โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม เจ้าของเหรียญเก่าหลักแสนของชลบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี
หลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี

         หลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม หรือ พระครูธรรมสารอภินันท์ วัดใหญ่อินทราราม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕  ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๑๐ 

         โยมบิดาชื่อนายหยู โยมมารดาชื่อนางลำดวน มีพี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกัน ๖ คน โดยหลวงพ่อท่านเป็นบุตรคนโต เมื่อท่านอายุครบ ๘ ขวบ หลวงพ่อท่านได้เข้าเรียนหนังสือขอมในสำนักวัดนะรา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๐ หลวงพ่อแดง ท่านอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงเข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดนะรา เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ได้รับฉายาว่า "ธมฺมปญฺโญ" โดยมี

         พระธรรมวงศาจารย์ (คง) เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูอุดมพฤฒาจารย์ (บัว) เป็นพระคู่สวด

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ ตามหน้าที่ของพระนวกะ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม เรียนพระกัมมัฎฐาน วิปัสสนาธุระ และออกเดินธุดงควัตร อยู่หลายพรรษา 

         พระอาจารย์ที่สอนธุดงควัตร ให้แก่หลวงพ่อท่านคือ พระอาจารย์ด่วน ท่านพระอาจารย์รูปนี้มีวิชาไสยศาสตร์เวทมนตร์ขลังมาก เป็นที่เคารพนับถือของชาวกัมพูชา

         หลวงพ่อแดง ท่านได้เดินธุดงค์เข้ามาสู่ประเทศไทย จนถึงตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และได้พักอยู่ในตำบลนี้หลายวัน ทายกทายิกา วัดใหญ่อินทาราม เห็นจริยวัตรของหลวงพ่อ ก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้อาราธนาให้ท่านจำพรรษาอยู่ ณ วัดใหญ่อินทาราม

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ หลังจากที่หลวงพ่อช้าง เจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดใหญ่อินทาราม เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         เล่ากันว่าวัดใหญ่อินทาราม เป็นวัดเก่าแก่โบราณมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนครินทราธิราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เสด็จประพาสเมืองชลบุรีโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

         เมื่อเสด็จฯมาถึงบริเวณนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นทิวทัศน์อันน่ารื่นรมย์ไปด้วยแมกไม้ชายทะเล วิเวก ได้ยินเสียงคลื่นลมในยามราตรีกาล เหมาะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้มุ่งหวังต่อการปฏิบัติธรรม

         จึงมีพระราชศรัทธาได้สร้างวัดขึ้นมาและพระราชทานนามพระอารามสอดคล้องกับพระราชนามของพระองค์ว่า "วัดอินทาราม" แต่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากต่อมาว่า "วัดใหญ่" ปัจจุบันจึงเรียกว่าวัดใหญ่อินทาราม

         สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งเป็นพระยาวชิรปราการ ได้เคยเสด็จฯมาพักรวบรวมไพร่พล เพื่อกอบกู้เอกราช และปราบนายทองอยู่น้อย หรือนายทองอยู่นกเล็ก ที่ประพฤติตนเป็นมิจฉาชีพ เที่ยวเป็นโจรสลัดปล้นเรือสำเภา

         วัดใหญ่อินทาราม ได้รับการประกาศจากทางราชการ ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๓๓๕ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี
หลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี

         หลังจากจากที่หลวงพ่อแดง ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดจนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ หลังจากเป็นเจ้าอาวาสวัดได้ ๒ ปี หลวงพ่อก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงพ่อท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ "พระครูธรรมสารอภินันท์" 

         ตลอดที่ครองผ้าเหลืองหลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เสียสละสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นตลอดมา จนอายุเข้าวัยชรา

         หลวงพ่อแดง ท่านได้พัฒนาวัดวาอารามจนเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวบ้าน ด้วยศีลาจารวัตรการปฏิบัติของท่าน 

         ด้านคุณวิเศษชาวบ้านเชื่อกันว่า หลวงพ่อท่านเป็นพระซึ่งทรง อภิญญาสมาบัติ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณ เป็นที่ทราบกันดีในจังหวัดชลบุรี ว่าหลวงพ่อท่านให้หวยจับยี่กีแม่นมาก มีคนไปขอตัวหวยจากหลวงพ่อท่านมาแทงร่ำรวยกันนักต่อนัก 

         แต่เจ้ามือหวยไม่เชื่อ ส่งคนไปสืบว่า วันนี้หลวงพ่อแดงท่านให้ตัวอะไร พอทราบก็รีบเอาตัวนั้นออกจากถุงทันที ต่างนึกยิ้มเยาะหลวงพ่อท่านว่า หวยหลวงพ่อแดงวันนี้เจ้ามือกินประตูเดียว พอหวยออกมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ตัวที่หลวงพ่อท่านให้และที่เจ้ามือคัดออกนั่นแหละ กลับเข้ามาอยู่ในถุงออกให้เขาถูกจนได้ 

         ซึ่งเรื่องนี้เจ้ามือต่างหวั่นเกรงหนักหนา ขนาดต้องไปขอร้องไม่ให้หลวงพ่อท่านบอกหวยแก่ผู้ใด แต่เมื่อลูกศิษย์มาขอหลวงพ่อท่าน ก็ไม่บอกให้ใครเพียงแต่เขียนไว้ข้างผนังกุฏิ เพราะหลวงพ่อท่านถือว่ามิได้บอกด้วยวาจา เรื่องเหล่านี้ชาวเมืองชลบุรี ต่างรู้กันทั่ว

         คุณวิเศษของหลวงพ่อแดง ท่านอีกประการหนึ่งก็คือ น้ำมนต์ของท่านที่มีคุณวิเศษนัก ใช้ได้สารพัดนึก แม้แต่กระทั่งหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ก็ได้มาขอถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมนต์จากท่าน 

         โดยเฉพาะหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคเดียวกันให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อแดงมากและมักไปมาหาสู่กันเสมอๆ

         หลวงพ่อแดง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธาคมรูปหนึ่งของชาวบางปลาสร้อย ที่ได้รับการนิมต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ร่วมกับพระเกจิอาจารย์ ๑๐๘ รูป ทั่วประเทศ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เป็นพระเถระผู้ทรงคุณทางสมถะ มีวาจาสิทธิ์ เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิษย์

         หลวงพ่อแดง ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้อยู่รุ่นหนึ่ง เนื่องมาจากในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ท่านพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ลูกศิษย์ของท่านได้จัดทอดกฐินที่วัดกำแพง เมืองพระตะบอง ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของท่าน และเป็นวัดที่ท่านอุปสมบท

         ในการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวเมืองชล และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอันมาก มีผู้ร่วมเดินทางไปทอดกฐินประมาณ หลายร้อยคน ในสมัยนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มาก โดยมีคุณสำเภา กีรติสุนทร เป็นผู้ดำเนินงานทั้งสิ้น งานนี้ก็สำเร็จไปด้วยดี 

         หลวงพ่อแดง ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้ก่อนแล้วในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมมือร่วมใจทำบุญทอดกฐินกับท่านในครั้งนั้น และวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นที่ท่านสร้าง

         หลวงพ่อแดง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณะภาพลงอย่างสงบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ นับรวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม

         เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม รุ่นแรก (ใหญ่)

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญงานกฐินของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกรูปไข่ใหญ่มีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก 2486 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อเงิน ของคุณโจ้ พระราม ๔
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก ใหญ่  2486 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก ใหญ่  2486 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก 2486 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดง ของคุณโจ้ พระราม ๔
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก ใหญ่  2486 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก ใหญ่  2486 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (ใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์จีวรคลุมไหล่ ขอบเหรียญมีเส้นกรอบรูปไข่คมชัด

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม รุ่นแรก (เล็ก)

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญงานกฐินของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเพียงชนิดเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก เล็ก 2486 เนื้อเงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (เล็ก) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อเงินลงยา

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก เล็ก 2486 เนื้อเงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก (เล็ก) ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อเงินลงยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์จีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์

         เหรียญใบสาเกหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญงานกฐินของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญใบสาเกหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก 2486 เนื้อทองเหลือง
เหรียญใบเสมาหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์จีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์

         แหนบเข็มกลัดหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญงานกฐินของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

แหนบเข็มกลัดหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก เล็ก 2486 เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง
แหนบเข็มกลัดหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม จันทบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์จีวรคลุมไหล่ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ มีเชื่อมเข็มกลัด และแบบเชื่อมแบบแหนบ
โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น