โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี ศิษย์เอกหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง

ภาพถ่ายหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี
หลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี

         หลวงพ่อชิน วัดท่าขาม หรือ พระอธิการชิน อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขาม ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒  ที่ตำบลหนองตาพต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ชิน นามสกุล บุญงาม

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อชินท่านมีอายุครบบวชพอดี ท่านจึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ ณ พัทธสีมาวัดโตนดหลวง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับแายาว่า "พุทธสโร"  โดยมี

         พระครูพินิจสุตคุณ (ทองศุข) วัดโตนดหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์

         แต่ในส่วนของพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ปรากฏหลักฐานบันทึกไว้ 

         ในด้านการศึกษาของหลวงพ่อชินนั้น ท่านสนใจในด้านวิปัสสนาธุระ และพุทธาคมไสยเวทย์ต่างๆ โดยท่านได้ศึกษาพระธรรม ประกอบกับศึกษาด้าน วิปัสสนาธุระและไสยเวทย์จากหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของท่านเอง

         ต่อมาหลวงพ่อชิน ได้เสียสละอุทิศตนให้กับร่มกาสาวพักตร์ โดยการช่วยเหลือมวลมนุษย์ ชาวบ้านและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ตกละกรรมลำบาก ผู้ใดที่เดือดร้อนมาขอพึ่งบารมีของหลวงพ่อชิน ไม่มีที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

         วัดเกษมสุทธาราม หรือ วัดท่าขาม เป็นวัดราษฏณ์ สังกัดมหานิกาย วัดตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง บ้านท่าขาม บ้านท่าต้นโพธิ์ บ้านวังขุนด่าน บ้านคอละออม 

         ได้ทำการปลูกสร้างที่พักสงฆ์พออยู่อาศัย ชั่วคราวก่อน ต่อมาได้ทำการก่อสร้างกุฏิให้ถาวรขึ้นตามลำดับ และมีพระจำพรรษาอยู่หลายรูป ซึ่งมีพระทองใบ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ อยู่จำพรรษาได้ ๒ พรรษา ก็ลาสิกขาไป

         ต่อมาโดยมีนายเกตุ อ่วมศิริ และกรรมการของวัด จึงได้พากันไปนิมนต์พระอธิการชิน พุทฺธสโร ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่วัดโตนดหลวงได้ ๑๕ พรรษา ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าขามเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ 

         หลังจากที่หลวงพ่อชิน มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ อาทิเช่น ทำการก่อสร้างกุฏิเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

         หลังจากหลวงพ่อชินมาอยู่แล้ว นายเกตุ อ่วมศิริ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในขณะนั้น ได้ถวายที่ดินโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และทำเรื่องขอสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 

         นอกจากนี้หลวงพ่อชิน ท่านยังได้ก่อสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัด จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ และได้มีการจัดงานปิดทองผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นั่นเอง 

         หลวงพ่อชิน ท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่งดงาม และช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก อาหารการกิน เจ็บไข้ได้ป่วย หลวงพ่อชินได้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่มาของความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะยากดีมีจน ท่านให้ความช่วยเหลือเสมอภาคกันตลอด

         อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ท่านได้รับการกล่าวขานถึงวันนี้โดยลุงล้อม มากรุ่ง หนึ่งในลูกศิษย์เล่าว่า ช่วงที่หลวงพ่อชินมาอยู่ที่วัดท่าขามใหม่ๆ เกิดโรคฝีดาษระบาดหนักในหมู่บ้านท่าขาม ท่าต้นโพธิ์ และวังขุนด่าน มีชาวบ้านป่วยโรคนี้กันมาก 

         แต่หลวงพ่อชินรักษาหายขาดทุกคน ด้วยการลงคาถาที่เล็บมือ และท่านเคยช่วยชีวิต หมอบ่าย หมอแผนโบราณอยู่หลังโรงเรียนบ้านท่าลาว 

         สมัยเด็กถูกสุนัขบ้ากัด เกิดนึกถึงหลวงพ่อชิน ท่านก็มาช่วยถึงบ้านท่ามกลางความงุนงงของญาติพี่น้องว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไร 

         ท่านบอกว่า "ถ้าสุนัขตายมึงรอด ถ้าสุนัขรอดมึงตาย" จากนั้นท่านก็ท่องคาถาเป่าที่แผล ภายหลังสุนัขบ้าตาย หมอบ่ายรอดชีวิต ซึ่งต่อมาทั้งลุงบ่ายและลุงล้อมล้วนมีอายุยืนเกือบร้อยปีทั้ง ๒ คน

         นางบัวเผื่อน เล่าว่า สมัยก่อนแม่เป็นฝีที่นมปวดมาก ไปหาหลวงพ่อชินที่วัด ท่านเอามีดหมอกรีดอากาศเบาๆ ฝีแตกหนองทะลักหายปวดและแผลก็หายไปสุดอัศจรรย์

         นายเสนาะ อยู่ฉิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับจากฟังพระสวดศพที่วัดเขากระจิว เพื่อนเมาขี่รถพุ่งประสานงารถพ่วง ๑๘ ล้อตายคาที่ ส่วนนายเสนาะสลบเหมือด ถูกส่งโรงพยาบาลไม่เป็นอะไรเลย พอฟื้นแพทย์ให้กลับบ้านได้ ในคอห้อยเหรียญหลวงพ่อชินรุ่นแรกองค์เดียว

         นายตุ่น สระแก้ว อยู่บ้านวังขุนด่าน ไปช็อตปลากับพวกในแม่น้ำเพชรบุรี ไฟฟ้ารั่วดูดจมน้ำนานเป็นชั่วโมง เพื่อนไปเห็นช่วยขึ้นฝั่งรอดตายเหลือเชื่อ เจ้าตัวเล่าว่า ตอนนั้นระลึกถึงหลวงพ่อชิน รู้สึกเหมือนอมเหรียญหลวงพ่อชินรุ่นแรกไว้ในปากและหายใจในน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่เช่นนั้นคงตายไปแล้ว

         นายทองเพียร หรั่งวัตร อยู่บ้านต้นโพธิ์ ไปห้ามวัยรุ่นตีกันที่โรงเรียนวัดท่าขาม ถูกจ่อยิงด้วยปืน ๑๑ มม. ถึง ๒ กระบอก แต่ปืนขัดลำกล้องยิงไม่ออก ในคอคล้องรูปหล่อหลวงพ่อชินเพียงองค์เดียวเท่านั้น

         ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์นี้ ทำให้วัดเกษมสุทธาราม (วัดท่าขาม) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นและใกล้เคียง ชาวบ้านมักไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อชินเป็นประจำ

         หลวงพ่อชิน ท่านได้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลไว้หลายประเภท ทั้ง ตะกรุด พระสมเด็จปรกโพธิ์ พระนางพญา รูปหล่อ รูปถ่าย และเหรียญ ซึ่งท่านได้แจกจ่ายให้ชาวบ้านและญาติโยมไปจนหมดสิ้น โดยเหรียญกลมรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๐๒ ได้รับความนิยมสูงที่สุด มีประสบการณ์มาก ช่วยคนรอดตายก็เยอะ

         หลวงพ่อชิน ท่านไม่เคยขัดเขินจึงเป็นที่เคารพ นับถือศรัทธาเลื่อมใสของชาวอำเภอท่ายางเป็นอย่างยิ่ง ชาวอำเภอท่ายางส่วนใหญ่บอกกันเป็นเสียงเดียวว่า "สมกับเป็นหน่อเนื้อนาบุญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้"

         ลูกศิษย์คนหนึ่งชาวอำเภอท่ายางรู้ดีว่า หลวงพ่อชินได้ศึกษาวิชาพุทธาคมและไสยเวทย์กับหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง หลวงพ่อชินเคยบอกกับศิษย์คนนี้ว่า "เราจะนั่งสมาธิ ห้ามใครรบกวน ถ้าภายใน ๓ วัน โดยประมาณ หากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่า ๓ วัน ให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้า ท่านถึงจะออกฌานได้"

         แต่มีเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งสังเกตการณ์นั่งสมาธิของหลวงพ่อชินแล้ว ทำไมยังไม่ออกจากสมาธิเสียที ครบ ๓ วันแล้ว เข้าวันที่ ๔ จึงได้เข้าไปดูหลวงพ่อชินในกุฏิ ด้วยความเป็นห่วง 

         ทันใดนั้นลูกศิษย์คนนี้ลืมการสั่งของหลวงพ่อชิน ว่า "เราจะนั่งสมาธิ ห้ามใครรบกวน ถ้าภายใน ๓ วัน โดยประมาณ หากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่า ๓ วัน ให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้า ท่านถึงจะออกฌานได้" แต่ลูกศิษย์คนนี้ได้ไปเขย่าตัวหลวงพ่อชิน พร้อมทั้งเรียกชื่อท่าน

         เมื่อเขย่าตัวเรียกได้สักพักก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แต่อย่างไร บรรดาลูกศิษย์คนอื่น ๆ ต่างเข้ามาดูปรากฏว่า 

         หลวงพ่อชินท่านได้ละสังขารในท่านั่งสมาธิไปเสียแล้ว ยังนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่ชาวอำเภอท่ายางยิ่ง บ้างก็กล่าวโทษกับศิษย์คนนี้ที่ขัดคำสั่งของหลวงพ่อ บ้างก็ว่าท่านหมดอายุขัยของท่าน

         หลวงพ่อชิน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลง โดยท่านนั่งสมาธิในกุฏิของท่านเอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ นับรวมสิริอายุได้ ๕๓ ปี ๓๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม

         เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัดและตอบแทนให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี รุ่นแรก 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี รุ่นแรก 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อชินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อชิน พุทธสโร" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมาวัดเกษมสุทธาราม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๒๕๐๒" 

         เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในสมัยของหลวงพ่อปลด (ขันธิโก) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว แบ่งออกเป็น ๒ บล็อกคือพิมพ์สังฆาฏิ ๕ เส้น(๕ ชาย) และพิมพ์สังฆาฏิ ๗ เส้น (๗ กลีบ) มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี รุ่น 2 2520 5 ชาย ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่น ๒ พิมพ์ ๕ ชาย ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี รุ่น 2 2520 7กลีบ ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่น ๒ พิมพ์ ๗ กลีบ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อชินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อชิน พุทธสโร" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมาวัดเกษมสุทธาราม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๒๕๐๒"

         รูปหล่อหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ในสมัยของหลวงพ่อปลด (ขันธิโก) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผุ้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อฉีด มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี รุ่นแรก 2524 ทองแดง
รูปหล่อหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อชินนั่งมารวิชัยเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อชิน" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดท่าขาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี"

         ใต้ฐาน มีการอุดด้วยแผ่นทองแดง ที่แผ่นทองแดงมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ"


 

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ไม่มีความคิดเห็น