โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา ศิษย์สายหลวงปู่พัน วัดบ้านสร้าง

ภาพถ่ายหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา
หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา

         หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง หรือ พระครูสันทัดธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านช้าง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕  ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง ที่บ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อนายเรือง ไวยรัตนา โยมมารดาชื่อนางเทียม ไวยรัตนา

         สมัยเด็กโยมบิดาของท่านได้นำท่านไปฝากศึกษาร่ำเรียนเขียนอ่านที่วัดบ้านสร้าง ใกล้บ้านท่าน ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อท่านเติบโตจนมีอายุได้ ๑๕ ปี หลวงปู่พัน วัดบ้านสร้าง เห็นแววของเด็กชายออด ไวยรัตนา ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา จึงได้ให้การบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านสร้าง

         สามเณรออด นั้นมีความสนใจในการศึกษาพระธรรมวินัยมีความจำเป็นเยี่ยม หลวงปู่พันซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น มองเห็นว่าอนาคตของสามเณรออด ควรจะมีการศึกษามากกว่านี้

         จึงได้นำไปฝากไว้กับพระอาจารย์ธูป วัดขนอนใต้ เพื่อให้ได้ศึกษาร่ำเรียนมูลกัจจายน์กับพระอาจารย์ธูป โดยมีสามเณรที่ร่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์ธูปมาด้วยกัน คือ สามเณรเทียบ ต่อมาได้เป็นพระธรรมเจดีย์ (เทียบ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ หลวงพ่อออด ท่านมีอายุครบบวช ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้รับฉายาว่า "ธัมทินโน" โดยมี

         พระครูนิเทศธรรมกถา (หลวงปู่พัน) วัดบ้านสร้าง เป็นพร ะอุปัชฌาย์

         พระปลัดจัน) วัดบ้านสร้าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์จ่าย วัดบ้านสร้าง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่หลวงพ่อออดได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านสร้าง เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่อพัน จนสำเร็จวิชาอาคมหลายแขนง 

ภาพถ่ายหลวงพ่อพัน วัดบ้านสร้าง อยุธยา
หลวงปู่พัน วัดบ้านสร้าง อยุธยา

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เจ้าอธิการมี วัดบ้านช้างได้ถึงแก่มรณภาพลงหลวงพ่อออดจึงได้ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หลังสิ้นงานปลงศพของพระอธิการมีแล้ว พระครูนิเทศธรรมกถา(หลวงปู่พัน) ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าคณะแขวง ปกครองดูแลวัดต่างๆในพื้นที่อยู่ จึงได้ทำการแต่งตั้งหลวงพ่อออด เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านช้าง แทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดบ้านช้าง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดเล็กๆ วัดหนึ่งที่เดิมมีเพียงอุโบสถสร้างขึ้นด้วยไม้ ซึ่งทรุดโทรมมาก มีหอสวดมนต์ ๑ หลัง และหมู่กุฏิ ๔หลังและมีเจ้าอาวาสปกครองก่อนที่หลวงพ่อออดจะมาครองวัดดังนี้

         ๑. พระอธิการปั้น

         ๒. พระอธิการทา

         ๓. พระอธิการแสง 

         ๔. พระอธิการมี

         หลังจากที่หลวงพ่อออด ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง จนวัดเจริญรุ่งเริืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดลำตาเสา (เจ้าคณะตำบล)

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามว่า "พระครูสันทัศธรรมคุณ"

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม

         และที่สำคัญกับการศึกษาของลูกหลายในพื้นที่ โดยได้ก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของลูกหลานละแวกวัดบ้านช้างขึ้นมาอีกด้วย

ภาพถ่ายหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา
หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา

         หลวงพ่อออด ท่านมีวิชาทำ "น้ำมนต์ดอกบัวบาน" เป็นที่ขึ้นชื่อลือชายิ่ง โดยเฉพาะบรรดาเด็กหนุ่มที่ต้องไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ จะต้องมาอยู่วัดอย่างน้อย ๓ วันก่อนวันเกณฑ์ทหาร จะต้องรักษาศิล ๕ ให้บริสุทธิ์

         โดยเด็กหนุ่มจะต้องนำดอกบัวตูมติดตัวมาคนละ ๑ ดอก ในช่วงที่มาอยู่วัดด้วย แล้วท่านจะบอกทิศให้ออกจากวัด พร้อมกับรดน้ำมนต์ให้ ถ้าดอกบัวตูมที่นำมาให้ท่านทำน้ำมนต์นั้นบาน ท่านสามารถรู้ได้เลยว่าถูกทหารเป็นแน่

          ด้านอภินิหารนั้น มีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เล่ากันต่อมาว่า หลวงพ่อออดท่านเป็นพระที่มีเมตตา และจะแผ่เมตตาจนนกกายังเชื่องกับท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ 

          แต่หลวงพ่อทำให้คนเชื่อได้ทำให้ประชาชนในละแวกวัดบ้านช้าง ละแวกใกล้เคียงและต่างจังหวัดมีความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างมาก 

หนังสือพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง
หนังสือพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง

         ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าว่ากันว่า หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เคยได้เล่าให้คณะศิษย์ฟังหลังกลับจากการร่วมพิธีปลุกเสกมหาพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลจตุรพิธพรชัย ที่วัดรัตนชัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

         โดยท่านได้กล่าวยกย่องหลวงพ่อนอ วัดกลาง อำเภอท่าเรือ จังหวัดอยธยาฯ ว่ามีคุณวิเศษในทางมหาอุตม์เป็นเลิศ 

         และในส่วนของหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อำเภอวังน้อยฯ จังหวัดอยธยาฯ นั้น มีความเข้มขลังทางคงกระพันชาตรี เวลาปลุกเสก ตัวเฑาะว์จะหลุดลอยออกมาจากในปาก

         และยังกล่าวถึงหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นั้นว่าท่านมีดีทางแคล้วคลาด กำบังภัยอย่างยอดเยี่ยม

         วัตถุมงคลของหลวงพ่อออด สมัยแรกนั้นท่านสร้างเป็น "ตะกรุดโทน" ใครที่ต้องการตะกรุดโทนจากท่าน ต้องหาดอกไม้ธูปเทียน แผ่นตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง ไปให้ท่าน เมื่อท่านลงยันต์ทำตะกรุดเสร็จแล้วจึงค่อยมารับจากท่าน

         หลวงพ่อออด ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี ๖๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง

         เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่นแรก 2496 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื้อทองแดง ของคุณเบนซ์ ปู่ทิม

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อออด"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ในบางเหรียญมีรอยเหล็กจารอักขระขอม

         เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 2 2500 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อออด"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ในบางเหรียญมีรอยเหล็กจารอักขระขอม

         เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว โดยทางวัดได้นำบล็อกหน้าของเหรียญรุ่น ๒ มาใช้ปั๊มใหม่อีกครั้งจึงทำให้พื้นเหรียญมีกลาก ส่วนบล็อกด้านหลังที่เป็นยันต์ ๓ นั้นได้แกะบล็อคขึ้นใหม่ เส้นยันต์จึงเล็กกว่าเส้นยันต์ ๓ รุ่นแรก เรียกกันว่าบล็อกกลากยันต์เล็ก มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 3 2503 อัลปาก้า-กลาก
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๓ (กลาก) ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 3 2503 ทองแดง-กลาก
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๓ (กลาก) ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อออด" พื้นเหรียญมีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ในบางเหรียญมีรอยเหล็กจารอักขระขอม

         เหรียญเสมาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาก้นแมลงสาป แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 4 2515 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 4 2515 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสันทัศธรรมคุณ หลวงพ่อออด"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานทำบุญอายุ ๘๐ ปี ๒๕๑๕"

         เหรียญรูปไข่หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 4 รูปไข่  2515 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสันทัศธรรมคุณ หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พ.ศ. ๒๕๑๕"

         เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับวัดเขาใหญ่ สุพรรณบุรี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่นจตุรพิธพรชัย 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่นจตุรพิธพรชัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิขอบเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสันทัศธรรมคุณ (ออด) อายุ ๘๔ ปี วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุ วรรณะสุขะ พละ เหรียญจตุรพิธพรชัย ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่ สุพรรณบุรี"

         เหรียญเสมาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่น ๕ (สร้างศาลา)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างศาลาวัดบ้านช้าง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 5 2519 เงิน
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 5 2519 เงิน
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 5 2519 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๕ (สร้างศาลา) ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่เหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อออด อายุ ๘๕ พ.ศ. ๒๕๑๙"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในการสร้างศาลา วัดบ้านช้าง"

         เหรียญรูปไข่หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่น ๕ (สร้างศาลา)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างศาลาวัดบ้านช้าง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 5 รูปไข่ 2519 เงิน
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๕ (สร้างศาลา) ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น 5 รูปไข่ 2519 ทองแดง
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา รุ่น ๕ (สร้างศาลา) ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่เหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อออด อายุ ๘๕"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในการสร้างศาลา วัดบ้านช้าง พ.ศ. ๒๕๑๙"

         สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างจากผงที่หลวงพ่อออดได้เก็บรวบรวมผสมกับผงวิเศษที่หลวงพ่อลบเอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา 2495
สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณบอล

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จปรกโพธิ์ประทับนั่งสมาธิบนฐาน ๓ ชั้น มีครอบแก้วสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ในบางองค์มีรอยจาร

         พระนางพญาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยจะแจกให้กับผู้หญิง ลักษณะเป็นพระนางพญานื้อผงทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สร้างจากผงที่หลวงพ่อออดได้เก็บรวบรวมผสมกับผงวิเศษที่หลวงพ่อลบเอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระนางพญาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา 2495
พระนางพญาหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ของคุณเอกวุฒิ พรหมวิจิตร

         ด้านหน้า เป็นรูปพระนางพญาประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานเขียง มีกรอบสามเหลี่ยมล้อไปกับพิมพ์พระสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ในบางองค์มีรอยจาร

         สมเด็จเส้นด้ายหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับของหลวงปู่ภู วัดอินทร์ สร้างจากผงที่หลวงพ่อออดได้เก็บรวบรวมผสมกับผงวิเศษที่หลวงพ่อลบเอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จเส้นด้ายหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา 2497
สมเด็จเส้นด้ายหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๔๙๗

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย ประทับนั่งสมาธิบนฐาน ๓ ชั้น มีครอบแก้วสวยงาม

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ในบางองค์มีรอยจาร

         สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง ปี ๒๕๐๐

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างจากผงที่หลวงพ่อออดได้เก็บรวบรวมผสมกับผงวิเศษที่หลวงพ่อลบเอง จัดเป็นพระผงที่หายากและพบเห็นน้อยที่สุดของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา2500
สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จปรกโพธิ์ประทับนั่งสมาธิบนฐาน ๓ ชั้น มีครอบแก้วสวยงาม ที่ฐานพระมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๐" ซึ่งคือปีที่สร้างพระ

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ในบางองค์มีรอยจาร

         สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างจากผงที่หลวงพ่อออดได้เก็บรวบรวมผสมกับผงวิเศษที่หลวงพ่อลบเอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยา 2515
สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง อยุธยาปี พ.ศ. ๒๕๑๕

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จประทับนั่งสมาธิบนฐาน ๓ ชั้น มีครอบแก้วสวยงาม

         ด้านหลัง มีรูปหลวงพ่อออดครึ่งองค์หันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ๓ ทั้ง ๒ ข้าง ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสันทัศธรรมคุณ หลวงพ่อออด"

 

ข้อมูล : หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-*** 

ไม่มีความคิดเห็น