โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อดี วัด​แจ้งพรหมนคร​ พระเถราจารย์​ชื่อดังของสิงห์​บุรี​

ภาพถ่ายหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี
หลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี

         หลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร หรือ พระพรหมนคราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัด​แจ้งพรหมนคร​ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ท่านเป็นพระเถราจารย์​ชื่อดังในอดีต

         ท่านมีนามเดิมว่า ดี ชิงดวง พื้นเพท่านเป็นชาวสิงห์บุรี เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ โยมบิดาชื่อนายเข็ม ชิงดวง โยมมารดาชื่อนางบุญมี ชิงดวง 

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ท่านมีอายุได้ ๑๐ ขวบ โยมบิดาได้นำไปฝากเรียนหนังสือกับพระครูใบฎีกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครในขณะนั้น เพื่อร่ำเรียนเขียนอ่านตามหลักนิยมในสมัยนั้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๙  หลวงพ่อดีท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดป่าหวาย ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้รับฉายาว่า "ธัมมปัญโญ" มีความหมายว่า "ผู้มีปัญญาในทางธรรม" โดยมี

         พระครูพรหมนครบวรราชมุนี (ศุข พฺรหฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดป่าหวาย เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดรอด วัดกลางพรหมนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการปั้น วัดศรีสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดแจ้งพรหมนคร เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนคาถาอาคมกับพระอุปัชฌาย์

ภาพถ่ายหลวงปู่ศุข วัดป่าหวาย สิงห์บุรี
หลวงปู่ศุข วัดป่าหวาย สิงห์บุรี พระอาจารย์ของหลวงพ่อดี

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ หลังจากอุปสมบทแล้ว ๑ พรรษา ท่านได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อเติมกับ พระเทพโมลี (แก้ว) วัดมหรรณพารามวรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ประจำ ๕ พรรษา จนมีความรู้แตกฉานทางธรรม

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ท่านจึงได้เดินทางกลับมาสอนปริยัติธรรมที่วัดแจ้งพรหมนคร ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่ง

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร ได้ว่างลง ท่านเจ้าคุณพระมงคลทิพยมุนี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส เห็นว่า หลวงพ่อดี เป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จึงได้นิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร แทนเจ้าอาวาสรูปเก่าที่มรณภาพไป

         วัดแจ้งพรหมนคร เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

         วัดแจ้งพรหมนคร ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า วัดแจ้ง วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานในการขุดพบวัตถุโบราณเป็นของสมัยกรุงศรีอยุธยามากมายในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

ภาพถ่ายหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี
หลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี

         หลังจากที่ หลวงพ่อดี ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๑  หลวงพ่อดี อยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครได้ ๖ ปี ท่านเห็นว่าความรู้ในทางธรรม ยังไม่แตกฉานเพียงพอ จึงได้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนในสำนักท่านเจ้าคุณพระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ อีกประมาณ ๒ พรรษา

         โดยท่านได้ศึกษาแนวทางวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมจากหลายอาจารย์ อาทิ พระครูพรหมนครบวรราชมุนี (ศุข) วัดป่าหวาย จังหวัดสิงห์บุรี พระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ  หลวงปู่รอด วัดโบสถ์ (แม่น้ำน้อย) จังหวัดสิงห์บุรี หลวงปู่ม่วง วัดโบสถ์ (แม่น้ำเจ้าพระยา) จังหวัดสิงห์บุรี และพระอธิการอ่อน วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

          หลวงพ่อดี ท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดแจ้งพรหมนคร เป็นอย่างมาก ท่านสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กุฏิ และโรงเรียนประชาบาลวัดแจ้งพรหมนคร 

         ด้วยปฏิปทาของ หลวงพ่อดี ที่มีเมตตาต่อชาวบ้านและประชาชนโดยทั่วไป เคร่งครัดในพระธรรมวินัย จึงมีผู้คนเคารพศรัทธามาก ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็มาให้หลวงพ่อช่วยปัดเป่าให้

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ด้วยคุณงามความดีของท่านที่พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้น ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพรหมจริยคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพรหมนคราจารย์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

          หลวงพ่อดี ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ นับรวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๕๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร

         เหรียญหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยพระมหาบุญช่วย วัดจักรวรรดิราชาวาส ศิษย์ของท่านเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานการฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปไข่มีหูเชื่อม มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๓๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี รุ่นแรก 2474 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณแกะ อ่างทอง

เหรียญหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี รุ่นแรก 2474 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อดี วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณแกะ อ่างทอง

         ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อดีครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพรหมจริยคุณ" ขอบเหรียญมีจุดไข่ปลาล้อมรอบเหรียญนับได้ ๕๒ เม็ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "อัง" โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น