โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง อีกหนึ่งเหรียญเหนียวและแพงของเพชรบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี
หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี

         หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง หรือ พระครูนันทศิลวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เหลือง ตำบลดอนยาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ท่านมีนามเดิมว่า เพลิน พราหมณี พื้นเพท่านเป็นคนบ้านไร่มะซาง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๔๒ โยมบิดาชื่อนายแก้ว พราหมณี โยมมารดาชื่อนางจั่น พราหมณี ที่บ้านมีอาชีพทำนา

         ในวัยเด็กหลวงพ่อเพลิน ท่านได้เป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเโ้กทั่วไป ท่านมักช่วยครอบครัวประกอบสัมมาชีพทำนา ทำตาล ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม จึงได้เข้ารับราชการเป็นพลตำรวจชั้นประทวน อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งและออกจากราชการในภายหลัง

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หลวงพอ่เพลิน ท่านมีอายุได้ ๒๒ ปี ท่านจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับฉายาว่า "ธัมมิโก" โดยมี

         พระครูญาณเพชรัตน์ (ปลั่ง) วัดศาลาเขื่อน เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการพุฒ วัดหนองไม้เหลือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการชัน วัดมาบปลาเค้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดตาลกง เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระอธิการปลั่ง จนสำเร็จวิชาอาคมหลายอย่าหลวงพ่อเพลินง 

         หลวงพ่อเพลิน ท่านเป็นพระที่ดำรงอยู่ในสมณเพศด้วยความตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนา ช่วงที่บวชใหม่ๆ ท่านมักจะถือธุดงควัตรไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อร่ำเรียนวิชา ท่านเป็นพระภิกษุที่อยู่ในศีลาจารวัตรปฏิบัติ ที่งดงาม และปฏิบัติสมณกิจอย่างถูกต้องศึกษาพระปริยัติธรรม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๖  หลวงพ่อเพลินท่านสามารถสอบได้นักธรรมตรี

         กาลต่อมาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เหลืองได้ว่างลง ชาวบ้านจึงได้มานิมนต์หลวงพ่อเพลิน ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เหลืองทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ภาพถ่ายหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี
หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ หลังจากที่ท่านรักษาการปกครองวัดอยู่นานพอควร ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ และเจ้าคณะตำบลหนองขนาน 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อเพลิน ที่ท่านได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอันมาก ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูนันทศีลวัตร 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

         หลวงพ่อเพลิน ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่เก่งกาจด้านการบริหารงานทั้งในการปกครอง การศึกษาเล่าเรียน การสาธารณูปการและการเผยแผ่ สั่งสอนธรรมะแก่สาธุชน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ทุกชั้นวรรณะ สืบสานบวรพระพุทธศาสนาด้วยความเมตตากรุณา 

         เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของสหธรรมิก ศิษยานุศิษย์ ญาติโยมทั้งในท้องถิ่นและต่างถิ่น เป็นเหตุให้วัดหนองไม้เหลืองมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

         หลวงพ่อเพลิน ท่านเป้นพระเกจิที่มีวิทยาคมเข้มขลัง เก่งกาจ เป็นที่เลื่องลือ จนมีศิษยานุศิษย์มาร่ำเรียนด้วยมากมาย เช่น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม หลวงพ่อแล วัดพระทรง

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านเริ่มมีอาการอาพาธด้วยโรคทรวงอก มีอาการเหนื่อยง่าย หายใจไม่ทั่วท้อง จึงเข้าให้แพทย์โรงพยาบาลเพชรบุรี (พระจอมเกล้า) ตรวจรักษาอยู่ ๑ เดือน 

         เมื่อรู้สึกปกติขึ้นจึงได้กลับวัด แต่อาการไม่ได้หายสนิทยังคงมีอาการป่วยอยู่บ้าง เนื่องจากเข้าสู่วัยชรา ในช่วงท้ายๆ สุขภาพแย่ลง แต่ยังคงมีลูกศิษย์มาหามากมายรวมถึงการปลุกเสกวัตถุมงคลซึ่งท่านก็รับกิจนิมนต์ทุกครั้ง 

         ลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ขอให้ท่านงดรับกิจนิมนต์บ้าง แต่ท่านไม่ยอมและพูดว่า "หลวงพ่อรักพวกเอ็งทุกคน เป็นห่วงพวกเอ็งจะได้รับอันตราย ข้าตายไม่ว่า แต่พวกเอ็งทุกคน ข้าเป็นห่วงได้ของดีไปกันแล้ว ต้องรักษากันไว้ให้ดีๆ"

         หลวงพ่อเพลิน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง

         เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัอทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่นแรก 2495 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่นแรก 2495 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพลินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุปัชฌาย์ เพลิน"

         ด้านหลัง ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พิธีผูกพัทธสีมาวัดหนองไม้เหลืองเพ็ชรบุรี ๒๔๙๕"

         เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัอทองแดงกระไหล่ทอง และทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่น 2 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่น 2 2500 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพลินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนันทศีลวัตร วัดหนองไม้เหลือง ๑๐ เมย. ๒๕๐๐"

         ด้านหลัง ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางเป็นรูปพัศยศมีอักขระยันต์ขอมอยู่ภายใน

         เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัอทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่น 3 2507  ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพลินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนันทศีลวัตร ๒๕๐๗"

         ด้านหลัง ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอม

         เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัอทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่น 4 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพลินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนันทศีลวัตร"

         ด้านหลัง มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอม

         เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๕ (สุดท้าย)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาหรืออาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี รุ่น 5 2522 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น ๕ (สุดท้าย) ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพลินครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนันทศีลวัตร (เพลิน)"

         ด้านหลัง มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดหนองไม้เหลือง จ.เพชรบุรี  พ.ศ. ๒๕๒๒"

         พระกริ่งคลองตะเคียนหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระกริ่งคลองตะเคียน สร้างจากเนื้อผงใบลานผสมผงพุทธคุณที่หลวงพ่อเพลินเก็บรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

กริ่งคลองตะเคียนหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี ก่อน 2495.jpg
กริ่งคลองตะเคียนหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณศิระ
กริ่งคลองตะเคียนหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี ก่อน 2495-ข้าง
กริ่งคลองตะเคียนหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณศิระ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระกริ่งคลองตะเคียน ข้างองค์พระมีรอยจาร

         ด้านหลัง มีรอยจาร

         สมเด็จหลังนางกวักหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จ สร้างจากเนื้อผงใบลานผสมผงพุทธคุณที่หลวงพ่อเพลินเก็บรวบรวมไว้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี ก่อน 2495
สมเด็จหลังนางกวักหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๕

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสมเด็จพิมพ์พระประธานฐานสามชั้น มีครอบระฆังสวยงาม

         ด้านหลัง ตรงกลางมีรูปนางกวัก ขอบมีอักขระยันต์ขอม


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ไม่มีความคิดเห็น