โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ ศิษย์หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา

ภาพถ่ายหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ
หลวงปู่ภักตร์(พัก) วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ

         หลวงปู่พัก วัดบึงทองหลาง หรือ "พระครูธรรมสมาจารย์" (หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต) หลวงปู่ท่านเกิดเมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๔๑๙  มีนามเดิมว่า "พัก แย้มพิทักษ์"  พื้นเพเดิมท่านเป็นชาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

         โดยเหตุที่ท่านมีชื่อ "พัก" นั้น เล่ากันว่า โยมมารดาได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมเพื่อที่จะฝากครรภ์ ไว้ที่บ้านตา ขณะที่หยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ชายป่า เกิดเจ็บท้องกะทันหัน และได้คลอดบุตรชายออกมา จึงได้ตั้งชื่อว่า "เด็กชายพัก"

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ท่านมีอายุได้ ๘ ขวบ โยมบิดาได้พาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาฝากให้เป็นศิษย์ (วัดสุทัศนเทพวราราม) คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ฯ และเพื่อให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน

         เมื่อท่านมีความคุ้นเคยกับวัดดีแล้ว ท่านสมเด็จพระวันรัตได้เมตตา บรรพชาให้เป็นสามเณร ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม รวมทั้งเรียนพุทธเทวมหามนต์ วิชาความรู้ทางช่าง บูรณะวัดและวิชาความรู้ต่างๆ ที่มีครูผู้สอน มีตำรับตำราตกทอดกันมา 

         นอกจากนี้ยังศึกษาตำราการสร้างพระที่มีตกทอดสืบกันมา รวมถึงได้มีโอกาสได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานจากสำนักของ "สมเด็จพระสังฆราช" (สา) วัดราชประดิษฐาราม อีกด้วย

        ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ หลวงปู่พัก ท่านมีอายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ณ พระพัทธสีมาวัดสุทัศนเทพวราราม ได้รับฉายาว่า "ธมฺมทตฺโต" โดยมี

         สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร)  เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระศรีสมโพธิ (แพ ติสสเทวมหาเถร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดสุทัศน์เรื่อยมา โดยหลวงปู่พัก ถือเป็นพระภิกษุที่ขยันหมั่นเพียร หมั่นฝึกฝนตนเอง ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉาน ท่องบทพุทธเวทมหามนต์ชั้นสูงของสำนัก (วัดสุทัศน์) ตลอดจนมีความสามารถในการเจริญจิตภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน มีความสามารถเชี่ยวชาญจนกระทั่งนำไปถ่ายทอดสอนให้แก่ผู้อื่น

        ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ เมื่อหลวงปู่พักท่านบวชได้ ๕ พรรษา ทางวัดบึงทองหลาง ซึ่งมีพระอธิการสิน เป็นเจ้าอาวาส ได้มีหนังสือมายัง สมเด็จพระวันรัต (แดง) ขอให้ส่งพระที่มีความรู้ มาช่วยดูแลวัดด้วยเพราะตัวท่านชราภาพมากแล้ว

        หลวงปู่พัก จึงได้รับคัดเลือกให้มาทำความเจริญรุ่งเรืองแก่วัดบึงทองหลางตั้งแต่บัดนั้น ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ พระอธิการสิน ท่านได้มรณภาพลง หลวงปู่พัก ได้จัดงานศพให้อย่างสมเกียรติ หลังจากนั้นจึงได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบแทน

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ หลวงปู่พัก ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลางได้ ๒ ปี ท่านก็ได้รับตราตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ในช่วงเวลานั้น "หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต" ท่านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พระโขนง ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันว่า ท่านเป็นพระแท้มีอาคมขลังเป็นที่นับถือของคนทั่วไปในย่านนั้น ท่านจึงพายเรือไปกราบนมัสการในฐานะพระผู้น้อยเคารพพระผู้ใหญ่ 

         และได้เห็นวัตรปฏิปทาของหลวงปู่ทอง ที่เพียบพร้อมน่าศรัทธา จึงบังเกิดความเลื่อมใส ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ ตลอดจนวิชาการสร้างวัตถุมงคลให้ขลัง เรียนวิชาทำผงพุทธคุณ เรียนทำผงตรีนิสิงเห เรียนสูตรเขียนยันต์จนชำนาญ สำเร็จยันต์ถึงขั้นเคาะผงทะลุกระดานได้ หลวงปู่พัก ชอบยันต์นี้มาก และใช้ยันต์เป็นประจำต่อมา

         เมื่อท่านเขียนยันต์ตรีนิสิงเห ลงในตระกรุดผ้าประเจียด ผ้ายันต์ แจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยม ปรากฏว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านคงกระพันชาตรี ป้องกันเขี้ยวงา จนเป็นที่เลื่องลือ

         ซึ่งนอกจากหลวงปู่พักแลัวยังมีลูกศิษย์ฝ่ายสงฆ์ที่ไปขอเรียนวิชากับหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา อีกได้แก่ หลวงพ่อปั้น วัดสะพานสูง  บางซื่อ หลวงพ่อเผือก วัดลาดพร้าว บางกะปิ และหลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว บางพลี 

         ซึ่งคณาจารย์ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยคณาจารย์ล้วนแต่พายเรือลัดเลาะมาตามคลองเพื่อหาความรู้และหาครูบาอาจารย์  โดยมาขึ้นที่ท่าเทียบเรือวัดราชโยธา เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาทางด้านเวทยาคมจากหลวงปู่ทองทั้งสิ้น

         หลวงปู่พัก ท่านเป็นพระที่สมถะ ไม่จับปัจจัย แต่ญาติโยมจะนำเงินมาวางอยู่ใครอยากได้เท่าไหร่ก็หยิบไป ทำนองว่าศิษย์หลวงปู่ไม่มีโกง เพราะเป็นผู้มีความเคารพซื่อตรงต่อหลวงปู่ หลวงปู่ยังนุ่งเจียม ห่มเจียม ประหยัด เคร่งในพระธรรมวินัย 

         และพระลูกวัดทุกรูปต้องอยู่ในวินัยสงฆ์เช่นกัน ท่านไม่เคยขาดลงโบสถ์ ทำวัตรเช้าเย็น นอนแต่หัวค่ำ ตื่นแต่เช้า บางครั้งในยามดึกท่านจะตื่นขึ้นมาตรวจกุฏิสงฆ์ ท่านจะห้อยพวงกุญแจไว้ที่รัดประคต จะได้ยินเสียงลูกกุญแจกระทบกันดังมาก่อนตัว

         เมื่อท่านพบพระภิกษุรูปใดทำผิด ๓ ครั้ง หลังจากตักเตือนแล้ว ท่านจะแนะนำให้สึกหาลาเพศ จนเป็นที่ยำเกรงของหมู่สงฆ์ หรือในอีกภาพลักษณ์หลวงปู่จะเป็นพระที่ดุ หมายถึงให้ศิษย์หรือพระที่บวชเข้ามาเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์

         หลวงปู่พัก เมื่อได้มาครองวัดบึงทองหลางในตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๑  ก็ได้พัฒนาวัดบึงทองหลางให้เจริญก้าวหน้า อย่างที่ปรากฏเป็นที่ทราบของชาววัดบึงทองหลาง จนได้รับการยกย่องจากคณะสงฆ์ชั้นปกครองให้ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน ขณะที่มีอายุ ๕๖ ปี ที่พระครูธรรมทัตฺโต

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านได้รับตำแหน่งเป็น พระครูสัญญาบัตร ขณะที่ท่านมีอายุ ๗๖ ปี ที่พระครูธรรมสมาจารย์

        นอกจากนี้ หลวงปู่พักยังได้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ที่จะให้การบวชแก่กุลบุตรที่ประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาที่มีท่านเพียงรูปเดียวในเขตบางกะปิ (ที่ครอบคลุมพื้นที่เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลาง เขตวัดลาดพร้าว เป็นต้น) 

         จึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ที่บวชกับท่านเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัดบางชัน วัดบางกะปิ วัดสามง่าม(บางเขน) วัดลาดพร้าว วัดศรีบุญเรือง วัดพิชัย วัดกลาง วัดบางเตย วัดเทพลีลา และวัดพระไกรศรี(น้อย) เป็นต้น

         นอกเหนือจากเป็นพระเกจิคณาจารย์และอุปัชฌาย์แล้วหลวงปู่ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงบางกะปิอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

         หลวงปู่พัก ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณะภาพลงด้วยโรคชราเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง

         วัตถุมงคลในยุคแรกของท่าน ท่านจะสร้างเป็น ตะกรุด  และผ้ายันต์  สำหรับพระเครื่องยุคแรกเป็นพระชินราชเนื้อผง  พระปิดตาเนื้อผง  แต่มีจำนวนน้อยมาก  จึงไม่ค่อยพบเห็นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก วัตถุมงคลประเภทพระหล่อโบราณ  ประกอบไปด้วย พระปิดตา  พระนางพญา  พระนาคปรก  

         เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นแรก 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสี่เหลี่ยม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่นแรก 2491 เงิน
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่นแรก 2491 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่นแรก 2491 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่นแรก 2491 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เนื้ออัลปาก้า ของคุณLOUIS เครื่องราง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพัก นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมทัตโต" พื้นเหรียญต้องไม่มีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๙๑" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ พื้นเหรียญต้องไม่มีกลาก

         เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสี่เหลี่ยม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน  เนื้อเงินลงยา  เนื้อทองฝาบาตร  และเหรียญทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่น 2 2497 ทองงเหลือง ครุ
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่น ๒ (พิมพ์พระครุ) ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดง
 
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่น 2 2497 ทองงเหลือง ครู
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่น ๒ (พิมพ์พระครู) ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองฝาบาตร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพัก นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูภักตร์"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๙๗" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่นสาม (เผา)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัยของหลวงพ่อสิงห์โต (ติสโส) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกในงานฌาปนกิจของหลวงพ่อพัก ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสี่เหลี่ยม แบบมีหูใน โดยใช้บล็อกของเหรียญรุ่น ๒ มาปั๊มใหม่ ทำให้พื้นเหรียญมีกลาก มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ รุ่น 2 2497 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง รุ่น ๓ (พิมพ์เผา) ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพัก นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูภักตร์" พื้นเหรียญมีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๙๗" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ พื้นเหรียญมีกลาก      
หมายเหตุ : ชื่อของหลวงพ่อพัก ปัจจุบันนิยมเขียนกันว่า "หลวงพ่อภักตร์"

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

 บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น