โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ เจ้าของเหรียญหายากของสระบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี
หลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี

         หลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ หรือ พระอุปัชฌาย์กราน อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด สระบุรี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของ สระบุรี 

         หลวงพ่อกราน ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง ที่บ้านโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอบ้านหม้อ (ปัจจุบันเป็นอำเภอดอนพุด) จังหวัดสระบุรี โยมบิดาชื่อนายกลึง ศรีอำไพ โยมมารดาชื่อนางถุงเงิน ศรีอำไพ

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ หลวงพ่อกรานมีอายุครบบวชพอดี โยมบิดาและโยมมารดาจึงได้จัดงานอุปสมบทให้ ณ พัทธสีมาวัดโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด สระบุรี ได้รับฉายาว่า "อินฺทโชโต" โดยมี

         พระอธิการจั่น จันทสโร วัดบางมอญ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการพัด วัดโคกโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงพ่อกรานก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดโคกโพธิ์เรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาอาคม และวิปัสสนากรรมฐานต่างๆ กับพระอธิการพัด และเดินทางไปร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ และหลวงพ่อฟื้น วัดโรงช้าง

ภาพถ่ายหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ อยุธยา
หลวงพ่อจั่น จันทสโร วัดบางมอญ อยุธยา

         หลวงพ่อกราน ท่านเป็นพระที่ชอบธุดงค์วัตร ในช่วงที่บวชใหม่ๆ ท่านได้ออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับพระอาจารย์ตามที่ต่างๆ คราวละ ๒ ปี จนท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ พระอธิการพัดได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านในพื้นที่และคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อกราน ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน

         วัดโคกโพธิ์ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ตามประวัติกล่าวว่าเริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๙ 

         โดยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับพระอธิการพัด เจ้าอาวาสวัดรูปแรกของวัดรวมกันสร้างขึ้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ 

         หลังจากที่หลวงพ่อกรานได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ จนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และช่วยอบรมชาวบ้านในพื้นที่ให้อยู่ในศีลในธรรม ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต 

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ หลวงพ่อกราน ท่านได้สร้างอุโบสถก่ออิฐถือปูนขึ้น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ขึ้นเพื่อให้ประกอบสังฆกรรม

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านได้เปิดสอนโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่ และในปีเดียวกันนั้นหลวงพ่อกรานก็ได้ทำการยกช่อฟ้าหอสวดมนต์วัดโคกโพธิ์อีกด้วย

         หลวงพ่อกราน ท่านเป็นพระเกจิผู้คงแก่เรียน ถือสันโดษ บำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ตามป่าช้า สมัยก่อนนั้นใครที่จะไปขอวัตถุมงคลของท่านนับว่าได้ยากยิ่ง 

         สมัยนั้นลูกศิษย์ลูกหาจะไปมาหาสู่ก็แสนจะลำบาก หน้าน้ำก็ต้องท่องเรือลัดทุ่งไปพบท่าน ส่วนหน้าแล้งก็ต้องเดินทางไปตามเส้นทางเกวียน นับระยะทางเกือบร้อยกิโลถึงจะไปพบท่านได้

         หลวงพ่อกราน ท่านจะไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลนอกเสียจากท่านจะมอบก้นยา (บุหรี่) ที่ท่านสูบและเสกให้เพียงเท่านั้น ลูกศิษย์บางคนก็ได้เพียงชานหมากนับได้ว่าเป็นบุญแล้ว 

         ก้นยาสูบของท่าน มีพุทคุณทางอยู่ยงคงกระพันและกันปืน ส่วนเหรียญของท่าน นับว่าเป็นวัตถุมงคลของท่านที่สร้างน้อยมากและหาได้ยากมาก เพราะมีจำนวนการสร้างที่น้อยและมีการสร้างครั้งเดียวเท่านั้น

         หลวงพ่อกราน ปกครองวัดเรื่อยมาจนมรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ นับรวมสิริอายุได้ ๗๑ ปี ๕๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์

         เหรียญหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างหอสวดมนต์กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปไข่ มีหูเชื่อมในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี รุ่นแรก 2472 ทองแดง-กระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี รุ่นแรก 2472 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อกรานนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังหาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระขอม ใต้รูปหลวงพ่อมีอักษรภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์กราน"

         ด้านหลัง ด้านหลังมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤกในการสร้างช่อฟ้าหอสวดมนต์ วัดโคกโพธิ์ พ.ศ. ๒๔๗๒"

         เหรียญนกยูงรำแพนหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างหอสวดมนต์กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญนกยูงรำแพนหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ สระบุรี รุ่นแรก 2472 ทองแดง
เหรียญแววนกยูงหลวงพ่อกราน วัดโคกโพธิ์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เนื้อทองแดง ของคุณไก่ พัทลุง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของแววยกยูง หรือ นกยูงรำแพน  เข้าใจว่าเป็นลุกศิษย์ที่เป็นเจ้านายชั้นสูงสร้าง

         ด้านหลัง ด้านหลังมีอักขระยันต์รูปดอกบัว 


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น