โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย พระเกจิยุคเก่าของเมืองเพชรบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี
หลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี

         หลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย หรือ เจ้าอธิการฉิม (สกุโณ) วัดท่าคอย ตำบลทาคอน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ท่านเป็นพระเกจิร่วมยุคสมัยเดียวกับหลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก ภูมิลำเนาท่านเป็นคนบ้านต้นหมาก ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดท่าคอย มีเพียงแม่น้ำเพชรบุรีกั้น 

         ในเรื่องของประวัติของท่านนั้นไม่มีการจดบันทึกไว้เลย ทราบเพียงแค่ท่านเป็นเจ้าอาาสวัดท่าคอยต่อจากพระอธิการพลบ แต่ไม่มีหลักฐานว่ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเมื่อใด

         วัดท่าคอย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ในตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา อยู่ใกล้กับชุมชนใหญ่ๆ คือชุมชนเขตตลาดอำเภอท่ายางและชุมชนหมู่บ้านท่าคอย

         ถือเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยปรากฏหลักฐานคือเสนาสนะที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ได้แก่ อุโบสถหลังเก่าซึ่งมีลวดลายการปั้นหน้าบันและซุ้มประตู

         วัดท่าคอย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๓ ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่าสมัยอยุธยา และกุฎิของวัดนั้นเดิมสร้างทางทิศใต้ของวัด เป็นกุฎิชั้นเดียวสร้างแบบดาวล้อมเดือน เป็นที่นิยมกันมากในการสร้างวัดในสมัยนั้น เป็นกุฎิหมู่ มีทั้งหมด ๗ หลัง แบ่งได้ ๑๕ ห้อง 

         ตรงกลางเป็นหอฉัน ทางขึ้นด้านทิศเหนือ สร้างแต่เมื่อใดไม่ทราบ แต่มีหลักฐานว่าได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได้ทรุดโทรมลงอีก 

         ในสมัยพระมหากลีบ วรปณฺโญ จึงได้ย้ายกุฎิไปสร้างด้านทิศเหนือของวัด ติดแม่น้ำเพชรบุรี เป็นกุฎิสองชั้น จำนวน ๘ หลัง เหมือนกุฎิหลังเก่าแต่ให้เป็นกุฎิเดี่ยว ซึ่งกุฎิเป็นลักษณะแบบอยู่รวมกันและสามารถเดินถึงกันได้หมด การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารทรงไทย

         ภายในวัดยังมีเจดีย์ จำนวน ๔ องค์ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด มียอดแหลมและย่อมุมไม้สิบสอง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๔๗ เมตร 

         วัดได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติกับทางราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีการจดบันทึกรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. พระอธิการพลบ

         ๒. พระอธิการฉิม สกุโณ

         ๓. พระครูทัศนียคุณ (รวม ทสฺสนีโย) พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๒๑

         ๔. พระมหาสุมนัส เขจิตโต พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๘

         ๕. พระมหากลีบ วรปญโญ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๒ (ลาออก)

         ๖. พระครูสิริทัศนียคุณ (เล็ก ปญฺญาวุโธ) ตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน

         หลังจากจากที่หลวงพ่อฉิม ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดจนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ หลวงพ่อฉิม ท่านได้เห็นคุณค่าของการศึกษาของบุตร-ธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จำนวนเด็กที่มาเรียนเยอะกว่าเมื่อก่อนมาก ท่านจึงได้ย้ายสถานที่เรียนออกมาอยู่นอกวัด คือพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใช้ชื่อว่าโรงเรียนท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) 

         ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน และต่อมาท่านได้เป็นพระอุปัชฌาย์ ของพระอาจารย์และพระเกจิในพื้นที่หลายรูปอาทิ เช่น หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร ที่หลวงพ่อฉิม ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ 

         นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งวิชาอาคมทางด้านคงกระพันชาตรี ใครที่ได้รับเหรียญของท่านไปใช้ติดตัวต่างมีประสพการณ์มากมาย จนเป็นที่แสวงหาของคนทั่วไป

         หลวงพ่อฉิม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางวัดได้เก็บสรีระของท่านไว้ถึง ๓ ปี จึงได้ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในปี พ.ศ. ๒๔๘๕

วัตถุมงคลของหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย

         เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดท่าคอย ลักษณะเป็นเหรียญข้างเลื่อยรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นแรก 2475 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นแรก 2475 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นแรก 2475 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อฉิมนั่งมารวิชัยเต็มองค์บนฐานบัวคว่ำบัวหงาย องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิมีรัดประคต ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระยันต์ ขอบเหรียญด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สกูณกะอุปฌายวัดท่าคอย"

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยพระอธิการรวมเจ้าอาวาสรูปถัดมา เพื่อแจกในงานศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่น 2 2485 เงิน
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่น 2 2485 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เพชรบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อฉิมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย"

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น