้เรียกหาน้ำแต่อย่างใด 

         เมื่อได้ขวดเปล่ามาแล้ว หลวงพ่อจง ท่านได้ทำการบริกรรมคาถาอยู่ช่วงครู่หนึ่ง จากนั้นท่านเอามือไปจ่อที่ปากขวดเปล่า แล้วชั่วอึดใจ น้ำค่อยๆไหลจากมือหลวงพ่อจงออกมา เข้าไปในขวดจนเต็มพอดีกับขวดของพ่อท่านคล้าย 

         ว่ากันว่าพ่อท่านคล้าย เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอด ท่านจึงให้คนอุ้มพาท่าน เข้าไปกราบหลวงพ่อจง พร้อมกับกล่าวว่า "พระรูปนี้ คือ พระทองคำ"

         หลวงพ่อจง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อเวลาเช้าตรู่ของวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๐๑:๕๕ น. ด้วยอาการสงบ ณ กุฏิของท่านนั้นเอง นับรวมสิริอายุได้ ๙๒ ปี ๗๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์(หายาก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จัดเป็นพิมพ์ที่หายาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ครึ่งองค์หลังยันต์ห้า 2485 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์-หลังยันต์ห้า ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง ของคุณไอซ์ มรดกไทย

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         เหรียญเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก พิมพ์มีอุ พ.ศ.ตรง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว แบ่งออกเป็น ๓ พิมพ์คือ ๑. พิมพ์ยันต์อุ พ.ศ. โค้ง ๒. พิมพ์ยันต์อุ พ.ศ. ตรง และ ๓. พิมพ์ไม่มีอุ พ.ศ. โค้ง มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์อุ พ.ศ. โค้ง 2485 ทองแดง
เหรียญเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์ยันต์อุ พ.ศ.โค้ง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์อุ พ.ศ. โค้ง 2485 ทองแดง-2-ข้าง
เหรียญเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์ยันต์อุ พ.ศ.โค้ง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์อุ พ.ศ. โค้ง 2485 ทองแดง
เหรียญเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์ยันต์อุ พ.ศ.โค้ง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง ของคุณเอก มณเฑียร
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหน้าใหญ่ 2485 ทองแดง
เหรียญเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์ยันต์อุ พ.ศ.ตรง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์ไม่มีอุ พ.ศ. โค้ง 2485 ทองแดง
เหรียญเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีอุ พ.ศ.โค้ง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งมารวิชัยเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต รอบรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ บนอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง ๒๔๘๕" 

         เหรียญเสมาหน้าเล็กหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หน้าเล็ก 2485 เงินลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณต่อ สตางค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หน้าเล็ก 2485 เงินลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณเกรียงไกร
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หน้าเล็ก 2485 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หน้าเล็ก 2485 ทองแดงกระไหล่เงิน-ข้าง
เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หน้าเล็ก 2485 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง ของคุณไอซ์ มรดกไทย

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต รอบรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ในอักขระยันต์มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๘๕" 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังหนังสือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดสร้างหอสวดมนต์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ-หลัง2484 2499 ทองแดง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังหนังสือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ-หลัง2484 2499 ทองแดง-ข้าง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังหนังสือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดง ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยอ่านได้ว่า "ที่รฤกในการสร้างหอสวดมนต์ พ.ศ. ๒๔๘๔" 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์แจกกรรมการ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับคณะกรรมการที่ช่วยเหลืองานของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ แจกกรรมการ 2485 เงินลงยา
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์แจกกรรมการ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณเด่น อยุธยา

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ แจกกรรมการ 2485 เงินลงยา-ข้าง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา แจกกรรมการ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณเด่น อยุธยา
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ แจกกรรมการ 2485 เงินลงยา
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา แจกกรรมการ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อเงินลงยา ของคุณเด่น อยุธยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" พื้นเหรียญและขอบในลงยาสวยงาม

         ด้านหลัง พื้นเหรียญแอ่นเป็นท้องกระทะ ตรงกลางมีอักขระยันต์ 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังยันต์ห้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดสร้างหอสวดมนต์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ หลังยันต์ห้า 2485 ทองแดงกระไหล่ทองลงยา
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทองลงยา ของคุณเด่น อยุธยา
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ หลังยันต์ห้า 2485 ทองแดง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ยันต์ใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดสร้างหอสวดมนต์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ หลังยันต์ใหญ่ 2486 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์ยันต์ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ หลังยันต์ใหญ่ 2486 ทองแดงรมดำ
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์ยันต์ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" โดยมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" โดยตัว "อุ" มีขนาดใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์มีการันต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ พิมพ์หลังนะโมพุทธายะ มีการันต์ 2486 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์มีการันต์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ พิมพ์หลังนะโมพุทธายะ มีการันต์ 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์มีการันต์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" โดยคำว่าอาจารย์มีตัวการันต์ จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ครูของหลวงพ่ออ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" 

         เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่น ๖ รอบ หลังสิงห์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ทางวัดและแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๖ รอบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น 6 รอบหลังหนังสือ 2487 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น ๖ รอบ หลังสิงห์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านว่า "อุ อะ พุท โธ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปยันต์สิงห์ 

         เหรียญข้าวหลามตัดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปข้าวหลามตัดแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นข้าวหลามตัด  2490 อัลปาก้า
เหรียญข้าวหลามตัดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้ออัลปาก้า ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" บนล่างมีลายกนกสวยงาม

         เหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ขนาดเล็ก มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อฝาบาตรเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นรูปไข่เล็ก-หลังเรียบ 2490 อัลปาก้า
เหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หลังเรียบ ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้ออัลปาก้า ของคุณตังกวย แซ่ลิ้ม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก" 

         ด้านหลัง เรียบ มีอักขระยันต์ใดๆ

         เหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ขนาดเล็ก มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อฝาบาตรเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นรูปไข่เล็ก 2490 เงิน
เหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ" 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ออกวัดบัวแก้ว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดบัวแก้ว ในงานยกช่อฟ้า ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ ออกวัดบัวแก้ว 2490 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ ออกวัดบัวแก้ว ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์จง" 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ไม่มีการันต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ 2499 ทองแดง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์ไม่มีการันต์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง ของคุณปกร ปการ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารยจง" โดยคำว่าอาจารย์ไม่มีตัวการันต์ จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ครูของหลวงพ่ออ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ อะระหัง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ-หลังอรหัง 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์อุนาโลมอะระหัง ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณโทน บางแค
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหยดน้ำ-หลังอรหัง 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง-ข้าง
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์อุนาโลมอะระหัง ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณโทน บางแค

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารยจง" โดยคำว่าอาจารย์ไม่มีตัวการันต์ จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ครูของหลวงพ่ออ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระขอมอ่านได้ว่า "อะ ระ หัง หัง ระ อะ" จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่น ๗ รอบ หลังสิงห์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ทางวัดและแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๗ รอบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น 7 รอบหลังสิงห์ 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น ๗ รอบ พิมพ์หลังสิงห์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านว่า "พุท ธะ สัง มิ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีรูปสิงห์มีอักขระยันต์ล้อมรอบ ด้านบนอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พิทธีในงานทำบุญอายุครบ ๗ รอบ ๒๔๙๙" 

         เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่น ๗ รอบ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนวัดน่าต่างใน(จงนิลอุปถัมภ์) ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อนิล เจ้าอาวาสวัดน่าต่างใน ร่วมกับคณะกรรมการวัดและนายอุทัย ศุขมณี ครูใหญ่ นายวิชัย ธารีไทย ศึกษาธิการอำเภอบางไทร ขออนุญาติจัดสร้าง โดยมอบหมายให้นายวิศิษฎ์ จีระวุฒิ ข้าราชการประจำแผนกศึกษาธิการอำเภอ ร่วมกับนายสวัสดิ์ ธาระเขตร์ กรรมการวัด ออกแบบและว่าจ้างโรงงาน มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน จำนวน ๕๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดง จำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ ซึ่งต่อมานิยมเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า "รุ่น ๒๔๙๙ หลังตัวหนังสือ" 

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น 7 รอบหลังหนังสือ 2499 เงิน
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น ๗ รอบ พิมพ์หลังหนังสือ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อเงิน ของร้านไอยรา ปากน้ำ
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น 7 รอบหลังหนังสือ 2499 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น ๗ รอบ พิมพ์หลังหนังสือ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง ของร้านเป้ คุณแม่

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระขอมตัว "นะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระขอมจำนวน ๓ แถว แถวที่ ๑ อ่านได้ว่า "ทิ มะ สัง อัง ขุ" คือหัวใจพระสูตร แถวที่ ๒ อ่านได้ว่า "สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ" คือหัวใจพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ และแถวที่ ๓ อ่านได้ว่า "อา ปา มะ จุ ปะ" คือหัวใจพระวินัย

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤก ในงานบำเพ็ญพระกุศล ครบ ๗ รอบ ๒๔๙๙ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก" 

         เหรียญกลมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่น ๗ รอบ หลังสิงห์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ทางวัดและแจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๗ รอบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น 7 รอบ กลม หลังสิงห์ 2499 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญกลมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่น ๗ รอบ หลังสิงห์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจงวัดน่าต่าง" ขอบเหรียญมีอักขระยันต์ล้อมรอบ

         ด้านหลัง ตรงกลางมีรูปสิงห์ในยันต์กลีบบัว 

         เหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลม โดบแบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์คือ พิมพ์หลังเรียบและพิมพ์หลังแบบ มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกระดุม หลังเรียบ 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังเรียบ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกระดุม หลังแบบ 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังแบบ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง วัดน่าต่าง" 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ 

         เหรียญหัวใจหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหัวใจ มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นหัวใจ 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหัวใจหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ 

         เหรียญครอบแก้วหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังหนังสือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปจอบหรือครอบแก้วแบบมีหูในตัว มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญครอบแก้วหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หลังหนัวสือ 2500 ทองแดง
เหรียญครอบแก้วหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังหนัวสือ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ  เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ขอม ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ พุท ธะ สัง มิ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เมตตามหานิยม" 

         เหรียญครอบแก้วหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังพุทธกวัก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปจอบหรือครอบแก้วแบบมีหูในตัว มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญครอบแก้วหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา หลังพุทธกวัก 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญครอบแก้วหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หลังพุทธกวัก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ  เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ขอม ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีรูปพุทธกวัก ด้านบนรูปมีอักขระยันต์ ใต้รูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พุทธกวัก" 

         เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว เหรียญมีการสร้าง ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกมีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และเนื้ออัลปาก้าเพียงเท่านั้น ครั้งที่ ๒ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียว แต่ด้วยครั้งที่ ๒ ทิ้งระยะเวลาในการสร้างนานไปพื้นเหรียญจึงมีกลาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย 2503 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองเหลือง ของคุณเด่น อยุธยา
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย เรียบ 2503 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย มีกลาก 2503 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย (มีกลาก) ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง วัดน่าต่างนอก จ.อยุธยา" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปยันต์สิงห์ เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "กันภัย" 

         เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย ใบโพธิ์ 2503 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งมารวิชัยเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง มีอักขระขอมอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "กันภัย หลวงพ่อจง" 

         เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ (สุดท้าย)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในงานทำบุญอายุ ๙๔ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นมังคลายุ 2507 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นมังคลายุ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดง ของคุณเซียนไข่ หลังสวน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระขอมตัว "อุณาโลม" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง ทำบุญอายุ ครบ ๙๔ ปี" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปหลวงพ่อนิล วัดหน้าต่างใน ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระขอมตัว "อุณาโลม" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนิล อายุครบ ๘๔ ปี" 

         เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปหยดน้ำแบบมีหูเชื่อมในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงถมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หยดน้ำ 2495 เงินลงถม
เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์หยดน้ำ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต  บนรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ มะ อะ อุ นะ ชา ลี ติ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์สี่เหลี่ยม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงถมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา เงินลงถม
เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณไอซ์ มรดกไทย

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต  บนรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์สี่เหลี่ยม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงถมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์สี่เหลี่ยม พุทธสังมิ 2495 เงินลงถม
เหรียญเงินลงถมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีตัวอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อจง" 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         รูปหล่อหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 2483 รุ่นแรก ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองเหลือง ของคุณธนกิจ

รูปหล่อหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 2483 รุ่นแรก ทองเหลือง-ข้าง-ฐาน
รูปหล่อหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองเหลือง ของคุณธนกิจ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง ชายผ้าสังฆาฏิริ้วสวยงาม มีธรรมชาติ 

         ใต้ฐาน มีรอยตะไบ และตอกโค้ด "หลวงพ่อจง" และ ตอกโค้ด "อะระหัง" 

         รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณขนาดใหญ่ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่แโบราณหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 2485 ทองเหลือง
รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองเหลือง ของคุณเด่น อยุธยา
รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 2485 ทองเหลือง
รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองเหลือง ของคุณเด่น อยุธยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งมารวิชัยเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง ชายผ้าสังฆาฏิริ้วสวยงาม มีธรรมชาติ 

         ใต้ฐาน มีรอยตะไบ และตอกโค้ด "หลวงพ่อจง" 

         รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ออกวัดคอกหมู (สมาธิ)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดคอกหมู ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ออกวัดคอกหมู 2485 ทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ออกวัดคอกหมู (สมาธิ) ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ชายผ้าสังฆาฏิริ้วสวยงาม มีธรรมชาติ ใต้ฐานมีรอยตะไบ

         รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ออกวัดคอกหมู (มารวิชัย)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดคอกหมู ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ออกวัดคอกหมู มารวิชัย 2485 ทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ออกวัดคอกหมู (มารวิชัย) ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งมารวิชัยเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง ชายผ้าสังฆาฏิริ้วสวยงาม มีธรรมชาติ ใต้ฐานมีรอยตะไบ

         พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ออกวัดคอกหมู

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดคอกหมู ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ออกวัดคอกหมู 2485 ทองเหลือง
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ออกวัดคอกหมู  ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งมารวิชัยเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง ชายผ้าสังฆาฏิริ้วสวยงาม มีธรรมชาติ และตอกโค้ดที่ใต้ฐาน "หลวงพ่อจง" 

         รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลังเรียบ มีการสร้างด้วยเนื้อตะกั่วเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย 2503 ตะกั่ว
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อตะกั่ว
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย 2503 ตะกั่ว-ข้าง
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา รุ่นกันภัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อตะกั่ว

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจงนั่งมารวิชัยเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต 

         ด้านหลัง เรียบ มีอักขระขอมอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "กันภัย หลวงพ่อจง" โดยอักขระทั้งหมดปั๊มลึกลงไปในองค์พระโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น