โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมา วัดบ้านหนองตูม ขอนแก่น

ภาพถ่ายหลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองตูม ขอนแก่น
หลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองตูม ขอนแก่น

         หลวงปู่บุญมา วัดบ้านหนองตูม หรือ พระครูบุญสารสุมณฑ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตูม ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่บ้านหนองตูม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันคือ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) ท่านมีนามเดิมว่า บุญมา หินอำคา โยมบิดาชื่อนายด้วง หินอำคา โยมมารดาชื่อนางจันทร์ หินอำคา

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ขณะที่หลวงปู่บุญมา มีอายุได้ ๑๘ ปี โยมบิดาได้นำท่านไปฝากบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบูรพา (วัดบ้านหนองตูม) เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยมีพระครูพุทธา เจ้าอาวาสวัดบูรพา เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนวิชาตามสมัยนิยม

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หลวงปู่บุญมาท่านมีอายุครบบวช ก็ได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ ได้นามฉายาว่า "มุนิโก" แปลว่า "ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งแห่งการปฏิบัติธรรม" โดยมี

         พระครูแก้ว เกสาโว วัดพิชัยพัฒนาราม ขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูบุญมี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระครูสมุห์ค้ำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลวงปู่บุญมาท่านเป็นพระที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี จึงมีลูกศิษย์แวะเวียนมากราบไหว้อย่างไม่หยุด นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระสหายธรรมกับ หลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมืิองวนาราม อำเภอภูเวียง หลวงปู่พรหม(บุญตา) วัดเขื่อนอุบลรัตน์ หลวงปู่มหาโส กัสสโป เป็นต้น 

         นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาคัมภีรย์มูลกัจจายน์ และการแปลเจ็ดตำนาน, สิบสองตำนานตลอดจนการแปลคัมภีรย์ ภิกขุปาฏิโมกข์

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๙๘ เป็นเจ้าอาวาส วัดบ้านหนองตูม

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบ้านหนองตูม

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดแท่น บ้านเขื่อน ตำบลบ้านเหล่า

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดแท่น บ้านเขื่อน ตำบลบ้านเหล่า

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาล บ้านแดงใหญ่ ตำบลบ้านเหล่า

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลบ้านเหล่า อำเภอเมือง (ปัจจุบัน คือ อำเภอบ้านฝาง)

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ย้ายกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตูม และเป็นเจ้าคณะตำบลโคกสี เขต ๓

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่ พระครูบุญสารสุมณฑ์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๓ เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดขอนแก่น ไปชุมนุมอบรมตามจุดต่างๆ ที่กองการวิปัสสนาธุระ ที่จัดขึ้นตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย

         ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับการยกขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม 

         หลวงปู่บุญมา เป็นพระเกจิเมืองขอนแก่น ที่แม้แต่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ยังกล่าวยกย่องชื่นชมเสมอ และให้ความเคารพหลวงปู่บุญมาเป็นอาจารย์ท่านอีกองค์ 

         หลวงปู่ท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา มากด้วยคุณธรรม ที่มีศรัทธาศานุศิษย์หลั่งไหลไปกราบท่านมาก มีตั้งแต่ระดับ นายกรัฐมนตรี จนถึงประชาชนคนธรรมดา แต่หลวงปู่ก็หาได้เลือกแบ่งชั้นวรรณะไม่ ทุกคนได้รับเมตตาเท่าเทียมกัน

         และด้วยหลวงปู่บุญมา ท่านเป็นพระที่เก่งกล้าอาคมสูง วัตรปฏิบัติงดงามเคร่งครัดเป็นที่น่าเลื่อมใน เมตตามากล้น คนจึงรักและเคารพหลวงปู่ท่านมาก หากกล่าวถึงวัตถุมงคลท่าน คงหนีไม่พ้น "ตะกรุด" ที่นับว่ายอดแห่งเครื่องราง ที่ให้ผลได้ชงัดนัก อย่างตะกรุกันหมากัด

         หลวงปู่ท่านมักจะจารย์ตะกรุดเองกับมือท่าน ไม่ชอบแบบปั๊มท่านว่าไม่ขลังเท่าจารเองกับมือ หลวงปู่ท่านจะจารให้เองกับมือร้อยเชือกแจกเด็ก ประสบการณ์เยอะเป็นที่ประจักษ์ หมามันก็กัดไม่เข้าจริงๆ

         หลวงปู่บุญมา ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ นับรวมสิริอายุได้ ๙๕ ปี ๗๔ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมา วัดบ้านหนองตูม

         เหรียญหลวงปู่บุญมา วัดบ้านหนองตูม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองตูม ขอนแก่น รุ่นแรก 5 ชายนิยม 2515 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองตูม รุ่นแรก บล็อก ๕ ชาย ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อบุญมาครึ่งองค์ห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ชายสังฆาฏิมีริ้วจีวร ๕ เส้น บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูบุญสารสุมณฑ์"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๕" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงปู่บุญมา วัดบ้านหนองตูม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองตูม ขอนแก่น รุ่น 2 4 ชาย 2515 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองตูม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อบุญมาครึ่งองค์ห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิที่ชายสังฆาฏิมีริ้วจีวร ๔ เส้น บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูบุญสารสุมณฑ์"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๕" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

 

 

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น