โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน ผู้สืบทอดวิชาตะกรุดไมยราพของหลวงพ่อกุน

ภาพถ่ายหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน เพชรบุรี
หลวงพ่อเทพ วัดพระนอน เพชรบุรี

         หลวงพ่อเทพ วัดพระนอน หรือ พระครูสมณกิจพิศาล (เทพ สุโภ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่านมีนามเดิมว่า เทพ นิลเรือง พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ หลวงพ่อเทพ ท่านมีอายุได้ ๖ ปีเศษ โยมบิดาและโยมมารดา จึงได้นำมาฝากกับท่านพระครูสุชาตเมธาจารย์ (กุน) วัดพระพุทธไสยาสน์ เพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาหนังสือไทย-ขอม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ท่านมีอายุได้ ๑๑ ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยมีหลวงพ่อกุน วัดพระนอน เป็นผู้บวชให้ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ หลวงพ่อเทพ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดพระนอน (วัดพระพุทธไสยาสน์) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับฉายาว่า "สุโภ" โดยมี

         หลวงพ่อกุน วัดพระนอน เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดพระนอนเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาอาคมต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์ โดยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระในฐานานุกรมของพระครูสุชาตเมธาจารย์ (กุน) ในตำแหน่ง พระปลัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ หลวงพ่อกุนได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งหลวงพ่อเทพให้เป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่อกุน วัดพระนอน เพชรบุรี
หลวงพ่อกุน วัดพระนอน เพชรบุรี

         วัดพระพุทธไสยาสน์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

         วัดพระพุทธไสยาสน์ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ข้อมูลกรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๐ ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สร้างด้วยอิฐลงรักปิดทอง ยาวประมาณ ๔๓ เมตร ซึ่งมีประวัติว่าเดิมสร้างไว้กลางแจ้ง

         วัดแห่งนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งจนกลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านในพื้นที่เรียกติดปากว่า วัดพระนอน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรเห็นองค์พระนอนที่ทรุดโทรมมากจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาสังกะสีคลุมไว้ 

         ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างหลังคากระเบื้องคลุมองค์พระนอนไว้และกลายเป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นในปัจจุบัน 

         ในการบูรณะองค์พระนอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พบอุโมงค์ภายในองค์พระ มีโบราณวัตถุอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปทำจากวัสดุต่างๆ ได้แก่ สำริด ดินเผา ปูนปั้น หินทราย และไม้บุเงิน ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย

         จุดเด่นของพระนอนองค์นี้ที่แตกต่างจากที่อื่นกล่าวคือ ที่เศียรขององค์พระมีหมอนบรรทมรูปดอกบัวรองพระเศียรอยู่สองก้อน องค์พระพุทธรูปนอนประทับในอิริยาบถตะแคงขวา พระเศียรหันไปทางทิศตะวันตก ถือเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๔ ในประเทศไทย

         หลังจากที่หลวงพ่อเทพได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างเสนาสนะต่างๆ ตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ด้วยคุณงามความดีของท่าน ที่พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอันมาก ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูสมณกิจพิศาล" ตำแหน่งเจ้าคณะหมวดคลองกระแชง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านได้รับตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 

         หลวงพ่อเทพ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคริดสีดวงเมื่อวันพุธที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ นับรวมสิริอายุได้ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา

 วัตถุมงคลของหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน

         เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อแจกให้กับศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปกรงจักรแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน เพชรบุรี รุ่นแรก 2484 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อเทพครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมณกิจพิศาล พ.ศ. ๒๔๘๔" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกในงานฌาปนกิจของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน เพชรบุรี รุ่น 2 2485 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน เพชรบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อเทพครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมณกิจพิศาล พ.ศ. ๒๔๘๕" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น