โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของบางซื่อ

ภาพถ่ายหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง นนทบุรี (ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร)

         หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง ถือเป็นพระพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่เหลือรอดจากภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งวัดพังพินาศ จนเป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ

         หลวงพ่อเหลือ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเนื้อโลหะทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร พระเกศแบบเปลวเพลิง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชีภายในพระวิหารจตุรมุข

         เหตุที่เรียกนามว่า หลวงพ่อเหลือ นั้นเพราะในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ สมัยหลวงปู่เบี้ยวเป็นเจ้าอาวาส ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยมีประชาชนชาวไทย และชาวญวนเป็นกำลังสำคัญในการบูรณะ

         ทางวัดได้ทำการหล่อพระประธาน และหล่อพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ แล้วมีโลหะเหลือทางวัดจึงหล่อพระพุทธรูปขึ้นอีกองค์หนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อเหลือ โดยภายในพระเกศของหลวงพ่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ๕ พระองค์ที่ประกอบไปด้วย

         ๑. พระธาตุของพระสารีบุตรเถระ

         ๒. พระธาตุของพระโมคคัลลานเถระ

         ๓. พระธาตุของพระสีวลีเถระ

         ๔. พระธาตุของพระองคุลีมาลเถระ

         ๕. พระธาตุของพระภิกษุณีพิมพาเถรี

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้น ทำให้บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เป็นผลให้หลายส่วนของวัดได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด ซึ่งในสมัยนั้นสะพานพระราม ๖ ได้ถูกทิ้งระเบิดลงโดยฝ่ายสัมพันธมิตร 

         โดยมีระเบิดจำนวน ๑๔ ลูก ตกใส่บริเวณวัดสร้อยทอง ทำให้วัดได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล มีสิ่งที่เหลือรอดพ้นจากระเบิดเพียงแค่ พระพุทธรูปหลวงพ่อเหลือ หอระฆัง และเจดีย์ริมคลองบางซ่อน เท่านั้นที่กลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

         วัดสร้อยทอง ตั้งอยู่ที่ ๑๓๑๙ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เดิมชื่อ วัดซ่อนทอง วัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๙๔ โดยไม่ทราบนามและประวัติของผู้สร้าง สันนิษฐานว่าคงเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ในสมัยรัชกาลที่ ๔

         ต่อมาในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๘ หลังจากสิ้นสุดสงครามโลก ประชาชนได้ช่วยกันบูรณะวัด และก่อสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่

         วัดสร้อยทอง ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุมากมาย บริเวณโดยรอบวัด เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายพันหลังคาเรือน บรรยากาศจึงมีความคึกคัก

         หลวงพ่อเหลือ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ และมีชาวบ้านการเดินทางมากราบไหว้ขอพร โดยเชื่อว่าหากได้ขอพรกับหลวงพ่อเหลือ จะทำให้มีเหลือกินเหลือใช้ มีโชคลาภเงินทอง และประสบผลสำเร็จ.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง

         เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปห้าเหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก 2499 ทองแดงกระไหล่เงิน-2
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก 2499 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณปอ เหมวงศ์วิทยา
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก 2499 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อเหลือ ประทับนั่งบนฐานชุกชี องค์พระห่มจีวรพาดผ้าสังฆาฏิชัดเจน ใต้รูปองค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเหลือ" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปพระเจดีย์ ใต้รูปเจดีย์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสร้อยทอง" 

         รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยท่านพระครูรวย วัดสร้อยฟ้า เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อปั๊มตัดขาด มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก 2493 ทองเหลือง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื้อทองเหลืองรมดำ ของร้านสิริกร

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อเหลือ ประทับนั่งบนฐานชุกชี องค์พระห่มจีวรพาดผ้าสังฆาฏิชัดเจน ใต้รูปองค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเหลือ" 

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานมีรอยกลึงให้เรียบ

         รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อปั๊มตัดขาด มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่น 2 2508 เงิน
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อเงิน ของร้านสิริกร
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่น 2 2508 เงิน-ข้าง
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อเงิน ของร้านสิริกร
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่น 2 2508 ทองเหลือง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กรุงเทพ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองเหลืองรมดำ

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อเหลือ ประทับนั่งบนฐานชุกชี องค์พระห่มจีวรพาดผ้าสังฆาฏิชัดเจน ใต้รูปองค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเหลือ" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสร้อยทอง" ใต้ฐานมีตัดให้ฐานเรียบโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

 บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น