โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ พระเกจิอันดับ ๑ ของเมืองนครราชสีมา

ภาพถ่ายหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา
หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา

         หลวงพ่อรอด วัดบ้านไพ หรือ หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านสระขวัญ ตำบลลำคอหงส์  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เกิดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๔ โยมบิดาชื่อนายไข่ โยมมารดาชื่อนางพูน (ไม่ทราบนามสกุล)

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ หลวงพ่อรอด ท่านมีอายุได้ ๒๒ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านสะพาน ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับฉายาว่า "พรหมสร" โดยมี

         พระอาจารย์อยู่ วัดบ้านสะพาน เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านสะพานเรื่อยมา เพื่อเล่าเรียนพระธรรมวินัย ศึกษาธรรมะ และวิปัสสนาธุระจนแตกฉาน จากนั้นจึงเริ่มออกธุดงค์และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากพระเกจิอาจารย์หลายๆรูป จนมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ 

         หลวงพ่อรอด ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก และท่านได้อธิษฐานว่า ตลอดชีวิตของการเป็นสมณะ ท่านปรารถนาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ การสร้างวัดทั้งหมด ๕ วัด และก็ทำอย่างที่ท่านปรารถนาทุกประการ คือสร้างวัดไว้ถึง ๕ วัด ได้แก่

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่านได้สร้างวัดดอนผวา

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านได้สร้างวัดบ้านขามเฒ่า

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ท่านได้สร้างวัดหนองเคลือชุด

         ปี พ.ศ . ๒๔๗๐ ท่านได้สร้างวัดบ้านหนองพอง

         ปี พ.ศ . ๒๔๙๐ ท่านได้สร้างวัดบ้านไพ 

         ซึ่งแต่ละวัดที่ท่านสร้างนั้น ล้วนได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหา และชาวบ้านในละแวกนั้นๆ เนื่องจากท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพรัก และเลื่อมใสศรัทธา ของชาวเมืองโคราชและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

         หลวงพ่อรอด ท่านได้รับตำแหน่งมากมาย ในกิจของสงฆ์ เช่น ตำแหน่งเจ้าคณะตำบล และต่อมาได้ลาออก เพื่อออกถือธุดงค์วัตรเรื่อยมา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดบ้านขามเฒ่า 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดดอนผวา อีกครั้ง ซึ่งในปีนั้นเองท่านได้บอกญาติโยมทั้งหลายว่าจะอยู่วัดดอนผวา จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน

ภาพถ่ายหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา
หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา

         หลวงพ่อรอด ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ทางด้านไสยเวท วิทยาคมสูง และชอบวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก มีการล่ำลือว่าท่านสำเร็จอภิญญา ท่านเป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคต และมีหูทิพย์ ตาทิพย์ มีอภินิหารต่อศิษยานุศิษย์มากมาย

         หลวงพ่อรอด ท่านได้ชื่อว่า เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งโคราช และถ้าพูดถึงในศิษยานุศิษย์ ได้ตั้งสมัญญานามให้ท่านว่า "เทพเจ้าแห่งโคราช" และพระเครื่องของท่านก็เป็นที่นิยมและมีความขลังมาก

         วัตถุมงคลของท่านนั้นสร้างไว้หลายอย่างด้วยกัน เช่น  เหรียญรุ่นแรก, พระปิดตาเนื้อทองเหลือง, ผ้ายันต์รอยมือรอยเท้า, สีผึ้ง, และนางกวัก เป็นต้น 

         เมื่อเวลาพกพระเครื่องของท่านไปนั้น คนเชื่อกันว่าใครพกไปนั้นจะไม่ตายโหง วัตถุมงคลของท่านทั้งหมดล้วนมีพุทธคุณปรากฎในด้านแคล้วคลาด และอยู่ยงคงกระพันชาตรี เป็นที่ทราบกันในหมู่ชาวเมืองโคราชทุกคน

         หลวงพ่อรอด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐ นับรวมสิริอายุได้ ๘๖ ปี  ๖๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ

         เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยคหบดีชาวลพบุรีเป็นผู้สร้างถวายหลวงปู่ เพื่อแจกให้กับผู้บริจาคทรัพย์ให้กับวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว  มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่คาดว่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก บล็อก R นิยม 2492 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก (บล็อก R)ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง ของคุณจอมยุทธพเนจร

เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก เรียบ 2492 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก (หลังเรียบ) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก รอดแตก 2492 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก (รอด แตก) ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่รอดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพรหมสร (รอด)" 

         ด้านหลัง เรียบ ตรงกลางมีอักขระยันต์ตัว "นะ ทรหด"

         เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยคณะศิษย์วัดดอนผวาขออนุญาตสร้าง เพื่อแจกให้กับผู้บริจาคทรัพย์ให้กับวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยใช้แม่แบบจากเหรียญรุ่นแรกแต่มีการแกะบล็อกใหม่ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่น 2 2498 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่น 2 2498 ทองแดง-ข้าง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่รอดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพรหมสร (รอด)" 

         ด้านหลัง เรียบ ตรงกลางมีอักขระยันต์ตัว "นะ ทรหด"

         เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นหลังเลข 1

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยหลวงพ่อทอง วัดบ้านกลึง เพื่อแจกให้กับผู้บริจาคทรัพย์ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยใช้แม่แบบจากเหรียญรุ่นแรกแต่มีการแกะบล็อกใหม่ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นหลังเลข 1 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นหลังเลข 1 ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่รอดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพรหมสร (รอด)" 

         ด้านหลัง เรียบ ตรงกลางมีอักขระยันต์ตัว "นะ ทรหด" ข้างๆยันต์มีเลข "1"

         พระปิดตาหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระปิดตาหล่อโบราณ โดยหลวงพ่อ ปลุกเสกที่วัดบ้านขามเฒ่าและถือเป็นการปลุกเสกที่นานที่สุดโดยใช้เวลาปลุกเสกถึง ๓  พรรษา ท่านจึงยอมแจกญาตุโยมที่มาทำบุญกับท่านโดยวัตถุมงคลรุ่นนี่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๓  มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๗ มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๙๖๓ องค์ 

พระปิดตาหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก 2490 ทองเหลือง
พระปิดตาหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระปิดตามหาอุต์ ที่ท้องขององค์พระมีอักขระยันต์ตัว "อุ" 

         ด้านหลัง มีเม็ดไข่ปลา เหนือเม็ดไข่ปลามีอักขระยันต์ตัว "นะ"

         นางกวักหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ พร้อมกับพระปิดตาเพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปข้าวหลามตัดแบบมีหูใน โดยหลวงพ่อปลุกเสกที่วัดบ้านขามเฒ่าและถือเป็นการปลุกเสกที่นานที่สุดโดยใช้เวลาปลุกเสกถึง ๓  พรรษา ท่านจึงยอมแจกญาตุโยมที่มาทำบุญกับท่านโดยวัตถุมงคลรุ่นนี่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๓  มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๗ มีการสร้างด้วยเนื้อทองสำริด เนื้อทองผสม เนื้อทองขาว(แจกกรรมการ) และเนื้อตะกั่ว จำนวนการสร้างรวมกัน ๑,๒๖๓ องค์ 

นางกวักหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก 2490 ทองผสม
นางกวักหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ นครราชสีมา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปนางกวัก ที่พื้นเหรียญมีเส้นรัศมี ขอบเหรียญมีเม็ดไข่ปลาเป็นเอกสักษณ์

         ด้านหลัง ผูกเป็นเส้นยันต์สี่ ตรงกลางมีรูปเต่าโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น