โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด เจ้าของเหรียญดังของเมืองพิษณุโลก

ภาพถ่ายหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก
หลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก

         หลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด หรือ พระอธิการทรัพย์ พรหมปัญญา อดีตเจ้าอาวาสวัดปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านกำแพงดิน อำเภอชุมแสงสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๑ โยมบิดาชื่อนายแจ้ง ทองเหนือเนตร โยมมารดาชื่อนางอินทร์ ทองเหนือเนตร โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๕ คน

         เมื่อเยาว์วัยท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอธิการ วัดพลับรัตนราชบำรุงธรรม จังหวัดพิษณุโลก

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ หลวงพ่อทรัพย์ ท่านมีอายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดพลับรัตนราชบำรุงธรรม หรือนิยมเรียกว่า วัดพลับ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นวัดที่สร้างมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๑๗๓ 

         ซึ่งภายหลังโอนไปขึ้นกับตำบลกำแพงดิน ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดกำแพงดิน และโอนไปขึ้นกับอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรในปัจจุบัน ได้รับฉายาว่า "พรหมปัญโญ"  แปลว่า ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์ดุจพรหม หรือผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ภายหลังนิยมเขียนฉายาหลวงพ่อเป็นภาษาไทยว่า "พรหมปัญญา" โดยมี 

         พระครูชุมแสงสงครามเขต (อู๋) เจ้าคณะแขวงชุมแสงสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดดิษฐ์  เป็นพระกรรมวาจารย์

         พระสมุห์สว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดพลับ(วัดกำแพงดิน) เรื่อยมา ก่อนที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปลักแรด ว่างลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อทรัพย์ มาเป็นเจ้าอาวาสแทน

         หลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด ท่านเป็นพระสหธรรมิก กับหลวงพ่อกลับ วัดลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยท่านไปเรียนอาคมกับพระอาจารย์เทศ (จันทสร) พระเถราจารย์ผู้เรืองอาคม แห่งสำนักวัดสนามคลีตะวันตก ริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

         ซึ่งหลวงปู่เทศ (จันทสร) องค์นี้ท่านเป็นพระที่สมถะ สันโดษ ท่านไม่ยอมรับตำแหน่งใดๆ จากคณะสงฆ์ที่ถวายให้ แม้ตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะหมวด (ตำบล) ท่านก็ไม่ปรารถนา

         ท่านชอบเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิจในกุฎิลำพังองค์เดียว แม้ในงานวัดมีการจุดพลุเสียงดังสนั่นลั่นวัดไปหมด ท่านก็ยังคงนั่งสมาธินิ่งไม่หวั่นไหวด้วยสมาธิจิตอันสูงยิ่ง ท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตสูง จึงมีนกและสัตว์ป่ามาอาศัยอยู่ที่รอบกุฎีท่านเป็นจำนวนมาก คนรุ่นเก่าเล่าว่า ท่านรู้ภาษาสัตว์

         มีครั้งหนึ่งพวกล่องซุงจากอุตรดิตถ์มาจอดพักที่หน้าวัดประจำ ได้ขึ้นไปยิงนกที่ป่าข้างกุฎีท่าน แต่ยิงไม่ออก ท่านให้คนไปเตือนก็ไม่เชื่อในที่สุดปืนแตก ต้องมาขอขมาท่าน 

         หลวงปู่เทศจึงเป็นที่เคารพของชาวบ้านย่านนั้นและใกล้เคียงเป็นยิ่งนัก โด่งดังในด้านเครื่องรางของขลัง อาทิ (ผ้าประเจียด เบี้ยแก้ ลูกอม ตะกรุดทองแดง และตะกรุดกระดูกแร้ง) เป็นที่หวงแหนของชาวบ้านเป็นยิ่งนักและพบเห็นหรือหาชมได้ยากยิ่ง

         หลวงพ่อทรัพย์ ท่านเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรอันงดงาม เรียบง่าย สมถะ สันโดษ ไม่สะสมหรือยินดีในเอกลาภ หลวงพ่อเป็นพระพูดน้อย ขณะพูดไม่ชอบมองหน้าใคร ท่านจะนั่งมองเพดานตลอดเวลา หลวงพ่อชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆ เจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิจ

         นอกจกานี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นอีกแห่งหนึ่งของ บ้านปากแรด เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาของกุลบุตร-กลุธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ชื่อ โรงเรียนประชาบาลตําบลปลักแรด ๑ (วัดปลักแรด) เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๓ ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านปลักแรด

         วัตถุมงคหลวงพ่อทรัพย์ ยุคแรกๆ คือ ตะกรุด ขนาดต่างๆ คือ ตะกรุดโทน ขนาด ๕ นิ้ว ตะกรุดพวง (คู่) และตะกรุดสาลิกาขนาดเล็ก จารมือทุกดอก 

         ปัจจุบันเป็นที่หวงแหนของผู้มีไว้สักการบูชาเป็นยิ่งนักจึงแสวงหาได้ยากยิ่ง ราคาจึงพุ่งไปสู่หลักแสนต้นๆ ในส่วนเนื้อทองผสมที่เหลือจากการหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงในครั้งนั้น ได้นำมาหล่อเป็นรูปหล่อคล้องคอ เพื่อหารายได้สร้างศาลาการเปรียญและปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดปลักแรต วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูงมาก และประสบการณ์สูงยิ่ง จึงทำให้เป็นที่หวงแหนของชาวจังหวัดพิษณุโลกยิ่ง

       หลวงพ่อทรัพย์ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณะภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ นับรวมสิริอายุได้ ๘๘ ปี ๖๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด

         รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยหลวงพ่อทรัพย์ ได้สั่งให้กำนันแล เที่ยงตรง ศิษย์ผู้รับใช้ใกล้ชิดไปหาช่างจัดสร้าง โดยว่าจ้างช่างฝีมือดีจากอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นช่างหล่อ ลักษณะเป็นพระรูปหล่อโบราณ เนื้อโลหะทองเหลือง หรือทองผสมเสร็จ จำนวนการสร้างประมาณ ๔๕๐ องค์

รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นแรก 2500 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลือง ของร้านเกษทิพย์
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นแรก 2500 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลือง ของร้านเกษทิพย์

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง มีเส้นขอบฐาน ๒ ชั้น องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเป็นยันต์ตัวอุณาโลม เป็นตัวนูนหล่อในพิมพ์ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า พิมพ์ "อุนูน"

         รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อ โดยคณะกรรมการวัดได้ขออนุญาตหลวงพ่อทรัพย์จัดสร้างเพิ่ม หลังจากที่รูปหล่อรุ่นแรกได้หมดไปอย่างรวดเร็ว ลักษณะเป็นพระรูปหล่อโบราณ เนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น 2 2501 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเป็นยันต์ตัวอุณาโลม เป็นตัวนูนในกรอบวงกลมจมลงไปในองค์พระแบบหล่อในพิมพ์ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า พิมพ์ "อุจมลอย"

         รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระรูปหล่อโบราณ เนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น 3 2503 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น 3 2503 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองเหลือง

รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น 3 2503 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานเป็นยันต์ตัวอุณาโลม เป็นตัวลึกลงไปในองค์ แบบหล่อในพิมพ์ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า พิมพ์ "อุจม" ในบางองค์ไม่มีอุนาโลมใต้ฐานเรียบมีรอยตะไบ

         เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่นแรก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงกระไหล่ทอง เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นแรก บล็อก ว.ยัก เอ.ตรง หลักแตก
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่นแรก บล็อก ว.ยัก เอ.ตรง หลังแตก เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทรัพย์" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดปลักแรด อำเภอบางระกำ พิษณุโลก" 

         เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่นสอง

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงกระไหล่ทอง เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น 2 บล็อก ว.ยัก เอ.ตรง หลักแตก
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น ๒ บล็อก ว.ยัก เอ.ตรง เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทรัพย์" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดปลักแรด อำเภอบางระกำ พิษณุโลก" 

         เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่น ๓

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงกระไหล่ทอง เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น 3 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก รุ่น ๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทรัพย์" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดปลักแรด อำเภอบางระกำ พิษณุโลก" 

         รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นภาพถ่ายอัดกระจกขนาด ๑ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก 2501
รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๐๑

         ด้านหน้า เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทรัพย์นั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทรัพย์ พรรษา ๖๐ วัดปากแรด พ.ศ. ๒๕๐๑" 

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น