โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน เจ้าของเหรียญขลังของเมืองสระบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี
หลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี

         หลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน หรือ พระครูโสภณศีลวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๔ เดือนเมษายน ปีกุน พ.ศ.๒๔๒๙ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ณ บ้านกลับเก่า ตำบลบ้านกลับ อำเภอแขวงพระพุทธบาท (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนองโดน) เดิมท่านชื่อ พัง บุญอ่อน โยมบิดาชื่อนายอ่อน บุญอ่อน โยมมารดาชื่อนางผง บุญอ่อน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน คือ

         ๑. นางผาย พันธุ์ใหม่

         ๒. นางเพ็ง กางกรณ์

         ๓. พระครูโสภณศีลวัตร (พัง บุญอ่อน)

         ๔. นางพรม บุญอ่อน

         ๕. นายยอด บุญอ่อน

         ๖. นายแสน บุญอ่อน

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ เมื่อหลวงพ่อพัง ท่านมีอายุได้ ๑๕ ปี โยมบิดาท่านได้นำไปฝากบรรพชาเป็นสามเณร ที่ วัดสุวรรณคีรี (บ้านกลับเก่า) ได้ศึกษาเล่าเรียนมูลกัจจายน์ กับพระอาจารย์ขรัวตายอด เจ้าอาวาสวัดบ้านกลับเก่า 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อหลวงพ่อพังท่านอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ จึงก็ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทสีมาวัดบ้านกลับเก่า ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ได้รับฉายาว่า "จันทโชติ" โดยมี

         เจ้าคุณพระสังฆภารวาหมุนี วัดเสาธงทอง ลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์ศูนย์ วัดหนองโดน เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         ขรัวตายอด  วัดบ้านกลับเก่า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านกลับเก่า เพื่อเรียนวิชากับขรัวตายอด ถึง ๕ พรรษา จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ก็ได้ไปศึกษาพระปริญัติธรรม ณ สำนักวัดมหาธาตุ กทม. 

          แต่ไม่นานก็มีเหตุให้ท่านกลับมาจำพรรษา ณ วัดบ้านสองคอน และเมื่อพระอธิการวัดบ้านสองคอนได้มรณภาพลง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา

         หลวงพ่อพัง ท่านเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการจารอักษรหนังสือใบลาน ทั้งอักขระขอม และ ลาว เป็นอย่างมาก ในสมัยนั้นท่านได้คัดลอกและแปลหนังสือใบลานเก่าๆ เพื่อใช้สอนพระภิกษุและสามเณรในวัด

         หลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสองคอน ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ และการสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับ

        ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ด้วยคุรงามความดีของหลวงพ่อพัง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าคณะหมวดบ้านกลับ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ "พระครูโสภณศีลวัตร" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ 

         ในการดำรงค์สมณเพศของหลวงพ่อนั้น นับว่าหาตัวจับได้ยากยิ่ง หลวงพ่อเป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่เคารพศรัทธา ของสมณะชีพราหมณ์ และญาติโยมชาวบ้านกลับทั้งตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง นับว่าท่านเป็นพระผู้บริสุทธิ์ ทั้งสมณสารูป ทั้งจริยวัตร์ งามทั้งข้อวัตร์ปฏิบัติ

         หลวงพ่อพัง ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณะภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน

         เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก (บล็อกศลี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ สร้างโดยพระครูธรรมขันธ์สุนทร (บุญยัง กัลยาณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดถนนแค จังหวัดลพบุรีสร้างถวาย เพื่อแจกในงานสรงน้ำประจำปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี รุ่นแรก บล็อกศลี 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก (ศลี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี รุ่นแรก บล็อกศลี 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก (ศลี) ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อพังครึ่งองค์ห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโสภณ ศลีวัตร์ วัดสองคอน ต.บ้านกลับ"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงาน สรงน้ำประจำปี ๒๕๐๒" 

         เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก (บล็อกศีล)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ สร้างโดยคณะศิษย์สองสาย เพื่อแจกในงานสรงน้ำประจำปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี รุ่นแรก บล็อกศีล 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก (ศีล) ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อพังครึ่งองค์ห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโสภณ ศีลวัตร์ วัดสองคอน ต.บ้านกลับ"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงาน สรงน้ำประจำปี ๒๕๐๒"

         รูปหล่อหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยท่านพระครูธรรมขันธ์สุนทร (บุญยัง กัลยาณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดถนนแคเป็นแม่งาน เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณขนาดนิ้วหัวแม่มือเนื้อทองเหลือง หล่อโดยช่างบ้านท่ากระยาง ลพบุรี (ช่างเดียวกันกับที่หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อฉาย วัดป่าธรรมโสภณ) จำนวนการสร้าง ๕๐๐ องค์

รูปหล่อหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี รุ่นแรก 2512 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน สระบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อพังเต็มองค์นั่งบนฐานเขียว องค์หลวงพ่อห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพัง"

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเรียบมีรอยตะไบ

 

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น