โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ธนบุรี เจ้าของเหรียญแพงที่แมลงวันไม่ได้กินเลือด

ภาพถ่ายหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก ธนบุรี กรุงเทพ
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก (ธนบุรี) กรุงเทพ

         หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก หรือ พระครูวิสุทธิ์ศีลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พื้นเพท่านเป็นชาวอำเภอคลองสาน ธนบุรี ท่านมีนามเดิมชื่อ พริ้ง เอี่ยมทศ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ พ.ศ. ๒๔๑๓ ปีมะเมีย (บางตำราว่าเกิดปี พ.ศ. ๒๔๑๒)โยมบิดาชื่อนายเวียน เอี่ยมเทศ โยมมารดาชื่อนางสุ่น เอี่ยมทศ

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๐ หลวงพ่อพริ้งมีอายุได้ ๗ ปี ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดราชสิทธาราม เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิปัสสนากัมมัฏฐานกับพระสังวรานุวงศ์(เมฆ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐ และพระมงคลเทพมุนี(เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ท่านมีอายุครบบวชพอดี จึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้รับฉายาว่า "อินฺทโชติ" โดยมี

         พระสุธรรมสังวรเถร (มา) วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูเหมนพคุณ (เผือก)  วัดทองนพคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดทองนพคุณ เพื่อเล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆ จากนั้น ท่านก็ได้ธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกวิชา

         หลวงพ่อพริ้ง ท่านชอบออกธุดงควัตรไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาไพร เพื่อหาความวิเวกและฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และยังได้ศึกษาวิทยาอาคมจากพระอาจารย์หลายสำนักจนเชี่ยวชาญแตกฉานทั้งด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

         รวมถึงวิชาแพทย์แผนโบราณ ท่านก็ร่ำเรียนจนเชี่ยวชาญ กล่าวกันว่าท่านได้เคยศึกษาร่วมสำนักกับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าอีกด้วย

         นอกจากนี้หลวงพ่อพริ้ง ท่านยังเป็นหนึ่งในพระอาจารย์องค์สำคัญของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ท่านได้ธุดงค์ผ่านไปยังวัดบางประกอก ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเริ่มบูรณะวัด และด้วยจริยวัตรที่งดงาม น่าเลื่อมใสศรัทธาของหลวงพ่อพริ้ง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดบางปะกอก

         วัดบางปะกอก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมคลองบางปะกอก สันนิษฐานว่าสร้างวัดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

         ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เดิมชื่อ วัดบางคี่ จนราวปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ผู้คนได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก 

         เนื่องด้วยที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มและอยู่ริมคลอง ชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ได้รับขนานนามว่า วัดบางปะกอก ตามชื่อคลอง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๗ 

หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก (ธนบุรี) กรุงเทพ
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก (ธนบุรี) กรุงเทพ

         หลังจากที่หลวงพ่อพริ้ง มาจำพรรษาที่วัดบางปะกอก ท่านก็ได้ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พระครูสถิตกิจจานุการ(สกล) เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้หลวงพ่อพริ้งรักษาการเจ้าอาวาสวัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หลังจากที่ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก อยู่ ๑ พรรษา ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ของวัดบางปะกอก

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อพริ้ง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อที่พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิ์ศิลาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ พระครูประศาสน์สิกขกิจ 

         และในช่วงที่ท่านปกครองวัดนี้เอง ท่านก็มิได้หยุดพัฒนาวัด ท่านยังได้ก่อสร้างวิหารจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ นอกจากนี้ท่านยังสร้างโรงเรียนวัดบางปะกอกในปีเดียวกันนี้ด้วย

         และเมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา วัดบางปะกอกเป็นที่หลบภัยของประชาชน เจ้านายในวังก็ต่างมาพึ่งบารมีที่วัด โดยวัดบางปะกอกอยู่ห่างจากอู่ต่อเรือของญี่ปุ่นเล็กน้อย

         หลวงพ่อพริ้งเป็นพระอาจารย์ที่ได้รับความนับถือมาก ทั้งเรื่องวิชาอาคม วิชาล่องหนอยู่ยงคงกระพัน รวมถึงวิทยาคมด้านการสัก มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนโบราณ การดูฤกษ์ยามทำนายโชคชะตา 

         นอกจากนี้ท่านยังได้มีการสร้างเครื่องรางของขลัง เช่น ลูกอมดำ พระพิมพ์ พระผง เพื่อแจกจ่ายเป็นขวัญกำลังใจกับช้างบ้านที่มาขอพึ่งบารมีของหลวงพ่อโดยไม่มีการเลือกชั้นวรรณะ

         หลวงพ่อพริ้ง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณถาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก

         เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อไว้ป้องกันภัยจากสงคราม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ยกขอบแบบมีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นแรก 2483 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองแดง ของคุณอัด เต่ามังกร

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นแรก 2483 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองแดง ของคุณอัด เต่ามังกร
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นแรก 2483 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองแดง ของคุณHuad Chai
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นแรก 2483 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองแดง ของคุณHuad Chai
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นแรก 2483 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื้อทองแดง ของคุณเจี๊ยบ ใบหยก

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพริ้งนั่งมารวิชัยเต็มองค์ บนอาสนะฐานสิงห์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิสุทธิ์ ศิลาจารย์ (พริ้ง)" ใต้อาสนะมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๔๘๓"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปนั่งแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะฐานบัว ด้านบนมีอีกขระขอมอ่านว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"

         เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ยกขอบแบบมีหูเชื่อม โดยในพิธีปลุกเสกได้นิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยนั้นมาร่วมปลุกเสกมากมาย เช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม และ ฯลฯ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก 2514 ทองคำ
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก 2514 เงิน
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่นสองปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพริ้งนั่งสมาธิเต็มองค์ บนอาสนะฐานสิงห์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประศาสน์สิกขกิจ (พริ้ง)" ใต้อาสนะมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๑๔"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปนั่งแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะฐานบัว ด้านบนองค์พระมีอักขระยันต์ขอมอ่านว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้องค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางปะกอก ธนบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ยกขอบแบบมีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่น 3 2520 เงิน
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก รุ่น 3 2520 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อพริ้งนั่งมารวิชัยเต็มองค์ บนอาสนะฐานสิงห์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประศาสน์สิกขกิจ วัดบางปะกอก" ใต้อาสนะมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่พริ้ง"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปนั่งแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะฐานบัว ด้านบนองค์พระมีอักขระยันต์ขอมอ่านว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้องค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๒๕๒๐"

         พระคงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ใหญ่

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระคงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ใหญ่
พระคงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ใหญ่ ของร้านพิมภัสกร

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางห้ามญาติบนอาสนะฐานเขียง ๔ ชั้น องค์พระมีพุทธลักษณะเข่าบ่วง หลังองค์พระมีปรกโพธิ์สวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         พระคงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์เล็ก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระคงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก พิมพ์เล็ก
พระคงหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางห้ามญาติบนอาสนะฐานเขียง ๘ ชั้น องค์พระมีพุทธลักษณะเข่าตุ่ม หลังองค์พระมีปรกโพธิ์สวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ไพ่ตอง

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระพิมพืสมเด็จสี่เหลี่ยมผืนผ้าสุงคล้ายไพ่ตอง เนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง  เนื้อผงใบลาน พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสมเด็จประทับนั่งปางสมาธิบนอาสนะฐานเขียง ๗ ชั้น องค์พระมีเม็ดบัว ๔ เม็ดรองรับ อยู่ในครองระฆังมีเส้นบังคับพิมพ์สี่เหลี่ยมสวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานกว้างบัว ๕ เม็ด

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระพิมพืสมเด็จสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสมเด็จพิมพ์ฐานกว้าง บัว 5 เม็ด เนื้อผงใบลาน พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
พระสมเด็จพิมพ์ฐานกว้างบัว ๕ เม็ด หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน

พระสมเด็จพิมพ์ฐานกว้าง บัว 5 เม็ด เนื้อผงใบลาน พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก-2
พระสมเด็จพิมพ์ฐานกว้างบัว ๕ เม็ด หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสมเด็จประทับนั่งปางสมาธิบนอาสนะฐานเขียง ๗ ชั้น องค์พระมีเม็ดบัว ๕ เม็ดรองรับ อยู่ในครองระฆังมีเส้นบังคับพิมพ์สี่เหลี่ยมสวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานแคบบัว ๕ เม็ด

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระพิมพืสมเด็จสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสมเด็จพิมพ์ฐานแคบ บัว 5 เม็ด เนื้อผงใบลาน พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
พระสมเด็จพิมพ์ฐานแคบบัว ๕ เม็ด หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสมเด็จประทับนั่งปางสมาธิบนอาสนะฐานเขียง ๗ ชั้น (ฐานจะแคบกว่าพิมพ์ฐานกว้าง)  องค์พระมีเม็ดบัว ๕ เม็ดรองรับ อยู่ในครองระฆังมีเส้นบังคับพิมพ์สี่เหลี่ยมสวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ต้อ ฐาน ๗ ชั้น

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสมเด็จพิมพ์ต้อ 7 ชั้นเนื้อผงใบลาน พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
พระสมเด็จพิมพ์ต้อฐาน ๗ ชั้น หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน
พระสมเด็จพิมพ์ต้อ 7 ชั้นเนื้อผงใบลาน พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
พระสมเด็จพิมพ์ต้อฐาน ๗ ชั้น หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสมเด็จหูบายศรี ประทับนั่งปางสมาธิบนอาสนะฐานเขียง ๗ ชั้น องค์พระอยู่ในครองระฆังมีเส้นบังคับพิมพ์สี่เหลี่ยมสวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์นารายทรงสุบรรณ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกให้กับศิษานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมผงใบลานสีองค์พระออกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ธนบุรี พิมพ์นารายณ์ทรงสุบรรณ
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์นารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อผงใบลาน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธ ประทับนั่งอาสนะ มักเรียกกันว่านารายณ์ทรงสุบรรณ องค์พระสวยงามมีเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น