โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของศรีสะเกษ

ภาพถ่ายหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ
หลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ

         หลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ  หรือ พระครูโสภณคุณากร อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนค้อ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีษะเกษ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านโนนสังข์ ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ โยมมบิดาชื่อนายจูม สืบวงศ์ โยมมารดาชื่อนางทุม สืบวงศ์ ท่านเป็นลูกคนรองจากจำนวนพี่น้อง ๕ คน 

         ๑. นายสม สืบวงศ์                                                                                

         ๒. พระครูโสภณคุณากร (หลวงพ่ออ้วน โสภโณ)

         ๓. นายอุ้ย สืบวงศ์

         ๔. แม่นาง สืบวงศ์

         ๕. นายหล้า สืบวงศ์

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ท่านมีอายุได้ ๑๖ ปี โยมบิดาและโยมมารดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระอาจารย์วัดโพนทราย โดยให้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๐ ณ วัดโพนทราย ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เจ้าอธิการสุวัณณี (กัลยาโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ หลวงพ่ออ้วน ท่านมีอายุเข้า ๑๙ ปี ท่านก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดโพนทราย ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้รับฉายาว่า "โสภโณ" โดยมี

         เจ้าอธิการสุวัณณี (กัลยาโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระลุน (ธัมมวโร) เป็นพระกรรมวาจารย์

         พระโฮม (วรธัมโม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดโพนทรายเรื่อยมา เพื่อแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านพระธรรมวินัย และท่านไปศึกษาตามสำนักใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงและมีครูบาอาจารย์ที่เคร่งครัดในด้านพระธรรมวินัย

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังจากที่ศึกษาวิชาที่วัดโพนทรายได้ ๓ พรรษา จนสำเร็จหมดสิ้นแล้ว ท่านก็ย้ายไปเรียนหนังสือมูลกัจจายน์ คัมภีร์ทั้ง ๕ (เป็นหลักสูตรของโบราณอีสาน) อยู่ที่วัดบ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กับท่านธรรมบาล ซึ่งท่านธรรมบาลเป็นอาจารย์ใหญ่ สายสำเร็จลุน เวียงจันทร์

ภาพถ่ายงานปลงศพหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ
งานปลงศพหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเรียนวาดลวดลายผ้าพระเวสสันดรกับพระอาจารย์โท เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อท่านฝึกการวาดได้อย่างสวยงามจนเป็นที่พอใจของพระอาจารย์โท ท่านจึงย้ายกลับไปจำพรรษาที่วัดโนนสังข์

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาวัดบ้านหนองดินดำ ตำบลบก อำเภอกันทรารมย์ (ปัจจุบัน อำเภอโนนคูณ) จังหวัดศรีสะเกษ คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าขานกันมาว่าตั้งแต่ท่านได้ย้ายมาอยู่วัดนี้ ได้เกิดสิ่งอัศจรรย์ คือ ใต้ที่นอนของท่านได้เกิดดินประสิวที่เอามาทำบั้งไฟเป็นจำนวนมาก ด้วยท่านชอบการทำบั้งไฟ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนค้อได้ว่างลง ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่ออ้วน มาเป็นเจ้าอาวาส ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยท่านถือเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนค้อ เป็นรูปที่ ๗

         หลังจากที่หลวงพ่ออ้วน ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัด อย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ตลอดจนสร้างและซ่อมบำรุงถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด จนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะหมวดโนนค้อ  (เจ้าคณะตำบล)

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยคุณงามความดีของท่านที่ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ท่านจึงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีในราชทินนามที่ "พระครูโสภณคุณากร" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

ภาพถ่ายงานปลงศพหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ
งานปลงศพหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ

         ด้านวัตถุมงคลที่ท่านสร้างและมีชื่อเสียงคือเหรียญ ผ้ายันต์ ตะกรุดโทน ชานหมาก และรูปถ่ายของหลวงพ่ออ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ คณะศิษย์ที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่ออ้วนไว้ในครอบครอง ต่างร่ำลือกันว่ามีพุทธคุณเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย มหาอุด คงกระพันชาตรี และกันภูตผีปีศาจ

         หลวงพ่ออ้วน ท่านถือเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองศรีสะเกษ ยุคเดียวกับหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และหลวงพ่ออ่อน วัดเพียมาตร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งท่านทั้งสามเป็นสหมิกธรรมกันด้วย

         นอกจากนี้หลวงพ่ออ้วน ท่านยังเป็นพระอาจารย์ของพระเกจิดังในยุคหลังอีกหลายรูป อาทิเช่น หลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หลวงพ่อบุญชู วัดโนนคูณ อำเภอโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ หลวงปู่บุญ วัดโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี หลวงพ่อพรหมา วัดโนนค้อใน ตำบลโนนคูณ อำเภอโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ หลวงพ่อสี วัดโนนค้อนอก ตำบลโนนคูณ อำเภอโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ หลวงปู่เพ็ง วัดหนองสนม (ปัจจุบันวัดโคกสะอาด) อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ฯลฯ

         หลวงพ่ออ้วน ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณะภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ นับรวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ

         เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่เกิน ๓,๐๐๐ เหรียญ เหรียญรุ่นนี้ทางวัดมีการทำย้อนยุคออกมาการเช่าหาควรศึกษาก่อนให้ดี

เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ รุ่นแรก 2510 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ รุ่นแรก(หูขีด) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ รุ่นแรก 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ รุ่นแรก(หูขีด) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่ออ้วนครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ้วน โสภโร วัดบ้านโนนค้อ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อ. กันทรารมณ์ จ. ศรีษะเกษ พ.ศ. ๒๕๑๐"

         เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ รุ่น 2 2512 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ศรีษะเกษ รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่ออ้วนครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ้วน โสภโร วัดบ้านโนนค้อ จ.ศรีษะเกษ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อ. กันทรารมณ์ พ.ศ. ๒๕๑๒"


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น