โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่่ำ สระบุรี เจ้าของเหรียญหายากมีราคาของสระุบรี

ภาพถ่ายหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี
หลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี

          หลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ หรือ พระอธิการอุ่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประวัติของท่านมีน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้จดบันทึกไว้มากนัก จะมีเพียงคำบอกเล่าจากครเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ว่าท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าที่มีอาคมเก่งกล้า 

         หลวงพ่ออุ่ม ท่านเป็นพระเกจิที่เก่งกล้าด้านพุทธาคม ท่านมีลูกศิษย์เป็นพระเกจิดังๆ มากมาย อาทิเช่น หลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ เจ้าของตำนานเหรียญรุ่นแทงคอหมูอันโด่งดัง หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง และหลวงพ่อใหญ่ วัดลำพระยา เป็นต้น

         วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือ วัดไผ่ต่ำ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

         วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมชื่อวัดไผ่ต่ำ เพราะตั้งอยู่ในชุมชนบ้านไผ่ต่ำ แต่ไม่ปรากฏผู้สร้างว่าเป็นใคร วัดได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา แต่มาเจริญสุงสุดในช่วงของพระอธิการอุ่ม วัดรับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐  

         หลวงพ่ออุ่ม ท่านออกวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญเพียงไม่กี่รุ่น เท่าที่ทราบมีอยู่ ๓ รุ่นเท่านั้นที่ทันท่าน คือ เหรียญรุ่นแรก และเหรียญรุ่น ๒ ซึ่งปลุกเสกในพิธีเดียวกัน โดยสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ แต่จะแตกต่างกันที่บล๊อคด้านหลังเท่านั้น

         ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรก ช่างที่รับทำได้แกะชื่อวัดผิดเป็น  "วัดไผ่ดำ" ขณะที่ปั๊มเหรียญไปได้ระยะหนึ่งหลวงพ่อทราบว่าแกะพิมพ์มาผิด จึงสั่งให้นำแม่พิมพ์กลับไปแก้ให้ถูกต้องเป็น "วัดไผ่ต่ำ" แล้วจึงนำมาปั๊มต่อ แต่ในวงการเล่นกันเป็นเหรียญรุ่นแรก คือวัดไผ่ดำ และเหรียญรุ่น ๒ เป็นวัดไผ่ต่ำ 

         ส่วนเหรียญรุ่น ๓ ซึ่งถือเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ทันท่านนั้น จะเป็นเหรียญรูปหัวใจสร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 

         พระเครื่องของหลวงพ่อได้รับความนิยมในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกวัดไผ่ดำ ชาวบ้านที่มีต่างก็หวงแหนกันมาก แต่เหรียญของท่านทุกรุ่นล้วนมีประสพการณ์คล้าดแคล้วและคงกะพัน จนเป็นที่แสวงหาของคนทั่วไป

         หลวงพ่ออุ่ม ปกครองวัดเรื่อยมาจวบจนมรณะภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นับเป็นการสูญเสียพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเลยทีเดียว

วัตถุมงคลของหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ

         เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ รุ่นแรก (นิยม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างน้อยมาก แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่นแรก นิยม 2497 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่นแรก(นิยม) ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออุ่มครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุ่ม" เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๙๗" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีภาษาไทยเขียนว่า "วัดไผ่ดำ" ซึ่งเขียนซื่อวัดผิด

         เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว ด้วยบล็อกแรกนั้นแกะชื่อวัดผิด ทางวัดจึงมีการแก้ไขและสั่งโรงงานแก้ไขชื่อวัดให้ถูกต้องในวงการจึงเรียกกันว่าเป็นรุ่น ๒  มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่นแอง 2497 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออุ่มครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุ่ม" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระเลขเขียนว่า "๒๔๙๗" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีภาษาไทยเขียนว่า "วัดไผ่ต่ำ" ซึ่งเขียนซื่อวัดถูกต้อง

         เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบโพธิ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่น 3 2500 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง ของคุณเอก หนองแค

เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่น 3 2500 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออุ่มเต็มองค์นั่งบนอาสนะ มือทั้ง ๒ ข้างจับที่หวัเข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุ่ม" ขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีภาษาไทยเขียนว่า "วัดไผ่ต่ำ"

         เชือกคาดเอวหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดของท่าน จัดเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆของท่าน ลักษณะเป็นเชือกกวั้นลงอักขระยันต์ แล้วนำมาถักเป็นเชือกมงคล มีหัวและส่วนปลายเป็นตุ่ม ไว้สำหรับคาดเอว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เชือกคาดเอวหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่นแรก
เชือกคาดเอวหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ สระบุรี รุ่นแรก

         พุทธคุณของเชือกคาดเอวท่านนั้น โด่งดังในด้านนิรันตรายและป้องกันเขี้ยวงา สมัยก่อนพื้นที่แถบวัดเป็นป่า มีสัตว์ป่าและงูพิษชุกชุม หลวงพ่อจึงทำเชือกคาดเอวไว้สำหรับแจกให้กับชางบ้านไว้ป้องกันอันตรายต่างๆ ปัจจุบันหาชมได้ยากแล้ว.


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น