โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลพระครูวิธานวชิรคุณ หรือหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง พระเกจิชื่้อดังของบ้านลาด เพชรบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี
หลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี

         หลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง หรือ พระครูวิธานวชิรคุณ(ม่วง อินทโชโต) วัดหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ม่วง อยู่พรหมชาติ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหนองกระปุก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ แต่ไม่ปรากฏชื่ีอโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         หลวงพ่อม่วง ท่านเป็นพระเถระที่พูดน้อย ไม่โอ้อวด แต่ของขลังที่ท่านแจกศิษย์มีอภินิหารเป็นที่เลื่องลือเชื่อถือได้ ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า ท่านเดินธุดงค์มาปักกลด ณ บริเวณวัดหนองกาทอง ซึ่งตอนนั้นเป็นพื้นที่รกล้างไม่มีสำนักสงฆ์ไว้ให้ชาวบ้านประกอบพิธีทางศาสนา

         ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อหลวงพ่อม่วงเดินทางผ่านมา ชาวบ้านจึงเกิดความเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้อยู่ที่หมู่บ้าน เพื่อสร้างวัด โดยเริ่มแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์

        วัดหนองกาทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ตามบัญชีวัดแผนกศึกษาธิการ อำเภอบ้านลาด 

        จากหลักฐานที่เหลืออยู่ปรากฏว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด มีตำนานที่เกี่ยวข้องหรือความเชื่อเพราะในสมัยก่อนมีกาอยู่ในหนองน้ำด้านหลังวัดเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีกาตัวหนึ่งมีสีขาวออกเหลืองปะป่นอยู่ด้วย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดว่า วัดหนองกาทอง

        ภายในวัดมีพระประธานที่อัญเชิญมาจากวัดร้างซึ่ง อยู่ห่างจากวัดไปไม่ไกลเท่าใดนัก และปัจจุบันวัดร้างก็ไม่ได้เหลือร่องรอยให้ปรากฏให้เห็นแล้ว กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียน 

        พระพุทธรูปองค์นี้เรียกกันว่าหลวงพ่อในวิหาร หรือหลวงพ่อสุวรรณขีด เพราะเมื่อเอาตะกั่วไปขีดท่าน ตะกั่วจะเป็นสีทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีผู้ประสบพบอภินิหารกันอยู่เนืองๆ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑

        หลังจากที่หลวงพ่อม่วงได้อยู่จำพรรษาที่วัด ท่านได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด และสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงพ่อม่วง ท่านได้เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของบุตร-ธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ ท่านจึงได้สร้างโรงเรียน โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน 

         โดยเปิดสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ และต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ จนเป็นโรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) ดังในปัจจุบัน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังจากที่สร้างพระอุโบสถเสร็จแล้ว หลวงพ่อม่วง ท่านจึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ดังในปัจจุบัน

        ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวด หรือ เจ้าคณะตำบล และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์อีกด้วย

        ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อที่พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ พระครูวิธานวชิรคุณ 

        จากการที่ได้สอบถามผู้คนหลายๆ ปาก ต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า หลวงพ่อม่วงนั้นท่านเป็นพระจริงๆ เป็นพระแท้ มีวัตรปฎิบัติเคร่งครัด เพื่อบรรลุมรรคผลอย่างแท้จริง ท่านก็ได้ร่ำเรียนมาจากหลายสำนัก และตัวท่านก็เป็นศิษย์ที่หลวงพ่อกุน วัดพระนอน รักมาก 

         ครั้งที่ท่านไปเยี่ยมหลวงพ่อกุน ก่อนที่จะมรณภาพไม่นาน ท่านให้ไปหาสมุดมาเพื่อคัดลอกตำรับตำราต่างๆ แต่ท่านก็เฉยเสียเพราะสมัยนั้นกระดาษสมุดหาได้ยาก จนกระทั่งหลวงพ่อกุนต้องให้พระปลัดเทพ (พระครูพิศาลสมณกิจ) ไปจัดหาสมุดมาทำการจดบันทึกวิชาอาคม มอบให้กับหลวงพ่อม่วงไปศึกษา

         มีเรื่องเล่าขานถึงเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกและเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ทันหลวงพ่อม่วงปลุกเสก เล่ากันว่า เมื่อครั้งที่หลวงพ่อม่วงทำการปลุกเสกเหรียญปั๊มรูปเหมือนนี้ มีชาวบ้านได้ไปร่วมในพิธีขณะที่หลวงพ่อปลุกเสกเหรียญในอุโบสถนั้น ได้เห็นแสงสีทองปรากฏจากร่างของหลวงพ่อสว่างไปทั่วอุโบสถ และตัวของหลวงพ่อค่อยๆ ลอยขึ้น ท่ามกลางสายตาของผู้ร่วมในพิธีปลุกเสก

         ส่วนในเรื่องของพุทธคุณแห่งเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อม่วงรุ่นแรกนี้ มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่ง มีนักเลงท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด บ้างว่าเป็นมือปืน ถูกคนร้ายดักยิงแต่ยิงไม่เข้า คนร้ายจึงได้ใช้ขวานที่พกติดตัวมาด้วย จามไปที่ลำตัวของนักเลงท่านั้น แต่ก็ไม่ระคายผิว 

         จนคนร้ายตัดใจใช้ขวานจามไปที่ศีรษะของนักเลงคนนั้นอย่างไม่ยั้ง จนนักเลงท่านนั้นเสียชีวิต แต่ที่แปลกประหลาดหามีเลือดออกแม้แต่หยดเดียว แต่กะโหลกศีรษะแตกละเอียดโดยที่ผิวหนังไม่ระคานระเคืองแต่อย่างใด

         และยังมีกล่าวถึงบางเสี้ยวของประวัติหลวงพ่อม่วงไว้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อกุน วัดพระนอน ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาตะกรุดไมยราพสะกดทัพและวิชาคงกระพันชาตรีต่างๆ

         หลวงพ่อม่วง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพบนธรรมาสน์ภายหลังเทศน์จบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ นับรวมสิริอายุได้ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง

         เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ และแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่คาดกันว่าประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก 2497 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณต้า เพชรบุรี
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก 2497 ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงผิวไฟ ของคุณสุรเดช สุขสำราญ
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก 2497 ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงผิวไฟ ของคุณสุรเดช สุขสำราญ
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก 2497 ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้อทองแดงผิวไฟ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อม่วงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิธานวชิรคุณ วัดหนองกาทอง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๔๙๗" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ ๖ แถว

         เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองเหลือง เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่น 2 2511 เงิน
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่น 2 2511 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง เพชรบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อม่วงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูวิธานวชิรคุณ วัดหนองกาทอง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ ๖ แถว ใต้อักขระยันต์มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๑" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น