โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง อีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังของเมืองชัยนาท

ภาพถ่ายหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท
หลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท

         หลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง ท่านเกิดเมื่อปีมะแม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่ไม่มีการจดบันทึกถึงโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน ในวัยเด็กบิดาท่านได้นำไปฝากบวชเรียนเป็นสามเณรกับหลวงพ่ออ่ำ

          ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เมื่อท่านมีอายุได้ ๒๒ ปี ครบบวชพอดี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดอินทาราม(ตลุก) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๕๙  ได้นามฉายาว่า "อินทสร" โดยมี

         หลวงพ่อคง วัดใหม่บำเพ็ญบุญ เป็นพระอุปัชฌาย์

         ท่านเจ้าคุณอุดร วัดโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระสมุห์เชิด เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดตลุก เป็นเวลาถึง ๕ ปี เพื่อร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่ออ่ำ วัดตลุก ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษเรื่องเวทย์อภิญญา สำเร็จวิชาธาตุ ทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

         สามารถเปลี่ยนธาตุต่างๆได้ จากดินเป็นน้ำเป็นลมหรือไฟก็ได้ หลวงพ่ออ่ำท่านเป็นพระสมัยเดียวกัน กับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ที่นับว่าเรืองวิชาอาคมสูงองค์หนึ่ง "ปากท่านศักดิ์สิทธิ์มาก" 

         แม้แต่เรือกลไฟที่กำลังแล่นมาท่านบอกให้หยุดได้ทันที นอกจานี้ท่านยังเป็นพระที่เก่งทางรักษาโรคด้วยสมุนไพร และถอนคุณไสยต่างๆ อภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่ออ่ำ ยังมีอีกมาก

         หลวงพ่อเล็ก ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งแห่งวัดบ้านหนอง ที่ชาวบ้านหนองเลื่อมใสอย่างมาก เมื่อสมัยก่อนที่ท่านจาริกธุดงค์นั้น หลวงปู่เล็กได้ยึดหลักประการแรกคือ ทำตนให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลอย่างเคร่งครัด หลวงพ่ออ่ำ ท่านสอนย้ำแล้วย้ำอีกก่อนจะอนุญาตให้ท่านออกธุดงค์ว่า "พระธุดงค์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ เมื่อไรก็มักจะเกิดมีเหตุร้ายขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเพราะผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับอาถรรพณ์ ตลอดจนสัตว์ร้ายต่างๆ" 

         หลวงพ่อเล็ก ท่านมีความเคารพนับถือ ท่านมีศีลสะอาด บริสุทธิ์ หากผู้ใดเป็นสมณะที่มีศีลด่างพร้อยย่อมจะถูกภัยอันตรายเล่นงานเอาได้ไม่รู้ตัว 

         นอกจากหลวงปู่เล็กเดินธุดงค์ควัตรเพื่อบำเพ็ญทางจิตแล้ว ท่านยังได้พยายามเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ยอดยิ่ง ที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างสันโดษตามถ้ำ ตามป่าลึกเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ ศึกษาเพิ่มเติมในทางพุทธาคมไสยเวทอันลึกลับมหัศจรรย์

         ซึ่งแต่ละสำนักหรือเกจิอาจารย์ย่อมจะมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันทุกอย่าง ต่างก็เก่งไม่เท่ากันไปคนละแนวทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นในสมัยก่อนนั้นการแสวงหาครูบาอาจารย์หลายๆ องค์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อจะได้รับวิทยายุทธทางจิตศาสตร์มหัศจรรย์ให้กว้างขวาง ไม่ยึดติดคับแคบ หลงตนเองอยู่ในสำนักอาจารย์แห่งเดียว

         หากจะได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยจิตใจเป็นธรรมแล้ว จะเห็นว่าหลวงปู่ ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่โบราณสมัยสืบเรื่อยมา พวกท่านศึกษาไสยเวท พุทธาคมควบคู่กับกัมมัฎฐาน เมื่อมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มักจะสร้างพระเครื่องและของขลังเป็นงานอดิเรก 

         ซึ่งเป็นงานพิเศษสำคัญ การที่พวกท่านสร้างสรรค์พระเครื่องก็ดี สร้างเครื่องรางของขลังต่างๆ ก็ดี ล้วนดำเนินการอยู่ในกรอบของ "นักบุญ" ผู้ดำเนินปฎิปทา ความประพฤติการปฎิบัติ จริยธรรมในแนวทางห่างไกลจากกิเลสอาสวะ เบื่อหน่ายต่อทางโลกอันมีแต่ทุกข์ มุ่งบำเพ็ญแต่ในทางสันโดษมักน้อย เจริญศีลภาวนาหวังเอามรรคผลเป็นที่ตั้ง

         จุดมุ่งหมายของพวกท่านในการสร้างสรรค์พระเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆ ก็เพื่อจูงในศรัทธามหาชนให้เข้าวัด เข้าหาทางพระศาสนา เป็นการสืบต่อพระศาสนาให้ยืนยาวออกไปเป็นประการแรก และประการต่อมาก็ด้วยมีเมตตาธรรมอย่างกว้างขวางลึกซึ้งต่ออนุชนรุ่นหลังทั้งหลาย

         โดยพวกท่านพิจารณาหยั่งรู้ได้ด้วยกระแสญาณว่า อนุชนรุ่นหลังใกล้กึ่งพุทธกาลและเลยกึ่งพุทธกาลไปแล้ว นับว่าจะมีแต่เผชิญกับภัยอันตรายนานัปการน่าหวาดเสียวยิ่งนัก หากได้มีพระเครื่องหรือเครื่องรางไว้ติดตัวเพื่อเป็นเครื่องอุ่นใจ ก็ย่อมจักช่วยคุ้มครองป้องกันผ่อนหนักเป็นเบา หรือช่วยให้ปลอดภัยเป็นสวัสดิมงคลทั้งตนเองและหมู่คณะจักเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาความเลื่อมใสในอนุชนนั้นๆ มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลธรรมพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีก

         หลังจากที่หลวงปู่เล็กได้ท่องเที่ยวธุดงค์ บำเพ็ญภาวนาทางจิตใจรับความสงบในพระสมาธิธรรม และเจริญญาณเมตตาตลอดจนศึกษาพุทธาคม จากครูบาอาจารย์หลายสำนักพอสมควรแล้ว 

         ท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านหนอง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อนที่จะมาจำพรรษาอยู่วัดนี้ ท่านเคยจำพรรษาวัดอื่น มาแล้วในสมัยธุดงค์ เพราะการเที่ยวธุดงค์นั้นเมื่อใกล้พรรษาก็จะหาวัดใดวัดหนึ่งจำพรรษา

         ครั้งออกพรรษาแล้วจึงจะธุดงค์ต่อไปอีก ยกเว้นพระธุดงค์บางองค์หรือบางหมู่ที่จะอธิษฐานเข้าพรรษาตามถ้ำเขาลำเนาไพร ตามสภาวะความเหมาะสม หลวงปู่เล็กเลยจำพรรษาเท่าที่จำได้มี วัดดอนรังนก, วัดโสภาราม เป็นต้น

         ท่านได้เริ่มสร้าง "อิทธิวัตถุ" เป็นเหรียญรุ่นแรก ที่วัดบ้านหนอง เหรียญรุ่นนี้ท่านลงเหล็กจารกำกับทุกเหรียญ ใครมีไว้ก็หวงแหนกันมาก เพราะมีประสบการณ์ในความศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ยอดเยี่ยมในทุกด้านทั้งเมตตามหานิยม คงกระพันหนังเหนียวและมหาอุด รวมทั้งแคล้วคลาด สำหรับเหรียญรุ่นต่อมาคือเหรียญรุ่น ๒ รุ่น ๓ พอจะหาได้ในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้าน แต่คงจะไม่ปล่อยให้ใครง่ายๆ เพราะหวงแหน

         ตอนที่หลวงพ่อเล็กมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนอง ใหม่ๆนั้น ท่านได้แจกปลัดขิกและตะกรุด ตลอดจนรูปถ่ายของท่านที่ปลุกเสกแล้วให้แก่ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านในจำนวนไม่มากนักต่อจากนั้นมาหลายปีท่านก็ไม่ยอมทำอีกทั้งๆที่ลูกศิษย์ลูกหาได้อ้อนวอนรบเร้าให้ท่านทำแต่ท่านก็เฉยเสีย

     หลวงพ่อเล็ก ปกครองวัดเรื่อยมาจนแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นับรวมสิริอายุได้ ๙๘ ปี ๗๖ พรรษา ร่างกายไม่เน่าเปื่อย.

วัตถุมงคลของหลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง

         เหรียญหลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท รุ่นแรก 2521 เงิน
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท รุ่นแรก 2521 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อเล็กครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเล็ก อายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ วัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท" 

         เหรียญหลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท รุ่น 2 2523 เงิน
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อเล็กครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเล็ก อายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่น ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓ วัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท"

 

 

โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น