โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับเก่า สระบุรี ผู้สร้างเหรียญหล่อที่มีเอกลักษณ์เข้มขลัง

ภาพถ่ายหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี
หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี

         หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ หรือ พระครูสุวรรณวิหารกิจ อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านกลับเก่า อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่ไม่ปรากฏประวัติบันทึกว่าโยมบิดาและโยมมารดาของท่านเป็นใคร ท่านเกิดที่ไหน และอุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์ท่านใด

         ท่านแค่เพียงว่าท่านบวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้ ๒๒ ปี ณ พัทธสีมาวัดเวินไซ เมืองโพนทอง นครจำปาสัก ประเทศลาว ได้รับฉายาว่า "สุวัณโณ" โดยมี

         ท่านสำเร็จลุน วัดเวินไซ ประเทศลาว เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดเวินไซ เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับสำเร็จลุนผู้เป็นอาจารย์จนสำเร็จวิชาอาคมหลายอย่าง จากนั้นท่านจึงได้ออกธุดงค์มายังประเทศไทย

         หลังจากที่ท่านได้เดินธุดงค์เพื่อศึกษาวิชากับพระอาจารย์ต่างๆ เรื่อยมาจนเดินทางมาถึงวัดบ้านกลับ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านกลับเรื่อยมา

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลับได้ว่างลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อผุย ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกลับแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

          วัดบ้านกลับ ปัจจุบันมีชื่อว่าวัดสุวรรณคีรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๔๑ 

         หลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกลับ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และการสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด และสั่งสอนชาวบ้านกลับให้อยู่ในศีลในธรรม จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสมุห์

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะตำบล โดยมี "พระครูโสภณศีลวัตร" (พัง จันทโชติ) เป็นเจ้าคณะตำบล 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านรักษาการเจ้าคณะตำบลบ้านกลับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูสุวรรณวิหารกิจ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

         หลวงพ่อผุย ท่านเป็นสหธรรมมิกกับหลวงปู่คำมี (พุทธสโร) วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และหลวงพ่อพริ้ง (มณีธาโน) วัดโบสถ์โก่งธนู

         หลวงพ่อผุยท่านเป็นศิษญ์สายตรงของท่านสำเร็จลุน แห่งนครเวียงจันทร์ ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก และท่านยังเป็นอาจารย์แก่เกจิที่ดังๆในปัจจุบันหลายท่านอีกด้วย

         หลวงพ่อผุยท่านเป็นพระ ที่ชาวตำบลบ้านกลับ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ท่านเป็นพระผู้คงแก่เรียน เป็นพระสงฆ์ที่พูดน้อย มีข้อวัตรปฎิบัติอันงดงาม เป็นที่ยำเกรงของพระสงฆ์ และชาวบ้านทั่วไป ท่านได้สร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์ แก่บวรพุทธศาสนา ไว้มากมายหลายอย่าง ทั้งยังเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านกลับ และใกล้เคียง

         หลวงพ่อผุย สุวัณโณ ท่านได้จัดสร้างพระพิมพ์เนื้อสำริด ไว้เมื่อครั้งท่านยังเป็นพระหนุ่ม ท่านได้ดำหริสร้างพระพิมพ์ พระเจ้าสิบหกพระองค์ พระเจ้าห้าพระองค์ และตะกรุดพระเจ้าสิบหกพระองค์ขึ้น

         ซึ่งการสร้างพระเครื่องของท่านนั้น จะมีความพิถีพิถันกว่าพระยุคปัจจุบันเป็นอันมาก แม้การจะก่อก้อนเตาไฟยังต้องมีการดูฤกษ์ยามนาที ให้เป็นไปตามแบบโบราณที่ท่านได้รับถ่ายทอดมา แต่ครั้งนั้น จำนวนการสร้างจึงไม่มากนัก

         จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนทั้งพ่อใหญ่คำ บุญอ่อน และ พ่อใหญ่บุญเลี้ยง ได้เล่าว่า ก่อนที่หลวงพ่อจะสร้างพระ ท่านได้เปรยขึ้นว่า ต่อไปจะเกิดสงครามข้าวยากหมากแพง ลูกหลานเราจะต้องไปเป็นทหารแสนลำบาก

         ท่านจะสร้างพระเจ้า ๑๖ พระองค์เผื่อจะมีประโยชน์ในกาลข้างหน้า และต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นจริงตามที่หลวงพ่อได้เคยกล่าวไว้

         ลูกหลานชาวบ้านกลับที่ได้รับพระ ๑๖ พระองค์, ๕ พระองค์ และตะกรุดนั้น ต่างแคล้วคลาดปลอดภัย จากคมมีด คมกระสุน ของข้าศึกศัตรูทั่วทุกคน เป็นที่เลื่องลือในยุคนั้น 

         วัตถุมงคลชุดดังกล่าวจึงเป็นที่เสาะหาในหมู่ชาวบ้านกลับ และนักเลงหัวไม้ เพราะพุทธคุณแห่งวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสร้างนั้น เป็นที่ยอมรับโดยปราศจากข้อกังขาของผู้คนในยุคนั้น

         หลวงพ่อผุย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ นับรวมสิริอายุได้ ๘๑ ปี ๕๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ

         เหรียญหล่อพิมพ์พระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ทรงระฆังคว่ำมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง หลวงพ่อผุยปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้าง ๕๐ องค์

พระพิมพ์พระเจ้าสิบหกพระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี 2482 ทองเหลือง
เหรียญหล่อพิมพ์พระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า มีพระนาคปรก ๗ เศียร ประทับเรียงรายนับรวมกันได้ ๑๖ องค์ โดยแบ่งออกเป็นแถวละ ๔ องค์ ๔ แถว และมีองค์ประธานอยู่ด้านบน ประทับใต้ปรกโพธิ์ อย่างลงตัวงดงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระยันต์พระเจ้าสิบหกพระองค์ เป็นรอยลึกลงไปในเนื้อพระ

         เหรียญหล่อพิมพ์พระเจ้าสิบห้าพระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ทรงระฆังคว่ำมีหูในตัวแบบเดียวกับพระพิมพ์ ๑๖ พระองค์ สร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง หลวงพ่อผุยปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้าง ๕๐ องค์

พระพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี 2482 ทองเหลือง
เหรียญหล่อระพิมพ์พระเจ้า ๕ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า มีพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิประทับนั่งบนฐานบัว เรียงรายนับรวมกันได้ ๕ องค์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" เป็นเส้นนูนคมชัด

         เหรียญหล่อพิมพ์พระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นสอง (ใบโพธิ์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปใบโพธิ์แบบมีหูในตัว โดยพระอุปัชฌาย์เปลี่ยน หรือ พระครูสุวรรณคีรีพิทักษ์ เป็นแม่งานว่าจ้างช่างบ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี มาเทหล่อที่วัด แล้วจึงให้หลวงพ่อผุยปลุกเสกเดี่ยว โดยพระพิมพ์แรกให้หุ่นเทียนแล้วเทหล่อ จากนั้นนำพระพิมพ์แรกมาแก้ไขแล้วหล่อใหม่โดยให้ขอบพระด้านหน้าเป็นเกลียวเชือก มีสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพิมพ์พระเจ้าสิบหกพระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่น 2 ไม่เกลียวเชือก 2482 ทองเหลือง
เหรียญหล่อพระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่น ๒ ยันต์จม ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เนื้อทองเหลือง

พระพิมพ์พระเจ้าสิบหกพระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่น 2 เกลียวเชือก 2482 ทองเหลือง
เหรียญหล่อพระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่น ๒ ยันต์นูน ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า มีพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิเรียงรายอย่างสวยงาม ด้านบนมีกิ่งโพธิ์ สวยงามคมชัดลึก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ซึ่งมีทั้งยันต์นูน และ ยันต์จม (ยันต์จมนี้ลักษณะไม่ชัดเจนอักขระเล็กไม่งดงาม)

         เหรียญหล่อพิมพ์พระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นสอง (หน้าจั่ว)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เพื่อแจกให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปทรงหน้าจั่วแบบมีหูในตัว โดยพระอุปัชฌาย์เปลี่ยน หรือ พระครูสุวรรณคีรีพิทักษ์ เป็นแม่งานว่าจ้างช่างบ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี มาเทหล่อที่วัด แล้วจึงให้หลวงพ่อผุยปลุกเสกเดี่ยว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพิมพ์พระเจ้าสิบหกพระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่น 2 หน้าจั่ว 2482 ทองเหลือง
เหรียญหล่อพระเจ้า ๑๖ พระองค์หลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่น ๒ พิมพ์หน้าจั่ว ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า มีพระพุทธนั่งเรียงรายอย่างสวยงาม องค์ประธานด้านบนสุดยกพระหัตถ์ขวาเป็นพระประทานพร ข้างขอบเหรียญนั้นมีรัศมีกระจายรอบองค์พระทั้ง ๑๖ องค์ เหรียญมีความหนา องค์พระทั้ง ๑๖ คมชัดลึก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าสิบหกพระองค์จมลึกลงไปในพื้นเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อแจกในงานเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างเนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๒,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่นแรก 2506 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อผุยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพระครู สมุห์ผุย"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์ห้ามีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสุวรณฺณฺคีรี(บ้านกลับเก่า)"

         สมเด็จหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อแจกในงานเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จฐาน ๓ ชั้น สมัยนั้นท่านทำไว้แจกผู้หญิง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว

สมเด็จหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่นแรก 2506
สมเด็จหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๖

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของพระสมเด็จฐาน ๓ ชั้น องค์พระอยู่ในซุ้มระฆังสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" เหนืออักขระยันต์มีตัวอุณาโลม ๓ ตัว

         เหรียญหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดเพื่อสร้างเมรุเผาศพ และถังน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่สำหรับใช้ในวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างเนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างราว ๓๐๐ เหรียญ แม่พิมพ์ก็แตกทั้งหน้าและหลัง

เหรียญหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่น 2 2518 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อผุยเต็มองค์นั่งสมาธิ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณวิหารกิจ อายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๗ ๒๕๑๘" ซึ่งระบุอายุหลวงพ่อ และพรรษาผิดโดยความเข้าใจผิด แท้จริงต้องระบุอายุเป็น ๗๙ ปี ๕๗ พรรษา

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" 

         รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดเพื่อสร้างเมรุเผาศพ และถังน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่สำหรับใช้ในวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อปั๊มแบบมีหูในตัว มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างราว ๒,๐๐๐ องค์
รูปหล่อหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่นแรก 2519 ทองแดง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อผุย วัดบ้านกลับ สระบุรี รุ่นแรกปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อผุยเต็มองค์นั่งสมาธิบนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณวิหารกิจ" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุ ๗๙ ปี ๕๗ พรรษา" ใต้ฐานมีรอยอุดกริ่ง


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น